5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Om os 5 Organisation

Om os

Organisation

Bestyrelse

Med stemmeret:
Formand
Udpeget af Dalum Lærlinge
Jens Jacobsen
Odensevej 235, Øster Hæsinge
5600 Faaborg
E-mail: skovgaarden@sol.dk
Mobil: 20 13 15 04

Næstformand
Udpeget af Dalum Lærlinge
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, “Enghavegaard”
5400 Bogense
E-mail: ma.enghavegaard@gmail.com
Mobil: 40 40 24 47

Udpeget af Dalum Lærlinge
Anders Sværke
Bildsøvej 11
4200 Slagelse
E-mail: anders.svaerke@gmail.com
Mobil: 22 93 20 21

Udpeget af Dalum Lærlinge
Peter Kock
Knivsbækvej 1
6920 Videbæk
E-mail: peterjorgenkock@gmail.com
Mobil: 30 13 32 23

Udpeget af Dalum Lærlinge
Kasper Skovgaard Hansen
Riddersporen 14
5220  Odense SØ
E-mail: kasper@kksh.dk
Mobil: 24 62 09 90

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Martin Boe Madsen
Prinsevej 53
5631 Ebberup
E-mail: martin@boe-madsen.dk
Mobil: 20 74 14 91

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Carsten Hedegaard
Ringholmvej 19
5853 Ørbæk
E-mail: gch@christiansborg.net
Mobil: 20 43 53 05

Udpeget af LandboUngdom
Frederik Grubbe Hansen
Langemosevej 13
5853 Ørbæk
E-mail: grubbe176f@gmail.com
Mobil: 61 74 15 85

Udpeget af Jordbrugsteknologer i Danmark
Uffe Pilegaard Larsen
Rødkullevej 20, “Pilagergård”
4230 Skælskør
E-mail: uffe.pl@it.dk
Mobil: 20 94 14 94

Udpeget af Eleverne
Sebastian R. G. Petersen, EUX-1HF
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Østfløjen st., vær. 156
5260 Odense S
E-mail: seba192b@gmail.com
Mobil: 22 26 77 47

Udpeget af Medarbejderne
Jesper Andersen
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ja@dalumls.dk
Mobil: 23 45 98 32

Uden stemmeret:
Udpeget af Eleverne
Katrine Kock Svendsen, ST
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Østfløjen, st., vær. 152
5260 Odense S
E-mail: katrinesvendsen13@gmail.com
Mobil: 61 30 48 06

Udpeget af Medarbejderne
Bente K. Jensen
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: bkje@dalumls.dk
Mobil: 63 13 21 96

Tilforordnede (uden stemmeret):
Ledelse
Forstander Jens Munk Kruse
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: jmk@dalumls.dk
Mobil: 20 33 58 85

Sekretær
Anni Geisler
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ag@dalumls.dk
Dir. tlf.: 63 13 27 06

Dalum Landbrugsskoles udvalg for uddannelse
Dalum Landbrugsskole nedsætter i samråd med bestyrelsen et udvalg for uddannelse til at dække grundforløbet på indgangen “Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser”, Landmandsuddannelsen samt Landbrugets Lederuddannelse.

Dalum Landbrugsskoles udvalg for uddannelse tager udgangspunkt i skolens mission, vision og værdier.

Udvalget refererer til bestyrelsen og forstanderen på Dalum Landbrugsskole. Min. én gang om året deltager repræsentant fra skolens bestyrelse. Sekretærbistand stilles til rådighed af skolen. Udvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg, hvis udvalget finder det nødvendigt.

Udvalget nedsættes af Dalum Landbrugsskole og forventes nedsat så bredt sammensat som muligt (karrierevej, faggren m.m.). Udvalgets sammensætning fremlægges til godkendelse af bestyrelsen.

Medlemmerne vælges/udpeges for to år ad gangen af Dalum Landbrugsskole, dog så halvdelen er på valg hvert andet år. Skolen og bestyrelsen har mulighed for at foretage genvalg og supplerer løbende udvalget med medlemmer ved evt. frafald.

Udvalgets sammensætning, der er godkendt af bestyrelsen, ser således ud:

 • Anders Agerbo
 • Kirsten Rasmussen
 • Louise Kool
 • Christian Orthmann Andersen
 • Klaus Ingvartsen
 • Rune Gjengedal
 • Mark Timmermann
 • Rasmus Vad
 • Martin K. Jakobsen
 • Kasper Hansen
 • Lene Brandenborg

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik