5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Verdensmålsskole

Bæredygtighedsdag

Årets bæredygtighedsdag var en dejlig oplevelse med fokus på at skabe gode livsbetingelser for både dyr, planter og mennesker. En masse nye hyggekroge, blomsterstriber, buske og stier er dukket op på skolen og venter nu bare på at vokse til og blive brugt.

Også social bæredygtighed var i spil med anderledes workshops fra Vinatur med bl.a. åndedræts- og sanseøvelser i skoven. Her var fokus på fællesskab, robusthed og øget livskvalitet. Hvad kan vi gøre for os selv for at have det godt?

Christian Liebergreen rundede bæredygtighedsdagen af på afdelingen i Odense med en spændende fortælling om, hvordan man kan sætte mål for sig selv og sit liv. Christian har bl.a. været patruljefører i Siriuspatruljen, rejst jorden rundt alene i en sejlbåd og rejst tværs over Canada som 17-årig.

Tak til alle for at være med til at skabe en god og lærerig dag!