Oplysninger

Information om
Dalum Landbrugsskole

I mere end 130 år har der udelukkende været landbrugsuddannelse på Dalum, og i dag er Dalum én af landets største landbrugsskoler, der tilbyder hele landbrugsuddannelsen og lederuddannelser indenfor landbruget. I 2003 fusionerede Dalum og Korinth landbrugsskoler; men arbejdsdelingen er fortsat således, at der på Korinth-afdelingen er grunduddannelse og på Odense-afdelingen videregående uddannelse.

 

Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i efteråret 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske højskole. I dag kommer folk rejsende fra hele verden for at se Kold’s historiske lokaler, som i dag bl.a. er skolens smukke Høresal.

 

Dalum Landbrugsskole blev grundlagt den 5. juli 1886 og kunne den 4. november 1886 byde de første 32 elever velkommen.

 

Som en sammenfattende konklusion på Dalum Landbrugsskole’s virksomhed i de forløbne hundrede år er skolens første forstander Jørgen Petersen’s valgsprog: “Aldrig færdig – men altid på vej”. Dette er stadig skolens motto.

 

Der er en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

 

Dalum Landbrugsskole har sat bæredygtighed øverst på dagsordenen og er blevet optaget i UNESCOs Associated Schools Project (ASP-netværket) med virkning fra den 1. august 2021. Skolen kan nu kalde sig Verdensmålsskole.

Hovedbygningen med tårnet på Dalum Landbrugsskole

Afdeling Dalum, Odense

Fra første dag du kommer på Dalum, vil du blive sat ind i de ting, som allerede er i gang. Det er f.eks.:

 

Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, både nationalt og internationalt – f.eks. ved rejser og projekter.

Cafeen med både afslappende, seriøse og faglige aktiviteter samt fester.

DLI – Dalum Landbrugsskoles Idrætsforening.

Ud-af-huset-aktiviteter.

Gangfællesskaber – også for hjemmeboende.

Jagtforening m.m.

 

Du vælger alt efter interesse og den tid, du kan bruge hertil. Måske vil du organisere noget nyt?

 

Vi byder dig derfor velkommen til en spændende og personlighedsudviklende oplevelse.

 

Velkommen – vi glæder os til at møde dig!

 

Jens Munk Kruse
Forstander

Afdeling Korinth, Fåborg

Korinth Landbrugsskole startede i 1907 og har igennem årene været én af landets mest anerkendte landbrugsskoler inden for driftslederuddannelsen.

 

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

 

På Afdeling Korinth kan vi byde dig velkommen til et sted, hvor du kan udvikle ikke alene dine faglige færdigheder, men også dine personlige sider – f.eks. at kunne arbejde sammen med andre, være kreativ og tænke nyt, lære at organisere m.m.

 

Vi tror, at de personlige sider i fremtiden bliver af lige så stor værdi som de faglige, da verden vil være i konstant udvikling og forandring.

 

Vi byder dig derfor velkommen til en spændende oplevelse, hvor du også vil udvikle dig selv.

Job

Her kan du få et overblik over ledige stillinger, som Dalum Landbrugsskole enten selv har opslået eller har modtaget.

 

Dalum Landbrugsskole har ingen stillinger opslået for øjeblikket.

 

Stillingsopslag modtaget udefra:

  • Trainees til hold 2023 Danish Agro – se mere
  • Holtegaard-Krårupgaard I/S søger fast medarbejder til marken – se mere
  • Salgskonsulent søges – se mere
  • Spændende driftslederstilling med mange muligheder – se mere
  • Weekendafløser – se mere

 

Elev- og praktikplads tilbydes fra følgende:

 • Vi søger 2 dygtige landbrugselever til sommerarbejde – se mere
 • Vi søger løbende elever til moderne landbrug – se mere
 • Elever/praktikpladser til Danmarks bedste arbejdsplads – se mere
 • Elev til Astrup Gods – se mere

 

Siderne opdateres løbende i forhold til nyindkomne stillingsopslag. Vi gør opmærksom på, at skolen også har en opslagstavle med ledige stillinger.

 

Sådan får du en ledig stilling offentliggjort på denne side eller på skolens opslagstavle:

 

Mail din jobannonce som en vedhæftet fil i Word- eller PDF-format til e-mail adressen: dalumls@dalumls.dk.

 

Er jobannoncen allerede tilgængelig online, kan du nøjes med at maile linket til os.

 

HUSK – at oplyse ansøgningsfrist i jobannoncen, så vi ved, hvornår den ikke længere er aktuel.

 

(Vi forbeholder os dog den ret, ikke at offentliggøre/fjerne evt. stillingsopslag.)

Organisation

Organisationsplan for Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskoles organisation

 

Bestyrelse

Med stemmeret:

Formand
Udpeget af Dalum Lærlinge
Jens Jacobsen
Odensevej 235, Øster Hæsinge
5600 Faaborg
E-mail: skovgaarden@sol.dk
Mobil: 20 13 15 04

 

Næstformand
Udpeget af Dalum Lærlinge

Morten Andersen
Smidstrupvej 19, “Enghavegaard”
5400 Bogense
E-mail: ma.enghavegaard@gmail.com
Mobil: 40 40 24 47

 

Udpeget af Dalum Lærlinge
Anders Sværke
Bildsøvej 11
4200 Slagelse
E-mail: anders.svaerke@gmail.com
Mobil: 22 93 20 21

 

Udpeget af Dalum Lærlinge
Peter Kock
Knivsbækvej 1
6920 Videbæk
E-mail: peterjorgenkock@gmail.com
Mobil: 30 13 32 23

 

Udpeget af Dalum Lærlinge
Kasper Skovgaard Hansen
Riddersporen 14
5220  Odense SØ
E-mail: kasper@kksh.dk
Mobil: 24 62 09 90

 

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Martin Boe Madsen
Prinsevej 53
5631 Ebberup
E-mail: martin@boe-madsen.dk
Mobil: 20 74 14 91

 

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Carsten Hedegaard
Ringholmvej 19
5853 Ørbæk
E-mail: gch@christiansborg.net
Mobil: 20 43 53 05

 

Udpeget af LandboUngdom
Frederik Petersen
Damgårdsvænget 16
5853 Ørbæk
E-mail: fomento@outlook.dk
Mobil: 20 41 02 51

 

Udpeget af Jordbrugsteknologer i Danmark
Uffe Pilegaard Larsen
Rødkullevej 20, “Pilagergård”
4230 Skælskør
E-mail: uffe.pl@it.dk
Mobil: 20 94 14 94

 

Udpeget af Eleverne
Katrine Nielsen, AØ
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Kavalerfløjen, vær. 141
5260 Odense S
E-mail: katrinenielsen13@outlook.dk
Mobil: 51 76 24 06

 

Udpeget af Medarbejderne
Jesper Andersen
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ja@dalumls.dk
Mobil: 23 45 98 32

 

Uden stemmeret:

Udpeget af Eleverne
Sebastian R. G. Petersen, EUX-1HF
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Østfløjen st., vær. 156
5260 Odense S
E-mail: seba192b@gmail.com
Mobil: 22 26 77 47

 

Udpeget af Medarbejderne
Krestine Høgh
Dalum Landbrugsskole
Spanget 7, Korinth
5600 Fåborg
E-mail: kh@dalumls.dk
Mobil: 29 16 64 61

 

Tilforordnede (uden stemmeret):
Ledelse
Forstander Jens Munk Kruse
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: jmk@dalumls.dk
Mobil: 20 33 58 85

 

Sekretær
Anni Geisler
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ag@dalumls.dk
Dir. tlf.: 63 13 27 06

 

Dalum Landbrugsskoles udvalg for uddannelse
Dalum Landbrugsskole nedsætter i samråd med bestyrelsen et udvalg for uddannelse til at dække grundforløbet på indgangen “Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser”, Landmandsuddannelsen samt Landbrugets Lederuddannelse.

 

Dalum Landbrugsskoles udvalg for uddannelse tager udgangspunkt i skolens mission, vision og værdier.

 

Udvalget refererer til bestyrelsen og forstanderen på Dalum Landbrugsskole. Min. én gang om året deltager repræsentant fra skolens bestyrelse. Sekretærbistand stilles til rådighed af skolen. Udvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg, hvis udvalget finder det nødvendigt.

 

Udvalget nedsættes af Dalum Landbrugsskole og forventes nedsat så bredt sammensat som muligt (karrierevej, faggren m.m.). Udvalgets sammensætning fremlægges til godkendelse af bestyrelsen.

 

Medlemmerne vælges/udpeges for to år ad gangen af Dalum Landbrugsskole, dog så halvdelen er på valg hvert andet år. Skolen og bestyrelsen har mulighed for at foretage genvalg og supplerer løbende udvalget med medlemmer ved evt. frafald.

 

Udvalgets sammensætning, der er godkendt af bestyrelsen, ser således ud:

 • Dorte Bak Himmelstrup
 • Anders Agerbo
 • Louise Kool
 • Christian Orthmann Andersen
 • Jens Skov Rasmussen
 • Rune Gjengedal
 • Søren Hvelplund
 • Martin K. Jakobsen
 • Kasper Hansen
 • Lene Brandenborg

Resultatkontrakt - Årsrapport - Vedtægter

Resultatkontrakt for den øverste leder – forstander Jens Munk Kruse

 

De overordnede rammer til indholdet i kontrakten er følgende:

 • Kontraktens indsatsområder, herunder mål.
 • Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål.
 • Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

 

Imellem Dalum Landbrugsskole’s bestyrelse og ledelse er der i 2020 ikke indgået resultatkontrakt.

 

Årsrapport

Dalum Landbrugsskole’s årsrapport for 2022 kan ses – her.

 

Vedtægter

Gældende vedtægter for Dalum Landbrugsskole kan ses – her.

Strategi

Mission:

Dalum Landbrugsskole
uddanner, inspirerer og udvikler
unge til fremtidens bæredygtige
fødevare- og landbrugserhverv.

 

Vision:

Dalum Landbrugsskole
vil være landbrugets og
fødevareerhvervets foretrukne
uddannelsespartner –
nationalt og internationalt.

 

Dalum Landbrugsskole
vil være Danmarks foretrukne
uddannelsesinstitution for alle,
der interesserer sig for
landbrug og fødevarer.

 

Værdier:

Faglig stolthed

Ansvarlighed

Nyskabende

Kvalitet

Indledning

Skolens kvalitetssystem er opbygget på en sådan måde, at det medvirker til at målrette og operationalisere skolens arbejde med hele tiden at forbedre kvaliteten af vores uddannelsestilbud og af elevernes udbytte af deres ophold på skolen. Herudover skal skolens kvalitetssystem også dokumentere overfor Ministeriet, at skolen lever op til de krav, der stilles omkring åbenhed og gennemsigtighed.

 

Kvalitetssystemet beskriver ligeledes procedurerne for skolens arbejde med den løbende kvalitetsudvikling af uddannelserne og resultatvurderingen af skoledelen i uddannelsen, herunder procedure for inddragelse, procedure for informationsindsamling og procedure for offentliggørelse.

Det er afgørende for skolen, at der er en tæt sammenhæng mellem skolens organisatoriske opbygning og kvalitetsudviklingen, herved skabes der en direkte forbindelse mellem skolens kvalitetsarbejde og skolens strategi og mål.

Den organisatoriske struktur medfører også, at den direkte sammenhæng mellem ansvar og indflydelse kan bibeholdes, også på kvalitetsområdet.

 

Procedure for inddragelse

Skolen faciliterer elevråd på begge afdelinger, hvor repræsentanter fra hver klasse deltager. Disse mødes hver 4-6 uge, hvor der blandt andet drøftes trivsel i klasserne og i kostskolen, kvaliteten af undervisningen og opholdet samt forslag og ønsker til forbedringer.  Større ændringsforslag drøftes på UKG (UddannelsesKoordineringsGruppen), og mindre løses løbende.  I november deltager alle elever i den lovpligtige ETU (ElevTrivselsUndersøgelse). Der afholdes mundtlige midtvejsevalueringer i klasserne af uddannelseslederne. Forbedringsforslag drøftes med koordinatorer for det enkelte hold. Ved afslutning af fag foretager eleverne en fagevaluering med faglæreren, og ved afslutning af hvert skoleforløb deltager eleverne i en anonymiseret slutevaluering, der indeholder spørgsmål om kvaliteten af skoleophold og undervisning. Resultatet af slutevalueringerne drøftes i kerneteamet for det enkelte forløb. Ændringsbehov indarbejdes i planlægningen af det efterfølgende forløb.

Elever, der er i oplæring, inddrages via skolens trivsels-app og vejlederbesøg på oplæringsstederne, mellem grundforløb og 1. hovedforløb. Elever og deres læremester har mulighed for at benytte skolens studievejledere og oplæringsvejledere, i forhold til opståede problemstillinger og forespørgsler på opnåelse af oplæringsmål. Henvendelser med betydning for kvaliteten af uddannelsen, behandles i skolens oplæringspladsteam, der mødes én gang om måneden. Læremestre deltager i den lovpligtige VTU (VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse), besvarelser herfra drøftes i Udvalg for uddannelse.

Når der foreligger en ny ETU, fremlægges denne på førstkommende møde i skolens Udvalg for uddannelse. Udvalget kommer med input til indsatsområder, som medtages i den efterfølgende opfølgningsplan. Skolens Udvalg for uddannelse inddrages også i de løbende evalueringer af hold, og resultatet af evalueringer drøftes i udvalget. Der afrapporteres 1 gang årligt til bestyrelsen med nyt fra skolens arbejde med kvalitet i uddannelsen. Bestyrelsen giver herefter input og sparring til indsatsområderne, der indarbejdes i opfølgningsplanen.

 

Procedure for informationsindsamling

Der refereres til afsnittet om informationsindsamling og opfølgningsplan, som findes i særskilt fane på ”Om os” siden.

 

Procedure for offentliggørelse

Skolen offentliggør resultater for evalueringer og opfølgningsplaner løbende, dog senest 1. marts for det forgangne år.

Kvalitetssystemet og de tilknyttede procedurer er således et led i den decentrale organisation, der er kendetegnende for Dalum Landbrugsskole, og som sikrer, at beslutninger vedr. kvaliteten i uddannelserne træffes så tæt på brugerne (elever og studerende) som muligt.

 

Kvalitetshjulet

Som grundlag for skolens kvalitetsarbejde har vi valgt en model, der baserer sig på “Kvalitetshjulet” for at tydeliggøre, at arbejdet med kvalitet er en løbende proces. Det dynamiske aspekt fremgår også af skolens motto: “Aldrig færdig – men altid på vej”.

Kvalitetshjulet synliggør de 4 faser, der er i et projekt eller en opgave, i dette tilfælde skolens uddannelser. Samtidig illustrerer modellen også den direkte tilknytning til skolens strategi og mål. “Omdrejningshastigheden” varierer i forhold til den konkrete opgave.

 

 1. Planlægning

Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker som nævnt så tæt på eleverne som muligt. Den overordnede planlægning af skoleåret og de enkelte semestre foregår i en gruppe (UKG – uddannelseskoordineringsgruppen), bestående af forstander, uddannelsesleder fra henholdsvis afd. Dalum og afd. Korinth og af uddannelseskoordinatorerne. Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker i de respektive lærerteams, der består af underviserne på uddannelsen og uddannelseskoordinatoren for den konkrete uddannelse.

 

 1. Udførelse af det planlagte

Som beskrevet under punkt 1, er det de enkelte undervisere, der har ansvaret for planlægningen af undervisningen – et arbejde, der foregår i de enkelte lærerteams. Forbindelsen opad i organisationen sker via UKG.

Skolen har pligt til løbende at følge den interne kvalitetsudvikling og resultatvurdering af undervisningen. Derfor er et vigtigt aspekt i udførelsesfasen, at der også indsamles data til brug for den interne kvalitetsudvikling og resultatvurdering af skoledelen. Dataindsamlingen sker dels gennem de systematiske evalueringer skolen gennemfører og dels gennem en dialog mellem eleverne og underviseren, enten som direkte kontakt mellem lærer og elev i selve undervisningen, eller gennem de systematiske kontaktlærersamtaler.

Evalueringen af undervisningen foregår på forskellig vis. Den enkelte underviser gennemfører en evaluering af egne fag hen imod slutningen af forløbet, hvorimod det er den pædagogiske ledelses ansvar at gennemføre en tværgående evaluering ved afslutningen af hvert undervisningsforløb. Det er også den pædagogiske ledelse, der er ansvarlig for måling af elevernes tilfredshed med skoleopholdet.  Den måles gennem deltagelse i de obligatoriske elevtilfredshedsmålinger.

 

 1. Evaluering

I kvalitetssystemets evalueringsfase analyseres de data, der blev indsamlet i udførelsesfasen. Formålet er at bestemme graden af opfyldelse af de opstillede kvalitetsmål. Skolen anvender en række indikatorer på kvalitet, som eksempel elevernes karakterer og undervisernes bedømmelse af graden af målopfyldelse for den enkelte elev, elevernes vurdering af undervisningen og af opholdet generelt, bedømt på udsagn som eleven har givet i de forskellige evalueringer, der er afholdt i løbet af skoleopholdet.

Skolen deltager også i de landsdækkende tilfredshedsmålinger, som udføres af eksterne aktører. Resultaterne herfra inddrages sammen med skolens egne data i vurderingen af elevtilfredshed og elevtrivsel.

Selve analysen foregår dels i de enkelte lærerteams og for de mere overordnede emners vedkommende i UKG. Da skolens pædagogiske ledelse har sæde her, kommer resultaterne af kvaliteten i undervisningen direkte til ledelsens kendskab.

 

 1. Korrigerende handlinger

I denne fase af kvalitetssystemet gennemarbejdes analyserne fra evalueringsfasen, hvor man sammenlignede det planlagte med det opnåede. Som indikatorer anvendes karaktergennemsnit, resultaterne fra skolens egne evalueringer, undervisernes tilbagemelding omkring målopfyldelsen og øvrige data af betydning for forløbet, som er indsamlet undervejs, herunder også resultater fra de landsdækkende målinger af elevtilfredshed og elevtrivsel.

Resultaterne af de forskellige analyser danner beslutningsgrundlaget for den fremtidige planlægning af undervisningen og om, hvorvidt der skal iværksættes korrigerende handlinger.

Ansvaret for dette analysearbejde er delt. Drejer det sig om planlægning eller korrigering af de enkelte uddannelsesforløb, ligger ansvaret hos underviserne i de enkelte lærerteams. Drejer det sig om den overordnede planlægning af hele forløbet, ligger ansvaret hos UKG.

 

Indikatorer for kvalitet

Skolen anvender flere forskellige indikatorer for at måle kvaliteten af den undervisning, der gives, men helt overordnet er den vigtigste indikator for undervisningens kvalitet, at eleverne får det maksimale udbytte af undervisningen, og at skoleopholdet som helhed er med til at forme dem som hele mennesker.

 

I denne proces indgår der selvsagt en række forskellige målbare delmål, som overordnet er formuleret i Ministeriets fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling.

 

De fire klare mål er:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
 1. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
 1. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

 

Ovenstående fire klare mål opstiller de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Målene skal selvsagt operationaliseres og gøres målbare, og på den måde tjene som et værdifuldt værktøj i skolens eget kvalitetsarbejde, idet de gør det muligt for skolen at måle egne resultater i forhold til skolens kvalitetsmål og således få en viden om skolens fremdrift i forhold til de opstillede mål.

 

Indikatorer for klare mål

Vi måler, hvorvidt vi opfylder mål 1 gennem en analyse af antallet af optagne elever og i, hvordan optaget udvikler sig. Vi måler også, hvor attraktiv skolen er ved at sammenligne egne optagelsestal med tal fra andre skoler. Data til denne sammenligning henter vi fra Optagelse.dk.

 

Indikator for mål 2 er fuldførelsesprocenter, men i det daglige arbejde ude på skolerne sker registreringen som registrering af frafald. Vi nøjes dog ikke med en registrering af frafaldet, men gennemfører også en analyse af, hvorfor eleverne falder fra uddannelserne.

 

En anden indikator kunne være at registrere andelen af elever, som påbegynder et grundforløb og efterfølgende kommer i hovedforløb.

 

Mål 3 siger, at eleverne skal blive så dygtige, de kan. Det vil sige, at skolen skal udfordre eleverne til at yde deres bedste i den daglige undervisning. Konkrete indikatorer herfor er f.eks. andelen af elever, der fuldfører et EUX-forløb i forhold til det totale antal elever, der fuldfører.

 

En anden væsentlig indikator for dette mål er beskæftigelsen af de nyuddannede. En høj beskæftigelsesprocent, der kan fastholdes, er et godt udtryk for elevernes dygtighed. Oplysninger, der danner grundlag for skolens vurdering af, om målet er opfyldt, findes som data i Ministeriets Datavarehus.

 

En vigtig indikator på virksomhedernes tilfredshed med eleverne og med skolen, er også den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse – den seneste fra 2021 kan ses – her.

 

Det 4. klare mål handler om elevtilfredshed og trivsel, men også om det omgivende samfunds tillid til erhvervsskolerne.

 

Måling af elevernes trivsel på skolen og deres tro på, at den viden, de erhverver, er værdifuld og brugbar, må siges at være en helt fundamental forudsætning for bedømmelsen af kvaliteten af den uddannelse, der gives på skolen. Derfor har skolen også stor fokus på den indikator, der hedder elevtrivsels- og virksomhedstilfredsheds-måling (ETU og VTU).

 

Målingerne, der er obligatoriske, gennemføres én gang om året, og resultatet skal lægges op på skolens hjemmeside.

 

Der indgår dog også en række andre indikatorer i vurderingen af elevtilfredshed. Alle skoleforløb sluttes med en evaluering, hvor eleverne får mulighed for at give deres vurdering af undervisningen til kende. De elever, der falder fra uddannelserne, tages ind til en samtale, hvor årsagen til frafaldet bliver analyseret.

 

Måling af tilfredshed gælder i lige så høj grad medarbejderne, så også medarbejdernes tilfredshed er der fokus på. En væsentlig parameter i medarbejdertilfredshed er muligheden for personlig udvikling, så MUS- samtaler er en integreret del af kulturen på Dalum Landbrugsskole.

 

IT-systemer

Som erhvervsskole, skal Dalum Landbrugsskole anvende de centrale databaser, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet.

 

I henhold til § 13 i Bekendtgørelsen om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal skolen anvende de administrative systemer, der fremgår af Undervisningsministeriets gældende IEU-Instruks.

 

Det drejer sig om følgende:

 • Lønsystem: Statens Lønsystem (SLS)
 • Økonomisystem: Navision Stat
 • Studieadministrative systemer:
  • EASY-A til indberetninger til Ministeriet
  • Studie+/Uddata+ til indberetning af elevdata til Ministeriet (har afløst EASY-P og Elevplan).

 

Alle systemer anvendes i henhold til vejledninger fra STIL.

Pædagogisk & didaktisk grundlag

Overordnede mål

Dalum Landbrugsskoles værdigrundlag udspringer af det Grundtvig Koldske ”at lære at lære”, og skolens motto er ”aldrig færdig, men altid på vej”.

 

Skolens værdigrundlag, mission og vision indgår i den samlede strategi, og skolens pædagogiske og didaktiske grundlag har udspring i strategien, som er behandlet og vedtaget i bestyrelsen. Alle medarbejdere på Dalum Landbrugsskole bestræber sig på, at vores elever skal have den bedst mulige uddannelse, der imødekommer erhvervets og samfundets behov. I et samarbejde mellem skolens medarbejdere og praktikværterne arbejdes der dagligt på at skabe de bedste rammer, for at vi kan nå dette mål. Det gør vi blandt andet ved at skabe en helhedsorienteret læringskultur, der bygger på et fælles pædagogisk, didaktisk grundlag.

 

Eleven i centrum

Vi sætter den enkelte elev i centrum og udviser gensidig respekt. Planlægningen af de forskellige undervisningsforløb sker i teams, der er organiseret omkring det enkelte forløb. Det fælles pædagogisk, didaktisk grundlag afspejles i den undervisning, som eleverne møder, og som skal sikre, at den enkelte elev lærer så meget, den enkelte elev kan. Derfor har vores grundlag fokus på elevens forskellige læringselementer og fortsatte udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer.

 

Differentiering

Gennem differentieret undervisning tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger (faglige, sociale og personlige). Vi ønsker at udfordre den enkelte inden for sin nærmeste udviklingszone ved at variere undervisningsformen, inddrage IT, indføre flextimer, give mulighed for niveauopdeling på tværs af klasser, aktivt opsøgende vejledning og projektorienteret arbejde. Gennem en varieret undervisning vil vi sikre os, at den enkelte elev udnytter sit fulde potentiale, og at målsætningen om, at eleven skal lære så meget, som han/hun kan, bliver nået.

 

Undervisningsmiljø

Et trygt læringsmiljø er afgørende for, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig faglige og personlige kompetencer. Et trygt miljø skabes ved, at eleverne oplever en målrettet undervisning, hvor mål og rammer for uddannelsen er klare, hvad skal vi, hvordan gør vi det, hvornår er målet nået. I klassefællesskabet udarbejdes rammer, der skal sikre plads og udviklingsrum til den enkelte. Denne udvikling skabes gennem tydelig klasseledelse, hvor læreren stiller krav til eleverne, men også giver dem medansvar til fællesskabets bedste. Klasseledelse har også fokus på, at eleverne kan deltage på en meningsfyldt måde, dels i en faglig læreproces, og dels kan udvikle sig emotionelt og socialt.

 

Skolens fysiske læringsmiljø skal understøtte elevernes læringsproces, og derfor inddrages de fysiske rammer i undervisningen som en del af den anvendte pædagogik.

 

Evaluering og opfølgning

Planlægning og evaluering af undervisningen sker i lærerteams, da vi tror på, at det skaber sammenhæng og rum for faglig og pædagogisk sparring. I studiestartperioden afvikler klasselæreren opstartssamtaler med hver enkelt elev for at sikre en gensidig forventningsafstemning. Den enkelte elevs udvikling skal være tydelig og fastholdes gennem hele uddannelsen. Gennem evaluering og opfølgning bliver elevens fremskridt synlig i forhold til de faslagte læringsmål. I forløbet afholdes der jævnligt møder i klasseteamet, så klasselæreren kan give feedback til eleven ved afholdelse af midtvejs- og afslutningssamtaler.

 

Praksisnær undervisning

I hele elevens uddannelsesforløb er undervisningen tilrettelagt på en sådan måde, at der er en tydelig kobling mellem skoledelen og praktikdelen. Undervisningen målrettes til at styrke og udbygge samarbejdet mellem skolen og landbruget. I den udstrækning det er muligt, flyttes undervisningen ud af klasserummet med større fokus på tværfaglighed. Praktikpladser og landbrugsbedrifter inddrages i stort omfang i projekter. Ligeledes er der god kontakt til og brug af virksomheder med interesse for landbrugserhvervet.

 

Digitalt mindset

I forbindelse med den øgede fokus på den grønne omstilling i landbruget, er brugen af digitale værktøjer blevet en del af løsningen. For at Dalum Landbrugsskole kan være den foretrukne uddannelsespartner, er det derfor afgørende, at vi kan agere i den digitale udvikling. Hertil kommer, at der i dag stilles adskillige didaktiske digitale værktøjer til rådighed, der kan påvirke elevernes indlæring positivt, såfremt de bruges på den rette måde og i den rette sammenhæng. Vi ønsker derfor at påvirke eleverne til at have et digitalt mindset.

Når elever på Dalum Landbrugsskole har et digitalt mindset, betyder det, at de:

 • Er nysgerrige på de digitale muligheder inden for deres fagfelt (og måske også udenfor)
 • Har mod på at lære nye digitale løsninger at kende
 • Selv opsøger ny viden om udviklingstrends og muligheder
 • Ser muligheder og bidrager med idéer til nye digitale løsninger samt tilpasning af eksisterende til gavn for interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Hjælper kolleger, elever og samarbejdspartnere til at se digitale muligheder, som de måske ikke selv er opmærksomme på
 • Kan reflektere kritisk over muligheder og risici i den digitale udvikling på jobbet (set i bredt perspektiv)

Der igangsættes derfor løbende konkrete initiativer, der kan påvirke det digitale mindset.

 

Kostskolemiljøet

Langt de fleste elever bor på skolen. Kostskolemiljøet får derved stor betydning for elevens trivsel. Idrætsforening, et aktivt elevråd og en elevstyret café drevet efter andelsprincippet, skaber et attraktivt studiemiljø. Lektiecafé med lærerbemanding i trygge omgivelser sikrer en individuel faglig sparring, efter behov. Også her inddrages skolens fysiske læringsmiljø med henblik på at understøtte elevernes fællesskab fagligt og socialt.

 

Udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer

Indførelse af følordning og indkøringsplan for nyansatte sikrer en hurtig indføring i og forståelse af skolens praksis. Videndeling og erfaringsudveksling har høj prioritet. Årligt udarbejdes der en plan for kollegial supervision, og der afsættes ressourcer til pædagogisk sparring. Fastsættelse af mødeinterval for klasseteam skal ligeledes skabe rum til at diskutere pædagogik og didaktik. Hvor det skønnes givtigt, bruges tolærersystem på klasserne. Ved afvikling af MUS i foråret diskuteres den enkelte lærers fagevaluering. Herefter aftales individuelle faglige efter-uddannelsesforløb.

Informationsindsamling & handlingsplan

Som beskrevet i ”Principper for kvalitetsarbejdet” anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder:

 

 • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere
 • Statistik over karakterer
 • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
 • Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

 

Tilfredshedsmålinger:

Skolen gennemfører måling af elevernes tilfredshed med undervisningen og med de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slutevalueringen på hvert enkelt kursus. I den afsluttende, skriftlige evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbytte af undervisningen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af oversigten af evalueringens resultat og offentliggøres på hjemmesiden.

 

Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredshedsundersøgelser, som tilbydes af et eksternt analyseinstitut (Ennova). Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

 

Statistik over karakterer:

Alle karakterer bearbejdes statistisk og kan ses i Datavarehus.

 

Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald:

Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsager til frafald fremgår af skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse”. Gennemførelsestallene fremkommer via indberetningerne i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egen dataindsamling, idet de elever, der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om, hvad de fremover vil, og hvad årsagerne er til, at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse” – se mere her. Kontakt Anni Geisler (ag@dalumls.dk) for at se hele planen.

 

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:

Undervisningsplanerne er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige i ”Elevplan”.

Elevernes udbytte af undervisningen og hermed også, i hvor høj grad undervisningen lever op til uddannelsesmålene, evalueres som beskrevet i ”Evalueringskultur på Dalum Landbrugsskole” (Elevtrivsel).

Statistik & nøgletal

Overgang til erhvervsuddannelse

Mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

 

Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 

Studietid og gennemførelsesprocent

Mål: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

 

Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 

Beskæftigelsesprocent

Mål: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

 

Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 

Ovennævnte stammer fra Ministeriets databank, der indeholder en række faste rapporter på udvalgte nøgletal. Disse faste rapporter kan tilpasses efter behov. Du kan se de forskellige rapporter – her.

 

Øvrig statistik om erhvervsuddannelserne kan ses på Ministeriets hjemmeside under Statistik – se mere her.

Elevtrivsel

Antimobbe-strategi

Dalum Landbrugsskole ønsker at opnå det simple, men stærke mål, at ingen bliver mobbet på vores skole. Dette mål er rodfæstet i vores værdisæt og strategi, hvor vi vil være en skole for alle, hvori man engagerer sig, man viser respekt og tolerance over for hinanden, både internt og eksternt. Læs mere – her.

 

Elevtrivselsundersøgelse – skolerapport

Dokumentation af målet “Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes” kan ses i den seneste Elevtrivselsundersøgelse for 2021, der er udtrukket fra uddannelsesstatistik.dk i 2022.

 • Elevtrivselsundersøgelsen for Dalum Landbrugsskole 2021 kan ses – her.

 

Se evt. mere om Undervisningsministeriets trivselsindikatorer – her.

 

Egne evalueringsresultater

I skolens egne evalueringer spørges også om undervisningsmiljø og trivsel.

Dalum Landbrugsskole sikrer, at evalueringsresultaterne bliver anvendt til kvalitetsudvikling. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne gør det muligt for dig at vurdere kvaliteten af undervisningen på uddannelserne.

 

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb

Vedr. evaluering for 2021:
Der foreligger ikke nogen evaluering.

 

Vedr. evaluering for 2020:
Der er kun lavet én COVID-19 evaluering på samtlige klasser, idet den normale spørgeramme ikke gav mening i forhold til den lange hjemsendingsperiode etc. Derfor kan vi for foråret 2020 desværre ikke levere statistik til hjemmesiden.

 

Nedenfor kan du få et indblik i resultatet af den evaluering, der blev afholdt ved afslutningen af 2. hovedforløb 2018–2019 på uddannelsen til landmand samt ved afslutningen af 2. hovedforløb 2019.

 

Resultatet for 2018-19 er baseret på 28 besvarelser, og resultatet for 2019 er baseret på 37 besvarelser, men der forekommer dog enkelte spørgsmål, der ikke er besvaret af alle. Resultatet udtrykker antal besvarelser, i procent af afgivne svar, der er afgivet i de enkelte kategorier.

 

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb 2019:

1.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 2,70% 56,76% 37,84% 37

2.   Hvorledes har du oplevet, at ekskursionerne har fungeret?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
5,41% 29,73% 54,05% 10,81% 37

3.   Hvordan vurderer du det sociale udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
0,00% 21,62% 43,24% 35,14% 37

4.   Hvordan vil du generelt betegne dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 5,41% 56,76% 35,14% 37

5.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med administrationen/kontoret?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
0,00% 14,29% 48,57% 37,14% 35

6.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med køkken/pedel?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
0,00% 27,78% 52,78% 19,44% 36

7.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med ledelsen?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
2,78% 30,56% 63,89% 5,56% 37

8.   Hvordan har du oplevet kostskolelivet?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 27,03% 45,95% 24,32% 37

9.   Hvordan oplevede du studiestart? 

Ikke godt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 29,73% 40,54% 27,03% 37

 10.   Hvad er din mening om fritidsfaciliteterne på Dalum (hal og café)?

Dårlige Nogenlunde Gode Meget gode Antal svar
0,00% 41,18% 41,18% 17,65% 34

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb 2018-2019:

1.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,57% 7,14% 35,71% 53,57% 28

2.   Hvorledes har du oplevet, at ekskursionerne har fungeret?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
0% 21,43% 57,14% 21,43% 28

3.   Hvordan vurderer du det sociale udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,70% 7,41% 33,33% 55,56% 27

4.   Hvordan vil du generelt betegne dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,57% 7,14% 32,14% 57,14% 28

5.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
3,57% 7,14% 35,71% 53,57% 28

6.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med administrationen/­kontoret?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
3,57% 3,57% 39,29% 53,57% 28

7.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med køkken/pedel?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
0% 18,52% 37,04% 44,44% 27

8.   Hvordan har du oplevet kostskolelivet?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
4,00% 12,00% 44,00% 40,00% 25

9.   Hvordan oplevede du studiestart? 

Ikke godt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,57% 7,14% 53,57% 35,71% 28

 10.   Hvad er din mening om fritidsfaciliteterne på Dalum (hal og café)?

Dårlige Nogenlunde Gode Meget gode Antal svar
0% 13,64% 81,82% 4,55% 22

 

Lokal undervisningsplan (LUP) - Prøver & eksamen

Lokal undervisningsplan

Dalum Landbrugsskole arbejder med forenkling af den Lokale UndervisningsPlan (LUP). Den 5. juli 2021 blev de nuværende regler for LUP erstattet af nye minimumskrav til LUP. Minimumskravene består af en beskrivelse af undervisningen, der omfatter tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen: 1) Mål for undervisningen. 2) Indhold i undervisningen. 3) Evaluering og bedømmelse.

 

Minimumskravene fremgår også af nedenstående LUP’er, men der arbejdes med revidering heraf, således at de 3 krav fremstår mere tydeligt i LUP’erne.

 

Prøver og eksamen

Eksamensreglement og retningslinjer – som du finder her – omfatter:

 • lovgrundlag
 • uddannelsesbeskrivelser, der danner grundlag for eksamensadgang
 • fremgangsmåde for afholdelse af eksamen
 • bedømmelse
 • beviser

 

Eksamensreglementet består af 3 dele

 • De aktuelle eksamensreglementer, generelt og for de enkelte uddannelser
 • Procedure for afholdelse af eksaminer for de enkelte uddannelser
 • Formkrav til de større skriftlige obligatoriske opgaver for de enkelte uddannelser

 

De generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole (bilag 2) finder du – her.

 

Samarbejde med andre jordbrugs- og landbrugsskoler om grundforløbsprøven, kan du se – her (Samarbejder og Socialfondsprojekter).

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for EUD Landmand:
GF1
GF1 Projekt dyr
GF1 Projekt Drømmegård
GF1 Miljø, Bæredygtighed og Idræt
GF1 Arbejdsmiljø
GF1 Projekt Mad og Foder
GF1 Dansk C
GF1 Dansk E
GF2
GF2 Biologi
GF2 Naturfag
GF2 Staldbyg
GF2 Gris
GF2 Kvæg
GF2 Planter
GF2 Frø til foder
GF2 Maskiner og værksted
GF2 GF-Prøven
GF2 Kompetencebeviser
Valgfag på GF1+GF2
GF1+2 Valgfag Farmerskills
GF1+2 Valgfag Engelsk
GF1+2 Valgfag Spar, Spæn og Spis
GF1+2 Jagt og Teknik
GF1+2 Valgfri opgave
GF2 Valgfag Traktor Teknik
GF2 Valgfag Motorsav

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for EUX Landmand:

EUX-GF1 Miljø
EUX-GF1 Dansk C
EUX-GF1 Projekt mad og foder
EUX-GF1 Projekt Drømmegård
EUX-GF1 Projekt Miljø EUX
EUX-GF1 Samfundsfag
EUX-GF2 Biologi C
EUX-GF2 Kemi C
EUX-1HF Biologi B
EUX-1HF Erhvervsøkonomi C
EUX-1HF Grundlæggende økonomi
EUX-1HF Matematik B
EUX-1HF Landbrugsproduktion
EUX-2HF Iværksætteri og innovation

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for 10. klasse:
Arbejdsmiljø § 17
Dansk OSO
Idræt
Jagt og natur
Linje- og valgfag hest
Engelsk
Fysik/kemi
Motorlære
Maskiner og værksted
Matematik
Kreativt værksted
Traktorkørekort

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for Studenterforløb:
GF Værksted, maskiner og teknik
GF Biologi F opstart
GF Husdyr
GF Naturfag
GF Planter
1HF Bæredygtighed 1
1HF Biologi E
1HF Dyrehold
1HF Grundlæggende økonomi
1HF Landbrugsproduktion husdyr
1HF Landbrugsproduktion planter teknik
1HF Mark og teknik
1HF Specialeproduktion planteavl
1HF Specialeproduktion husdyr
1HF Vildt og landskabspleje
1HF Økologiske grundprincipper

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for 1. Hovedforløb:
1HF – Biologi
1HF – Matematik
1HF – Grundlæggende økonomi
1HF – Landbrugsproduktion
1HF – Plantebeskyttelse 1 og Plantebeskyttelse 4
1HF – Dyrehold husdyr
1HF – Mark og teknik
1HF – Specialproduktion Planter
1HF – Bæredygtighed
1HF – Specialproduktion husdyr
1HF – Vildt og landskabspleje
1HF – Økologiske grundprincipper

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for 2. Hovedforløb:
Specialefag husdyr (gris eller kvæg):
Gris eller kvæg: Linjefag gris, Linjefag kvæg
Erhvervsøkonomi
Staldteknik
Samfundsfag
Engelsk E-niveau
Bæredygtighed II
Iværksætteri og innovation
Sprøjtecertifikat
Virksomhedsøkonomi
Naturpleje
Valgfag idræt
Valgfag investering og finansiering
Valgfag slagtegrise
Valgfag ledelse
Valgfag kødproduktion
Specialefag planter:
Planter: Plantebeskyttelse, Plantedyrkning, Plantedyrkning og teknik
Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Engelsk F-niveau
Bæredygtighed II
Iværksætteri og innovation
Naturpleje
Valgfag idræt
Valgfag investering og finansiering
Valgfag ledelse
Valgfag sprøjtecertifikat
Valgfag markmaskiner
Valgfag økologi
Valgfag grønsager

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for Produktionsleder:
Produktionsstyring
Personaleledelse
Produktionsøkonomi
Teknik Husdyr
Teknik Planter

 

Lokale UndervisningsPlaner (LUP) for Agrarøkonom:
Virksomhedsudvikling i landbruget
Landbrugets økonomi og finansiering
Strategisk virksomhedsledelse og personlig lederudvikling

Privatlivspolitik & politikker (bl.a. rygepolitik)

Privatlivspolitik

På Dalum Landbrugsskole har vi altid taget databeskyttelse alvorligt. Det gør vi stadig, også efter at EU’s databeskyttelseslov (GDPR) trådte i kraft, d. 25. maj 2018.

I den forbindelse reviderede vi vores privatlivspolitikker for at gøre det endnu mere synligt for dig, hvordan vi passer på dine data.

Du finder vores privatlivspolitikker her på siden. I politikkerne vil det fremgå, hvordan vi får data om dig, hvad vi bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem, og hvornår vi sletter dem. Du vil ligeledes kunne se, hvem vi evt. deler dine oplysninger med.

Hovedparten af den behandling af data, som vi foretager på Dalum Landbrugsskole, er reguleret i de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, som vi er omfattet af. Se den overordnede privatlivspolitik for Dalum Landbrugsskole – her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til dalumls@dalumls.dk.

 

 

Rygepolitik – Røgfri Skoletid

Med røgfri skoletid ønsker Dalum Landbrugsskole at fjerne røg og tobak fra elevernes skoledag. Røgfri skoletid kan forebygge rygestart, hjælpe elever og ansatte til helt at stoppe med at ryge eller at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg.

 

Hvad betyder røgfri skoletid?

Røgfri skoletid betyder, at elever ikke må ryge, dampe eller snuse i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. Det betyder desuden, at ansatte ikke må ryge på matriklen i skoletiden.

Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af skoledagen.

Fra den 1. august 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser og dermed også på Dalum Landbrugsskole.

Ifølge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

 

Hvorfor røgfri skoletid?

Røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at undgå rygning blandt elever.
På Dalum Landbrugsskole gør vi en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge, dampe eller snuse. Samtidig skaber Dalum Landbrugsskole en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og andre tobaksprodukter.
Vi er klar over, at indførelsen af røgfri skoletid er et stort kulturforandringsprojekt, og at det vil tage tid at komme helt i mål. Vores primære mål er at bidrage til at forhindre, at flere unge starter med at ryge.

 

Hvilken betydning får det i hverdagen?

Røgfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at ryge i skole- og arbejdstiden (kl. 8-16) på Dalum Landbrugsskole.

Røgfri skoletid gælder også for skolens elever uden for skolens område, dvs. det vil være en overtrædelse af rygepolitikken, hvis man forlader skolens område for at ryge i røgfri skoletid.

Røgfri skoletid omfatter alle typer tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og lignende.

Overtrædelse af reglen om røgfri skoletid medfører for de ansatte samtale ved nærmeste leder, hvor der udarbejdes plan for hjælp til rygestop.

Overtrædelse af reglen om røgfri skoletid medfører for elever samtale ved uddannelsesleder eller rygestop-konsulent, hvor der udarbejdes en plan for hjælp til rygestop. Ved gentagen overtrædelse af ryge­forbuddet træder kostskole-reglerne i kraft. I sidste ende kan det medfører bortvisning fra kostskolen.

Dalum Landbrugsskole ønsker at tilbyde forskellige former for hjælp til rygestop, og de forskellige initiativer meldes løbende ud.

 

Røgfri skoletid – et initiativ, der styrker et sundt læringsmiljø

Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Samtidig viser erfaringerne, at røgfri skoletid betyder, at færre unge begynder at ryge, og at dem, der allerede ryger, enten stopper eller ryger væsentligt mindre.

Se kampagnefilm om bekæmpelse af unges rygning – her.

Med indførelsen af røgfri skoletid ønsker vi at tage ansvar for et sundt læringsmiljø på Dalum Landbrugsskole.

 

Dalum Landbrugsskole’s politik i forbindelse med Sociale Klausuler

Skolen ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor alle er med til at udvikle og understøtte skolens daglige drift.

