5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Verdensmålsskole 5 Landbruget

Verdensmålsskole

Landbruget

Dalum Landbrugsskole har to afdelinger i hhv. Odense og Korinth (ved Faaborg). På afdelingen i Korinth driver vi et skolelandbrug med husdyr og planteavl. Skolens afdeling i Korinth er fortrinsvis for de yngste elever, som har brug den praktiske forståelse for landbruget.

Nye teknologier og produktionsmetoder tages løbende i brug i landbruget, og som skole er det afgørende, at vi forstår og favner de nye tanker og tendenser. Driften af skolelandbruget tilrettelægges, så eleverne får kendskab til de nye muligheder og forstår at udnytte potentialet på en kreativ og innovativ måde. Vi investerer løbende i ny teknologi som for eksempel droner, markrobotter og GPS-styrede traktorer, som alle kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion. Du vil også finde proteinafgrøder, blomsterstriber og levende hegn på skolens arealer, som eksempler på, hvordan man kan forvalte naturen og biodiversiteten i samspil med landbrugsproduktionen.

Målet er at inspirere både ansatte og elever til at agere mere bæredygtigt.

Eksempler på arbejdet med bæredygtighed i skolens eget landbrug:

  • Plante læbælter på skolens eget landbrug
  • Arbejde med alternative proteinkilder – f.eks. dyrke hestebønner og etablere mini-melormefarm på skolen
  • Arbejde med alternativ kødproduktion – opfodre kaniner til slagt
  • Arbejde med skolens CO2-neutrale markrobot, Farmdroid
  • Reducere spild af ressourcer (vand/foder mv.) i skolens eget landbrug