5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Verdensmålsskole

Verdensmålsskole

Sådan arbejder vi med bæredygtighed på Dalum Landbrugsskole

På Dalum Landbrugsskole har arbejdet med bæredygtighed altid stået højt på dagsordenen. Skolen har siden august 2021 været optaget i UNESCOs Associated Schools Project (ASP-netværket) og kan dermed kalde sig Verdensmålsskole.

Med respekt for fagligheden sætter vi en ære i at udfordre elevernes tankesæt og udvide deres horisont. Nye teknologier og tanker vinder hele tiden indpas i landbruget, og som skole er det afgørende, at vi forstår og favner de nye tanker og tendenser. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne får kendskab til de nye muligheder og forstår at udnytte potentialet på en kreativ og innovativ måde. Vi investerer løbende i ny teknologi, som for eksempel droner, markrobotter og GPS-styrede traktorer, som alle kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Vi vil gerne selv gå forrest. Både i forhold til indholdet i undervisningen, men også i forhold til den måde vi driver vores skole og skolelandbrug. Derfor har vi organiseret arbejdet med bæredygtighed i tre overordnede arbejdsgrupper for hhv. undervisning, skoledrift og landbrug.