Det er således skolens målsætning at beskæftige medarbejdere, som ikke nødvendigvis har den fulde arbejdsevne, hvilket kan være en følge af

 • fysiske handicap
 • tidligere eller aktuelle sygdomsforhold
 • vise former for psykiske vanskeligheder
 • motoriske problemer
 • indkøringsbehov i forbindelse med varetagelse af et dagligt arbejde (jobtræning)

 

Skolens forpligtigelse:

Der påhviler skolen en forpligtigelse til at åbne arbejdspladsen for den kreds af borgere, som ikke altid vil kunne udføre et arbejde på almindelige vilkår og efter de sædvanlige forventninger, som stilles i forbindelse med beskæftigelse af medarbejdere. Der er ikke et lovkrav om, at en vis procentdel af medarbejderkredsen skal være medarbejdere med begrænset arbejdsevne (sociale klausuler og/eller skånehensyn), men det er skolens hensigt at kunne være rummelig og også give beskæftigelse til personer, som ikke kan yde en almindelig arbejdsindsats.

 

Koordinering af arbejdsopgaver og hensynet til arbejdskolleger:

Det er skolens hensigt at tilrettelægge arbejdsdagen på en sådan måde, at arbejdstiden gøres fleksibel i forhold til medarbejdere og evnen til at kunne fungere optimalt på de opgaver, som de pågældende medarbejdere beskæftiges med. Fleksibiliteten skal udøves i et sådant omfang, at såvel medarbejdere med nedsat arbejdsevne og deres kolleger kan planlægge arbejdsdagen på en koordineret og hensigtsmæssig måde. Hensynet til den enkelte medarbejder skal være gensidigt på den måde, at medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår, skal kunne arbejde effektivt, samtidig med at der gives vejledning og støtte til medarbejdere med visse begrænsninger i deres arbejdsudøvelse.

 

Lederne i de enkelte af skolens afdelinger skal være opmærksomme på, at der til stadighed er harmoni mellem arbejdspladsens rummelighed og den effektivitet, som er nødvendig for kunne få skolen til at fungere og være konkurrencedygtig på sine ydelser.

 

Samarbejde med kommuner og jobcentre:

Oprettelse af job med særlige vilkår forudsætter et vist samarbejde med andre aktører på arbejdsmarkedet.

Som hovedregel skal oprettelse af et job til en medarbejder med nedsat arbejdsevne finde sted i et samarbejde med en kommune eller et jobcenter.

Som udgangspunkt indgår skolen i en samarbejdsaftale, hvor der er fastlagt visse rammer for antallet af medarbejdere, som beskæftiges med definerede (aftalte) forudsætninger om skånehensyn. Der kan være tale om nedsat arbejdstid, pasning af bestemte arbejdsopgaver, tildeling af hjælpeudstyr og “sidemands-oplæring” m.v.

Skolen kan i denne forbindelse anvende forskellige former for tilskudsmodeller, som kan understøtte skolens bestræbelser på at være en god arbejdsplads og gøre det muligt at indrette arbejdspladsen i forbindelse med hjælpemidler, mentorordninger og andre støttefunktioner.

Undervisningsministeriet har fastsat en målsætning om, et niveau på 3,5 % eller mere af medarbejderstyrken er ansat under sociale klausuler (skånehensyn). Skolens egen målsætning er fastsat til 5%. I de seneste år er der realiseret en procentsats på over 10%.

 

Cookie- og Privatlivspolitik

Dalum Landbrugsskole er en del af ESIS (Erhvervsskolernes IT Samarbejde) og har i samarbejde med dem udarbejdet cookie- og privatlivspolitik for dette website.

Du kan læse mere om cookie- og privatlivspolitikken – her.

 

Web-tilgængelighed
Iflg. Digitaliseringsstyrelsen, handler webtilgængelighed om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.
Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Dalum Landbrugsskole har udarbejdet en tilgængelighedserklæring på sin hjemmeside, som kan ses – her.

 

Regler for optagelser af lyd, billeder og video på Dalum Landbrugsskole

Undervisning

Elever må hverken optage eller dele optagelser af undervisning uden underviserens og de medstuderendes samtykke. Underviserens optagelser må heller ikke deles uden underviserens og de medstuderendes samtykke.
Hvis elever optager eller deler uden samtykke, er det et brud på Dalum Landbrugsskoles ordensregler og en krænkelse af undervisernes ophavsret. Brud på ordensreglerne håndteres i overensstemmelse med Dalum Landbrugsskoles disciplinære regler.

 

Møder

Du har som udgangspunkt ret til at optage møder, du selv er med i. Dette gælder både lyd og billeder. Forudsætningen for at måtte optage en samtale / et møde på skolen er, at der forinden er givet skriftligt samtykke fra samtlige mødedeltagere. Med hjemmel i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt regler om tavshedspligt, må disse optagelser kun bruges privat og på ingen måde deles med andre end mødedeltagerne. Selve optagelsen sendes til alle mødedeltagere senest 2 dage efter mødet og optagelsen har fundet sted, jævnfør ret til dataindsigt. Optagelsen skal sendes i sin fulde længde og uredigeret.
Ovenstående regelsæt er ikke tiltænkt større arrangementer som infomøde, åbent hus o.l.

 

Sletning

Optagelsen skal slettes, hvis det ønskes af mødedeltagerne, eller hvis relevansen af optagelsen er ophørt, dog senest ved afslutningen af det semester optagelsen har fundet sted i. Optagelser må aldrig deles med andre, og deling betragtes som et brud på Dalum Landbrugsskoles ordensregler og en ophavsretlig krænkelse, som vil blive anmeldt til politi og datatilsynet.

Samarbejder

Andre jordbrugs- og landbrugsskoler

Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældende bekendtgørelse § 22 (se mere  – her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs- og landbrugsskoler i Danmark, som udbyder landbrugsuddannelsen.

Dette etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder, hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse.

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser, hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres muligt for de på skolerne involverede parter.

 

Kopenhagen Fur

Dalum Landbrugsskole har indledt et samarbejde med brancheforeningen for pelsdyravl, Kopenhagen Fur, for at styrke lederuddannelsen til branchen. I mange år har det været tradition, at hvis man skulle have en lederuddannelse inden for minkproduktion, så blev man koblet på eksisterende linjefagshold på Landbrugets Lederuddannelse.

Dalum Landbrugsskole tror på, at dette er den rigtige løsning. Mink er en branche i vækst og fokusset er stort, men på grund af den trods alt mindre medarbejder-volumen i branchen, giver det mest mening at samle ressourcerne ét sted. Derved er vi også sikre på, at der er den nyeste viden til rådighed indenfor fodring, avl, økonomi og velfærd.

For lederuddannelsesstuderende på andre landbrugsskoler vil det også blive muligt at få undervisning i minkavl. Dalum Landbrugsskole vil arrangere campusaktiviteter, hvor studerende kan komme til Dalum et par gange om året og få uddannelse i mink. Læs mere på Kopenhagen Fur’s hjemmeside.

 

Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)

Dalum Landbrugsskole har samarbejde med UCL (tidl. EAL – Erhvervsakademiet Lillebælt). Samarbejdet omfatter gennemførselen af uddannelserne Jordbrugsteknolog (JT) og Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed (Pba-J).

Uddannelserne udbydes af UCL.

Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst mulige uddannelser, hvor studerende oplever sammenhæng i uddannelsesforløb og en stærk forankring til branchen.

Idet en del af underviserne er fra Dalum Landbrugsskole, vil de studerende kunne forvente en høj grad af faglighed og en uddannelse, der er målrettet til branchen. Ved at bruge den dybe forankring og viden om branchen og landbruget generelt, så kan Dalum Landbrugsskole noget helt unikt. De studerende vil opleve undervisning, som tager udgangspunkt i virkeligheden i landbruget og erhvervene omkring – dette betyder, at der er en høj grad af kontakt ud af skolen, og de studerende vil opleve krav og forventninger både fra branchen og skolen. Læs mere på UCL’s hjemmeside.

 

Centrovice

Dalum Landbrugsskole og rådgivningscenteret Centrovice har etableret et samarbejde – dette betyder, at vi kan trække på dygtige rådgivere direkte fra branchen, så vores know-how er højt.

Samtidig benytter vi også konsulenterne til indlægsholdere, censorer m.v. Centrovice benytter også vores kursusfaciliteter og har elever i praktik.

Ved at have god kontakt til rådgiverbranchen er skolen med til at binde læring og praktik sammen, samtidig med at rådgiverbranchen får mulighed for at se og opleve, hvad Dalum Landbrugsskoles elever virkelig kan – dette resulterer ikke så sjældent til yderligere samarbejde. Læs mere på Centrovice’s hjemmeside.

 

IBA Erhvervsakademi Kolding

Dalum Landbrugsskole ønsker at give deres studerende en stærk position, når de skal ud og konkurrere på arbejdsmarkedet. Derfor har Dalum indgået et samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding vedr. udbud af akademifag og hele akademiuddannelsen.

Samarbejdet betyder, at du som studerende på Dalum Landbrugsskole har mulighed for at supplere din undervisning på skolen med akademifag. Akademifagene er tilrettelagt, så de bedst muligt matcher den undervisning, du får på din landbrugsuddannelse, og undervisningen gennemføres efter normal undervisning – så alle har mulighed for at deltage.

Undervisningen gennemføres i et samarbejde mellem undervisere fra Dalum, Patriotisk Selskab og IBA på Dalum Landbrugsskole. Samarbejdet mellem underviserne medvirker til, at akademifagene bliver en integreret del af den viden, som du tilegner dig på landbrugsskolen.

Hvis du uddanner dig til agrarøkonom, har du mulighed for at tage en merkonomuddannelse med 4 fag eller en hel akademiuddannelse med 6 fag.

 

Fagene er fordelt sådan:

 • Produktionsleder: Ledelse i praksis
 • Agrarøkonom: Økonomistyring
 • Agrarøkonom: Erhvervsøkonomi
 • Agrarøkonom: Erhvervsret
 • Agrarøkonom: Global økonomi
 • Agrarøkonom: Innovationsledelse

 

I samarbejde med IBA udvikler vi løbende modellen, så den netop passer til de studerendes behov.

Formålet med at tage supplerende undervisning, mens du er på Dalum, er at sikre dig så bred en palet af job og karriereudviklingsmuligheder inden og uden for landbrugssektoren. Læs mere på IBA’s hjemmeside.

 

Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU)

Dalum Landbrugsskole samarbejder med Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU), idet VEU-centret er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er VEU-centre i hele landet, og de fungerer som én indgang for både privatpersoner og/eller virksomheder, der ønsker vejledning om hvilke muligheder, der findes for voksenuddannelse og efteruddannelse. Læs mere på VEU’s hjemmeside.

 

NCLF (Nordisk Center for Lokale Fødevarer)

Dalum Landbrugsskole og NCLF samarbejder om at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer. I samarbejde med forskere og virksomheder vil vi etablere en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber. Læs mere på NCLF’s hjemmeside.

 

FREJ (Fødevarepolitisk tænketank)

Dalum Landbrugsskole og Tænketanken FREJ samarbejder om en god fødevareproduktion, der tager hensyn til vores miljø, klima, natur og dyrevelfærd. Læs mere på FREJ’s hjemmeside.

 

Samtaleboblen

Dalum Landbrugsskole samarbejder med Samtaleboblen, der  er en frivillig social forening i Odense, der bl.a. udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for studerende. Foreningens fokus er: få et godt (studie)liv. Foreningen arbejder også professionelt med coaching, hvilket giver frivillige mulighed for at udfordre sig selv fagligt og personligt.

Samtaleboblens bidrag til de studerende er støttende samtaleforløb ved krise under studiet, og foreningen samarbejder derfor med institutioner, der kan have gavn af dens frivillige sociale arbejde. Læs mere på Samtaleboblen’s hjemmeside.

 

Studenterguiden

Dalum Landbrugsskole samarbejder med Studenterguiden.dk for at udbrede kendskabet til Dalum Landbrugsskole og vores uddannelser – se mere om skolen her og om landmandsuddannelsen – her.

 

Guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere

Kender du dine muligheder og rettigheder for efter- og videreuddannelser, når du modtager dagpenge?

Mens du modtager dagpenge, kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig. Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde, og din alder.

Klik her – og få overblik over dine muligheder for at bygge dine kvalifikationer op.

Intranet

Dalum Landbrugsskole’s INTRANET er et lukket system, der udelukkende er beregnet til medarbejder- og undervisningsinformation.

 

Har du problemer med at logge på, så kontakt Frank Jakobsen-Broberg – se nedenfor.

 

På INTRANETTET finder du også  link til forskellige databaser i vores bibliotek.

 

Spørgsmål til INTRANETTET kan rettes til:

 • Økonomi-ansvarlig, Frank Jakobsen-Broberg, tlf. 63 13 27 16, e-mail: fjb@dalumls.dk

 

Spørgsmål til biblioteket kan rettes til:

 • Biblioteks-assistent, Frits L. Larsen, tlf. 63 13 27 08, e-mail: fll@dalumls.dk

Elevforeningen Dalum Lærlinge

Bestyrelsen i Dalum Lærlinge har netop afholdt jubilarsammenkomst og generalforsamling i 2023. Nye datoer for 2024 er endnu ikke besluttet, men vil fremgå på denne side.

 

Til orientering:

På generalforsamlingen i 2022 var der ændring til foreningens vedtægter – ændringerne, der enstemmigt blev vedtaget, kan ses – her og her.

Vedtægtsændringen træder i kraft den 1. april 2023.

 

På generalforsamlingen i Dalum Lærlinge, den 13. juni 2019, foreslog bestyrelsen fremover at ændre elevskriftet til et nyhedsbrev – gerne udsendt via e-mail – og dermed også at nedsætte kontingentet til 75 kr. om året. Dette blev vedtaget.

 

Send derfor gerne din e-mail-adresse til: ag@dalumls.dk

 

Du er i øvrigt altid velkommen til at kigge forbi – og se både afdeling Dalum i Odense og afdeling Korinth v/Fåborg – vi giver gerne en rundvisning. Her er det også muligt at se de gamle elevbilleder. Kontakt sekretær Anni Geisler, tlf. 63 13 27 06, e-mail: ag@dalumls.dk

 

Medlemskab

Medlemskab af Dalum Lærlinge koster 75 kr. årligt, som opkræves direkte af Nets (tidl. PBS). Tilmeld din betaling til betalingsservice – her.

 

Bestyrelse

Dalum Lærlinge’s bestyrelse kan ses – her.

 

Vedtægter

Vedtægterne for Dalum Lærlinge kan ses – her.

 

Regnskab og balance

Regnskab og balance (01.04.2022-31.03.2023), der blev godkendt på generalforsamlingen den 8. juni 2023, kan ses – her

 

Fakta om Dalum Lærlinge

Dalum Lærlinge er elevforening for Dalum Landbrugsskole, og medlemskredsen omfatter tidligere elever (landmænd) og lærere.

Foreningens formål er:
At støtte og vedligeholde kontakt imellem Dalum Landbrugsskole og tidligere elever, samt sørge for udpegning af repræsentanter til Dalum Landbrugsskole’s bestyrelse.

I 2005 blev elevforeningen Korinth Elever sammenlagt med elevforeningen Dalum Lærlinge.

Dalum Landbrugsskole udgiver et elevskrift/nyhedsbrev i slutningen af året.

Dalum Lærlinge har CVR-nr.: 37573205.

 

Persondataforordning

Vi behandler data om dig, jf. Dalum Landbrugsskole’s privatlivspolitik – se mere her (Privatlivspolitik & politik).