5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Kurser 5 Procedure for tilsyn

Kurser

Procedure for tilsyn

Tilsyn med udliciterede AMU-kurser Som et led i Dalum Landbrugsskoles udbudspolitik for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE), har skolen udliciteret de fleste AMU-kurser til lokale udbydere. Det betyder, at kurserne gennemføres lokalt, men det er Dalum Landbrugsskole, der har ansvaret for, at kurserne gennemføres indenfor de gældende regler og med det indhold, der er beskrevet i kursernes målbeskrivelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at underviserne har den fornødne kompetence på det område, de underviser i. Dalum Landbrugsskole er derfor pålagt fra Ministeriet at føre tilsyn med de udliciterede kurser, idet der i udliciteringsaftalen står, at: ”Institutionen fører tilsyn med, om kursusvirksomheden gennemfører undervisningen i overensstemmelse med uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de øvrige krav, der stilles til kursusvirksomheden”. Udvælgelsen af de kurser, der får tilsyn, sker ved stikprøvevis udtrækning som beskrevet i udliciteringsaftalen.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Majken Helsgaard

Majken Helsgaard

Leder AMU- og konferenceafdeling

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Privatlivspolitik