5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Verdensmålsskole 5 Skoledriften

Verdensmålsskole

Skoledriften

Vi vil gerne finde områder, hvor skolen selv kan trække i en mere bæredygtig retning. Det kunne for eksempel være ved at reducere madspild, servere klimavenlig mad eller spare på strøm og varme. På den måde kan vi både bidrage positivt til den grønne omstilling, og samtidig påvirke elevernes tankesæt i en mere bæredygtig retning. Vores erfaring er, at der er gode muligheder for at ændre på tingene, og at det hverken er umuligt eller besværligt at indføre nye, bæredygtige løsninger, hvis man tænker lidt kreativt.

Eksempler på arbejdet med bæredygtighed i skoledriften:

  • Papirværk
  • Daka ReFood
  • LED-lys
  • Efterisolering
  • Reducere madspild på skolen
  • Sortere og minimere affald