5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Uddannelser 5 Landbrugsuddannelse – EUD 5 1. & 2. Hovedforløb – EUD

Landbrugsuddannelsen – EUD

1. & 2. Hovedforløb

På 1. Hovedforløb skal du udbygge de grundlæggende principper, som du hidtil har stiftet bekendtskab med under din uddannelse. Det, der før var et basalt kendskab, skal nu udvikles til færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

Undervisningen på 1. Hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth og varer 16 uger.

Du kan få en hurtig rundvisning på afdelingen i videoen.

På 1. Hovedforløb vil du blive undervist i følgende fag:

 • Dyrevelfærd
 • Bæredygtighed
 • Matematik
 • Dyreadfærd
 • Reproduktionsforløb
 • Sygdomstegn hos dyr
 • Etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
 • Landbrugets påvirkning af samfund og miljø
 • Anvendelse og vedligeholdelse af maskiner og bygninger
 • Regnskaber, produktionsøkonomi og budgetlægning
 • Kommunikation og samarbejde

Derudover tilbyder vi følgende specialefag:

 • Valgfag indenfor kvæg, svin og planteproduktion
 • Valgfag indenfor landbrugsmaskiner
 • Valgfag indenfor økologisk produktion

Undervejs på 1. Hovedforløb tager vi på studietur.

Typisk vil der være flere ture at vælge imellem, hvoraf en som regel går til USA.

Ved afslutningen af 1. Hovedforløb skal du til en prøve. Hvis du har valgt at tage uddannelsen til landbrugsassistent, skal du til prøve med ekstern censor. Hvis prøven bestås, og du i øvrigt har opnået de relevante kompetencemål, modtager du bevis som landbrugsassistent. Vi har også den individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse – Landbrugsassistent uden traktorkørekort, der er for dig, der ikke har mulighed for at erhverve dig traktorkørekort. Læs evt. mere om individuelt forløb – her.

Hvis du har valgt at tage uddannelsen til landmand husdyr eller planter, modtager du ved skoleforløbets afslutning et skolebevis, som sender dig videre ud i den afsluttende oplæring frem mod det sidste skoleophold i uddannelsen – 2. Hovedforløb til landmand.

2. Hovedforløb:

På 2. Hovedforløb samles alle trådene fra oplæringen og tidligere skoleophold. Du får koblet flere almene fag sammen, så du også kan fungere i virksomheder med flere medarbejdere og samtidig gøre brug af alle de færdigheder, som du har opnået under din uddannelse.

Vi lægger vægt på at komme ud af klasselokalerne og arbejde med forskellige ejendomme. I forløbet er der også en specialefagstur, der ud over det faglige indhold også er med til at styrke det sociale sammenhold.

Her kan du møde William Kartz Johansen, som har taget 2. Hovedforløb på Dalum Landbrugsskole, og høre, hvad han brænder for i landbruget. Han blev kåret som årets elev i dansk svineproduktion, mens han gik på skolen.

2. Hovedforløb varer 20 uger og omfatter følgende fag:

 • Husdyr
 • Staldteknik
 • Samfundsfag
 • Kvæg
 • Svin
 • Maskiner
 • Bæredygtighed
 • Planter
 • Økonomi
 • Idræt og sundhed
 • Specialafgrøder
 • Naturfag – økologi
 • Natur- og vildtpleje
 • Engelsk
 • Iværksætteri og innovation

Samt valgfagene:

 • Sprøjteprøve
 • Fagengelsk/internationalisering
 • Bygninger
 • Ledelse
 • Investering og finansiering
 • Juletræer/pyntegrønt
 • Kødkvæg
 • Slagtesvin

Når du har gennemført 2. Hovedforløb er du uddannet landmand. Du kan herefter videreuddanne dig på lederuddannelserne – produktionsleder og agrarøkonom.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik