5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Om os 5 Elevforeningen Dalum Lærlinge

Om os

Elevforeningen Dalum Lærlinge

Bestyrelsen i Dalum Lærlinge har besluttet følgende dato for jubilarsammenkomst og generalforsamling i Odense i 2024:

Torsdag, den 13. juni 2024
Jubilardag og generalforsamling i Odense

Her er billeder af jubilarer 2024:
10 års jubilarer 2. hovedforløb
10 års jubilarer studenterforløb
10 års jubilarer produktionsleder
10 års jubilarer virksomhedsleder
10 års jubilarer agrarøkonom
25 års jubilarer modul 2
25 års jubilarer driftsledere
40 års jubilarer
50 års jubilarer
60 års jubilarer
65 års jubilarer
70 års jubilarer

Dato for jubilarsammenkomst i Korinth i 2024 er:

Fredag, den 24. maj 2024
Jubilardag i Korinth – er afholdt

 Til orientering:

På generalforsamlingen i 2022 var der ændring til foreningens vedtægter – ændringerne, der enstemmigt blev vedtaget, kan ses – her og her.

Vedtægtsændringen trådte i kraft den 1. april 2023.

På generalforsamlingen i Dalum Lærlinge, den 13. juni 2019, foreslog bestyrelsen fremover at ændre elevskriftet til et nyhedsbrev – gerne udsendt via e-mail – og dermed også at nedsætte kontingentet til 75 kr. om året. Dette blev vedtaget. (Kontingentet er herefter ændret til 0 kr. , gældende pr. 01.01.2024).

Send derfor gerne din e-mail-adresse til: ag@dalumls.dk

Du er i øvrigt altid velkommen til at kigge forbi – og se både afdeling Dalum i Odense og afdeling Korinth v/Fåborg – vi giver gerne en rundvisning. Her er det også muligt at se de gamle elevbilleder. Kontakt sekretær Anni Geisler, tlf. 63 13 27 06, e-mail:ag@dalumls.dk

Medlemskab
Medlemskab af Dalum Lærlinge er sat til 0 kr. årligt fra den 01.01.2024.

Bestyrelse
Dalum Lærlinge’s bestyrelse kan ses – her.

Vedtægter
Vedtægterne for Dalum Lærlinge kan ses – her.

Regnskab og balance
Regnskab og balance (01.04.2022-31.03.2023), der begge blev godkendt på generalforsamlingen den 8. juni 2023, kan ses – her

Fakta om Dalum Lærlinge
Dalum Lærlinge er elevforening for Dalum Landbrugsskole, og medlemskredsen omfatter tidligere elever (landmænd) og lærere.

Foreningens formål er:
At støtte og vedligeholde kontakt imellem Dalum Landbrugsskole og tidligere elever, samt sørge for udpegning af repræsentanter til Dalum Landbrugsskole’s bestyrelse.

I 2005 blev elevforeningen Korinth Elever sammenlagt med elevforeningen Dalum Lærlinge.

Dalum Landbrugsskole udgiver et elevskrift/nyhedsbrev i slutningen af året.

Dalum Lærlinge har CVR-nr.: 37573205.

Persondataforordning
Vi behandler data om dig, jf. Dalum Landbrugsskole’s privatlivspolitik – se mere her (Privatlivspolitik & politik).

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik