5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Verdensmålsskole 5 Undervisningen

Verdensmålsskole

Undervisningen

Mange snakker om landbrugets grønne omstilling, men hvad betyder det konkret for dig? Det kan være vanskeligt at svare på og virke uoverskueligt, hvis man som ung er på vej ind i erhvervet. På Dalum Landbrugsskole føler vi en forpligtelse til klæde vores elever bedst muligt på til at agere i en fremtid, som stiller store krav til menneskers evne til at tænke innovativt og bidrage til at finde nye bæredygtige løsninger på de udfordringer, som verden står overfor.

Vi vil gennem teoretisk og praktisk undervisning dygtiggøre eleverne og forberede dem til fremtidens fødevareerhverv. Det er vigtigt for os, at de får de faglige kompetencer, der gør dem i stand til at agere i en verden, som er under konstant udvikling. Vi vil gøre vores elever så fagligt dygtige, som de overhovedet kan blive, så de kan leve op til omverdens krav og forventninger.

Vi lægger også vægt på menneskelige egenskaber som venlighed, tillid, respekt og tolerance. Det er vores ønske at danne eleverne til at blive engagerede samfundsborgere, som bidrager aktivt til det samfund, de er en del af. I undervisningen har vi i flere år arbejdet med begrebet bæredygtighed i bred forstand, herunder både socialt, økonomisk og miljømæssigt, hvilket bl.a. er beskrevet i den anerkendte Brundtlandrapport. Vi både opmuntrer og opfordrer eleverne til selv at tage medansvar for at få så stort et udbytte ud af deres uddannelse som muligt. Dette sker blandt andet gennem arbejdet i skolens elevråd og øvrige elevbaserede udvalg.

Eksempler på arbejdet med bæredygtighed i undervisningen kunne være:

  • Etablere insekthoteller på skolen
  • Bæredygtighedsdag på Dalum Landbrugsskole (2023)
  • Lave valgfag i nicheproduktion med fokus alternative produktionsformer af bæredygtig karakter
  • Lave netværksdage med fokus på digitalisering
  • Deltage i Robotdag på Teknologisk Institut
  • Deltage i GUPD-konference i Århus