5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Om os 5 Lokal undervisningsplan (LUP)

Om os

Lokal undervisningsplan (LUP)

Lokal undervisningsplan

Dalum Landbrugsskole arbejder med forenkling af den Lokale UndervisningsPlan (LUP). Den 5. juli 2021 blev de nuværende regler for LUP erstattet af nye minimumskrav til LUP. Minimumskravene består af en beskrivelse af undervisningen, der omfatter tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen: 1) Mål for undervisningen. 2) Indhold i undervisningen. 3) Evaluering og bedømmelse.

Minimumskravene fremgår også af nedenstående LUP’er, men der arbejdes med revidering heraf, således at de 3 krav fremstår mere tydeligt i LUP’erne.

 

Prøver og eksamen

Eksamensreglement og retningslinjer – som du finder her – omfatter:

  • Lovgrundlag
  • Uddannelsesbeskrivelser, der danner grundlag for eksamensadgang
  • Fremgangsmåde for afholdelse af eksamen
  • Bedømmelse
  • Beviser

Eksamensreglementet består af 3 dele

  • De aktuelle eksamensreglementer, generelt og for de enkelte uddannelser
  • Procedure for afholdelse af eksaminer for de enkelte uddannelser
  • Formkrav til de større skriftlige obligatoriske opgaver for de enkelte uddannelser

De generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole (bilag 2) finder du her.

Samarbejde med andre jordbrugs- og landbrugsskoler om grundforløbsprøven, kan du se her.

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for EUD Landmand:

GF1:
GF1 Projekt dyr
GF1 Projekt Drømmegård
GF1 Miljø, Bæredygtighed og Idræt
GF1 Arbejdsmiljø
GF1 Projekt Mad og Foder
GF1 Dansk C
GF1 Dansk E

GF2:
GF2 Biologi
GF2 Naturfag
GF2 Staldbyg
GF2 Gris
GF2 Kvæg
GF2 Planter
GF2 Frø til foder
GF2 Maskiner og værksted
GF2 GF-Prøven

Kompetencebevis:
§ 17 Arbejdsmiljø

Valgfag på GF1+GF2:
GF1+2 Valgfag Farmerskills
GF1+2 Valgfag Engelsk
GF1+2 Valgfag Spar, Spæn og Spis
GF1+2 Jagt og Teknik
GF1+2 Valgfri opgave
GF2 Valgfag Traktor Teknik

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for EUX Landmand:

EUX-GF1 Miljø
EUX-GF1 Dansk C
EUX-GF1 Projekt mad og foder
EUX-GF1 Projekt Drømmegård
EUX-GF1 Projekt Miljø EUX
EUX-GF1 Samfundsfag
EUX-GF2 Biologi C
EUX-GF2 Kemi C
EUX-1HF Biologi B
EUX-1HF Erhvervsøkonomi C
EUX-1HF Grundlæggende økonomi
EUX-1HF Matematik B
EUX-1HF Landbrugsproduktion
EUX-2HF Iværksætteri og innovation

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for 10. klasse:

Arbejdsmiljø § 17
Dansk OSO
Idræt
Jagt og natur
Linje- og valgfag hest
Engelsk
Fysik/kemi
Motorlære
Maskiner og værksted
Matematik
Kreativt værksted
Traktorkørekort

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for Studenterforløb:

GF Værksted, maskiner og teknik
GF Biologi F opstart
GF Husdyr
GF Naturfag
GF Planter
1HF Bæredygtighed 1
1HF Biologi E
1HF Dyrehold
1HF Grundlæggende økonomi
1HF Landbrugsproduktion husdyr
1HF Landbrugsproduktion planter teknik
1HF Mark og teknik
1HF Specialeproduktion planteavl
1HF Specialeproduktion husdyr
1HF Vildt og landskabspleje
1HF Økologiske grundprincipper

 

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for 1. Hovedforløb:

1HF – Biologi
1HF – Matematik
1HF – Grundlæggende økonomi
1HF – Landbrugsproduktion
1HF – Plantebeskyttelse 1 og Plantebeskyttelse 4
1HF – Dyrehold husdyr
1HF – Mark og teknik
1HF – Specialproduktion Planter
1HF – Bæredygtighed
1HF – Specialproduktion husdyr
1HF – Vildt og landskabspleje
1HF – Økologiske grundprincipper

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for 2. Hovedforløb:

Plantedyrkning 17086
Plantedyrkning 11988
Kvæg 17085
Kvæg 11976
Engelsk F
Samfundsfag
Sprøjtecertifikat
Naturpleje og Naturforvaltning
Faglig problemløsning
Bæredygtighed
Virksomhedsøkonomi
Iværksætteri og innovation
Linjefag gris 17085
Linjefag gris 11976
Valgfag finansiering og investering
Valgfag markteknik
Valgfag ledelse
Valgfag kødproduktion
Valgfag grøntsager – specialafgrøder

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for Produktionsleder:

Produktionsstyring
Personaleledelse
Produktionsøkonomi
Teknik Husdyr
Teknik Planter

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for Agrarøkonom:

Virksomhedsudvikling i landbruget
Landbrugets økonomi og finansiering
Strategisk virksomhedsledelse og personlig lederudvikling

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik