Om os

Velkommen til
Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i efteråret 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske højskole. I dag kommer folk rejsende fra hele verden for at se Kold’s historiske lokaler, som i dag bl.a. er skolens smukke Høresal.

 

Dalum Landbrugsskole blev grundlagt den 5. juli 1886 og kunne den 4. november 1886 byde de første 32 elever velkommen.

 

Som en sammenfattende konklusion på Dalum Landbrugsskole’s virksomhed i de forløbne hundrede år er skolens første forstander Jørgen Petersen’s valgsprog: “Aldrig færdig – men altid på vej”. Dette er stadig skolens motto.

 

I mere end 130 år har der udelukkende været landbrugsuddannelse på Dalum, og i dag er Dalum én af landets største landbrugsskoler. I 2003 fusionerede Dalum og Korinth landbrugsskoler; men arbejdsdelingen er fortsat således, at der på Korinth-afdelingen er grunduddannelse og på Odense-afdelingen videregående uddannelse.

 

Der er en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Afdeling Dalum, Odense

På Dalum Landbrugsskole i Odense glæder vi os til, at du som ny studerende bliver en del af studie- og skolemiljøet.

 

På afdelingen i Odense er studiemiljøet indrettet for voksne studerende i videregående uddannelser. Lærergruppen er stor og specialiseret. Der er nybyggede studieområder og udstyr til alle former for undervisning og projektarbejde. Skolens holdning er, at ansvaret for såvel studiemiljøet som for de studerendes trivsel lægges ud til de studerende med al den støtte og back-up fra lærere og skolen, som der kan ønskes. Derfor: Du bliver selv den vigtigste faktor for at få et rigtig godt studieophold.

 

Vi vil også gerne byde dig velkommen til et studiemiljø, hvor du kan udvikle ikke alene dine faglige kompetencer men også dine personlige – f.eks. samarbejdsevne, kreativitet, innovation, organisering, sociale kompetencer, m.v. Vi tror, at de personlige kompetencer i fremtiden bliver af lige så stor værdi som de faglige, da verden vil være i konstant udvikling og forandring.

Fra første dag du kommer på Dalum, vil du blive sat ind i de ting, som allerede er i gang. Det er f.eks.:

 

 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, både nationalt og internationalt – f.eks. ved rejser og projekter.
 • Cafeen med både afslappende, seriøse og faglige aktiviteter samt fester.
 • DLI – Dalum Landbrugsskoles Idrætsforening.
 • Ud-af-huset-aktiviteter.
 • Gangfællesskaber – også for hjemmeboende.
 • Jagtforening m.m.

 

Du vælger alt efter interesse og den tid, du kan bruge hertil. Måske vil du organisere noget nyt?

 

Vi byder dig derfor velkommen til en spændende og personlighedsudviklende oplevelse.

 

Velkommen – vi glæder os til at møde dig!

Jens Munk Kruse
Forstander

Afdeling Korinth, Fåborg

Korinth Landbrugsskole startede i 1907 og har igennem årene været én af landets mest anerkendte landbrugsskoler inden for driftslederuddannelsen.

 

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

 

På Afdeling Korinth kan vi byde dig velkommen til et sted, hvor du kan udvikle ikke alene dine faglige færdigheder, men også dine personlige sider – f.eks. at kunne arbejde sammen med andre, være kreativ og tænke nyt, lære at organisere m.m.

 

Vi tror, at de personlige sider i fremtiden bliver af lige så stor værdi som de faglige, da verden vil være i konstant udvikling og forandring.

 

Vi byder dig derfor velkommen til en spændende oplevelse, hvor du også vil udvikle dig selv.

Job

Her kan du få et overblik over ledige stillinger, som Dalum Landbrugsskole enten selv har opslået eller har modtaget.

 

Dalum Landbrugsskole har ingen stillinger opslået for øjeblikket.

 

Stillingsopslag modtaget udefra:

 • Driftsleder/altmuligmand som sådan søges landmand – se mere
 • Høsthjælp søges – se mere

 

Elev- og praktikplads tilbydes fra følgende:

 • Gjorslev Kvægbrug søger elev – se mere
 • Elev søges til planteavl og slagtesvin – se mere
 • Vi tilbyder en praktikplads ved kalvene – se mere
 • Boegaard Landbrug søger elev til mark og stald – se mere
 • Munkbro Svineavl søger elev – se mere
 • Munkbro-Kollund søger elev – se mere
 • Elev med interesse for pasning af grise i sohold søges – se mere

 

Siderne opdateres løbende i forhold til nyindkomne stillingsopslag. Vi gør opmærksom på, at skolen også har en opslagstavle med ledige stillinger.

 

Sådan får du en ledig stilling offentliggjort på denne side eller på skolens opslagstavle:

Mail din jobannonce som en vedhæftet fil i Word- eller PDF-format til e-mail adressen: dalumls@dalumls.dk.

Er jobannoncen allerede tilgængelig online, kan du nøjes med at maile linket til os.

 

HUSK – at oplyse ansøgningsfrist i jobannoncen, så vi ved, hvornår den ikke længere er aktuel.

 

(Vi forbeholder os dog den ret, ikke at offentliggøre/fjerne evt. stillingsopslag.)

Organisation

Organisationsplan for Dalum Landbrugsskole

Bestyrelse

Med stemmeret:

Formand
Udpeget af Dalum Lærlinge
Jens Jacobsen
Odensevej 235, Øster Hæsinge
5600 Faaborg
E-mail: skovgaarden@sol.dk
Mobil: 20 13 15 04

 

Næstformand
Udpeget af Dalum Lærlinge

Morten Andersen
Smidstrupvej 19, “Enghavegaard”
5400 Bogense
E-mail: man@nordfynskommune.dk
Mobil: 40 40 24 47

 

Udpeget af Dalum Lærlinge
Anders Sværke
Bildsøvej 11
4200 Slagelse
E-mail: anders.svaerke@gmail.com
Mobil: 22 93 20 21

 

Udpeget af Dalum Lærlinge
Torben Bang
Ørsbjerg Skovvej 4
5560 Årup
E-mail: torbenbang@fauerskov.dk
Mobil: 61 38 41 71

 

Udpeget af Dalum Lærlinge
Kasper Skovgaard Hansen
Riddersporen 14
5220  Odense SØ
E-mail: kasper@kksh.dk
Mobil: 24 62 09 90

 

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Lars Iversen
Stensbyvej 41
5485 Skamby
E-mail: lars@iversen-landbrug.dk
Mobil: 23 34 72 20

 

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Carsten Hedegaard
Ringholmvej 19
5853 Ørbæk
E-mail: gch@christiansborg.net
Mobil: 20 43 53 05

 

Udpeget af LandboUngdom
Helena V. Jørgensen
Bjergager 31 C
5854 Gislev
E-mail: helenavj@hotmail.dk
Mobil: 61 31 86 63

 

Udpeget af Jordbrugsteknologer i Danmark
Uffe Pilegaard Larsen
Rødkullevej 20, “Pilagergård”
4230 Skælskør
E-mail: uffe.pl@it.dk
Mobil: 20 94 14 94

 

Udpeget af Eleverne
Jacob Skov Thielsen, EUX 2. HF
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, LE 70
5260 Odense S
E-mail: jaco7368@edu.dalumls.dk
Mobil: 20 53 09 02

 

Udpeget af Medarbejderne
Jesper Andersen
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ja@dalumls.dk
Mobil: 23 45 98 32

 

Uden stemmeret:

Udpeget af Eleverne
Michella L. Simonsen, AØ
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Kold 1. 51
5260 Odense S
E-mail: mich886h@edu.dalumls.dk
Mobil: 42 66 55 92

 

Udpeget af Medarbejderne
Krestine Høgh
Dalum Landbrugsskole
Spanget 7, Korinth
5600 Fåborg
E-mail: kh@dalumls.dk
Mobil: 41 58 32 07

 

Tilforordnede (uden stemmeret):
Ledelse
Forstander Jens Munk Kruse
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: jmk@dalumls.dk
Mobil: 20 33 58 85

 

Sekretær
Anni Geisler
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ag@dalumls.dk
Dir. tlf.: 63 13 27 06

 

Uddannelsesudvalget
Dalum Landbrugsskole har i samråd med bestyrelsen nedsat et lokalt uddannelsesudvalg til at dække grundforløbet på indgangen “fødevarer, jordbrug og oplevelser”, landmandsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse. Det lokale Uddannelsesudvalg ved Dalum Landbrugsskole har som formål og skal i samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for den enkelte uddannelse.

 

Det skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører skolens uddannelser, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. Udvalget skal være med til at inspirere og udvikle uddannelsestilbuddene på skolen for at holde uddannelsernes faglige niveau højt og tidssvarende og for evt. at finde nye uddannelsesområder (forretningsområder). Medlemmerne skal desuden være skolens ambassadører.

 

Udvalget orienterer løbende Dalum Landbrugsskole’s bestyrelse om dets arbejde.

 

Udvalgets sammensætning, der er godkendt af bestyrelsen, ser således ud:

 

 • Dorte Bak Himmelstrup
 • Torben Thomsen
 • Lars Andersen
 • Jesper Tambour
 • Christian H. Vesterager
 • Søren Hvelplund
 • Charlotte H. Hansen
 • Kasper Hansen
 • Lene Brandenborg

Resultatkontrakt - Årsrapport - Vedtægter

Resultatkontrakt for den øverste leder – forstander Jens Munk Kruse

 

De overordnede rammer til indholdet i kontrakten er følgende:

 

 • Kontraktens indsatsområder, herunder mål.
 • Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål.
 • Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

 

Resultatkontrakten kan ses – her – og udmøntning af resultatkontrakten kan ses – her.

 

Årsrapport

Dalum Landbrugsskole’s årsrapport for 2019 kan ses – her.

 

Vedtægter

Gældende vedtægter for Dalum Landbrugsskole kan ses – her.

Strategi

Mission:

Dalum Landbrugsskole
uddanner, inspirerer og udvikler
unge til fremtidens
fødevare- og landbrugserhverv.

 

Vision:

Dalum Landbrugsskole
vil være landbrugets og
fødevareerhvervets foretrukne
uddannelsespartner –
nationalt og internationalt.

 

Dalum Landbrugsskole
vil være Danmarks foretrukne
uddannelsesinstitution for alle,
der interesserer sig for
landbrug og fødevarer.

 

Værdier:

Faglig stolthed

Ansvarlighed

Nyskabende

Kvalitet

Principper for kvalitetsarbejdet

Skolens kvalitetssystem er opbygget på en sådan måde, at det skal medvirke til at målrette og operationalisere skolens arbejde med hele tiden at forbedre kvaliteten af vores uddannelsestilbud og af elevernes opfattelse af deres ophold på skolen. Herudover skal det også i forhold til Ministeriet dokumentere, at skolen lever op til de krav, der stilles omkring åbenhed og gennemsigtighed.

 

Det er afgørende for skolen, at der er en tæt sammenhæng mellem skolens organisatoriske opbygning og kvalitetsudviklingen, herved har kvalitetsarbejdet direkte forbindelse til skolens strategi og mål. Den organisatoriske struktur medfører også, at den direkte sammenhæng mellem ansvar og indflydelse kan bibeholdes, også på kvalitetsområdet.

 

Kvalitetssystemet og de tilknyttede procedurer er derfor et led i den decentrale organisation, der er kendetegnende for Dalum Landbrugsskole og som sikrer, at beslutninger vedr. kvaliteten i uddannelserne træffes så tæt på brugerne som muligt.

 

Kvalitetshjulet:

Som grundlag for skolens kvalitetsarbejde har vi valgt en model, der baserer sig på ”Kvalitetshjulet” for at tydeliggøre, at arbejdet med kvalitet er en løbende proces, som også ses af skolens motto: ”Aldrig færdig – men altid på vej”.

 

Kvalitetshjulet synliggør de 4 faser i et projekt eller en opgave – i dette tilfælde skolens uddannelser. Samtidig illustrerer modellen også den direkte tilknytning til skolens strategi og mål. ”Omdrejningshastigheden” varierer i forhold til den konkrete opgave.

 

 1. Planlægning

Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker som nævnt så tæt på eleverne som muligt. Den overordnede planlægning af skoleåret og de enkelte semestre foregår i gruppen af uddannelseskoordinatorer (UKG), hvor også uddannelseschefen og den pædagogisk ansvarlige for afd. Korinth er med.

Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker i de respektive lærerteams, der består af underviserne på uddannelsen og uddannelseskoordinatoren for den konkrete uddannelse.

 

 1. Udførelse af det planlagte

Som beskrevet under punkt 1 er det de respektive undervisere, der har ansvaret for planlægningen af undervisningen, gennem arbejdet i lærerteams’ene. Forbindelsen opad i systemet sker gennem UKG. Under udførelsen indsamles data til brug for den efterfølgende evaluering. Det sker først og fremmest gennem dialog mellem eleverne og underviseren, enten som direkte kontakt mellem lærer og elev eller gennem systematiske kontaktlærersamtaler. Den enkelte underviser gennemfører også en mere systematisk evaluering henimod slutningen af forløbet, og den pædagogiske ledelse er ansvarlig for at gennemføre en tværgående, skriftlig evaluering ved afslutningen af forløbet.

 

 1. Evaluering

Under evalueringsfasen analyseres de data, der er blevet indsamlet gennem udførelsesfasen. Skolen anvender en række indikatorer på kvalitet, som eksempel karakterer og undervisernes informationer til bedømmelse af graden af målopfyldelse for den enkelte elev, elevernes vurdering af undervisningen og opholdet generelt, bedømt på udsagn, som eleven har givet i skolens egne evalueringer.

Skolen deltager også i den landsdækkende tilfredshedsmåling udført af Ennova og inddrager resultatet herfra i vurderingen af elevtilfredshed.

Selve analysen foregår dels i de enkelte lærerteams og for de mere overordnede emners vedkommende i UKG, hvorved der er skabt sikkerhed for en tilbagemelding op igennem systemet til den pædagogiske ledelse.

 

 1. Korrigerende handlinger

I denne fase gennemarbejdes analyserne fra evalueringsfasen, hvor man sammenlignede det planlagte med det opnåede. Som indikatorer anvendes karaktergennemsnit, resultaterne fra skolens egne evalueringer, undervisernes tilbagemelding omkring målopfyldelsen og øvrige data af betydning for forløbet, som er indsamlet undervejs, herunder også resultater fra elevtrivselsmålingen.

Resultaterne af de forskellige analyser danner grundlag for den fremtidige planlægning. Drejer det sig om den overordnede planlægning af hele forløbet, ligger opgaven hos UKG, og drejer det sig om planlægningen af de konkrete uddannelsesforløb, ligger planlægningen hos underviserne på uddannelsen – de enkelte lærerteams.

 

Indikatorer for kvalitet:

Som mål for kvaliteten af skolens undervisning spiller undersøgelsen af elevernes udbytte af undervisningen og af deres tilfredshed med ophold på skolen i det hele taget, en vigtig rolle.

 

Evalueringen af undervisningen sker i henhold til skolens evalueringsprocedure og finder sted såvel midtvejs som ved afslutningen af hvert skoleophold. Evalueringsproceduren beskriver, hvordan evalueringen gennemføres, og hvordan resultatet behandles i henhold til kvalitetssystemet.

 

Elevtilfredshed måles årligt gennem skolens deltagelse i den trivselsundersøgelse, der afholdes af ”Ennova”.

 

De opnåede karakterer er således en indikator for kvaliteten af undervisningen og størrelsen af frafaldet, og de argumenter, eleverne angiver som årsagen til, at de afbryder deres uddannelse, siger noget om elevernes trivsel.

 

Følgende indikatorer indgår i Dalum Landbrugsskoles kvalitetssystem:

 

 • Tilfredshedsmålinger af både elever/studerende og af medarbejder
 • Statistik over opnåede karakterer
 • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
 • Lokale undervisningsplaner, set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
 • Undervisningsmiljøvurderinger
 • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

 

Centrale databaser

Uddannelsesinstitutionen skal anvende de centrale databaser, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet.

 

Institutionen skal i henhold til §13 i Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, anvende de administrative systemer, som fremgår af Undervisningsministeriets gældende IEU-instruks.

 

Institutionen anvender følgende systemer:

 

 • Lønsystem: LESSOR.
 • Økonomisystem: Navision Stat til løbende regnskabsføring og følger de vejledninger, som STIL stiller til rådighed for systemet.
 • Studieadministrative systemer:
  • EASY-A til indberetning af oplysninger til Undervisningsministeriet
  • EASY-P til registrering af uddannelsesaftaler, søgende elever og skolepraktik
  • Elevplan

Institutionen anvender de vejledninger, som STIL stiller til rådighed for alle systemer.

Pædagogisk & didaktisk grundlag

Overordnede mål

Dalum Landbrugsskoles værdigrundlag udspringer af det Grundtvig Koldske ”at lære at lære”, og skolens motto er ”aldrig færdig, men altid på vej”.

 

Skolens værdigrundlag, mission og vision indgår i den samlede strategi, og skolens pædagogiske og didaktiske grundlag har udspring i strategien, som er behandlet og vedtaget i bestyrelsen. Alle medarbejdere på Dalum Landbrugsskole bestræber sig på, at vores elever skal have den bedst mulige uddannelse, der imødekommer erhvervets og samfundets behov. I et samarbejde mellem skolens medarbejdere og praktikværterne arbejdes der dagligt på at skabe de bedste rammer, for at vi kan nå dette mål. Det gør vi blandt andet ved at skabe en helhedsorienteret læringskultur, der bygger på et fælles pædagogisk, didaktisk grundlag.

 

Eleven i centrum

Vi sætter den enkelte elev i centrum og udviser gensidig respekt. Planlægningen af de forskellige undervisningsforløb sker i teams, der er organiseret omkring det enkelte forløb. Det fælles pædagogisk, didaktisk grundlag afspejles i den undervisning, som eleverne møder, og som skal sikre, at den enkelte elev lærer så meget, den enkelte elev kan. Derfor har vores grundlag fokus på elevens forskellige læringselementer og fortsatte udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer.

 

Differentiering

Gennem differentieret undervisning tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger (faglige, sociale og personlige). Vi ønsker at udfordre den enkelte inden for sin nærmeste udviklingszone ved at variere undervisningsformen, inddrage IT, indføre flextimer, give mulighed for niveauopdeling på tværs af klasser, aktivt opsøgende vejledning og projektorienteret arbejde. Gennem en varieret undervisning vil vi sikre os, at den enkelte elev udnytter sit fulde potentiale, og at målsætningen om, at eleven skal lære så meget, som han/hun kan, bliver nået.

 

Undervisningsmiljø

Et trygt læringsmiljø er afgørende for, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig faglige og personlige kompetencer. Et trygt miljø skabes ved, at eleverne oplever en målrettet undervisning, hvor mål og rammer for uddannelsen er klare, hvad skal vi, hvordan gør vi det, hvornår er målet nået. I klassefællesskabet udarbejdes rammer, der skal sikre plads og udviklingsrum til den enkelte. Denne udvikling skabes gennem tydelig klasseledelse, hvor læreren stiller krav til eleverne, men også giver dem medansvar til fællesskabets bedste. Klasseledelse har også fokus på, at eleverne kan deltage på en meningsfyldt måde, dels i en faglig læreproces, og dels kan udvikle sig emotionelt og socialt.

 

Skolens fysiske læringsmiljø skal understøtte elevernes læringsproces, og derfor inddrages de fysiske rammer i undervisningen som en del af den anvendte pædagogik.

 

Evaluering og opfølgning

Planlægning og evaluering af undervisningen sker i lærerteams, da vi tror på, at det skaber sammenhæng og rum for faglig og pædagogisk sparring. I studiestartperioden afvikler klasselæreren opstartssamtaler med hver enkelt elev for at sikre en gensidig forventningsafstemning. Den enkelte elevs udvikling skal være tydelig og fastholdes gennem hele uddannelsen. Gennem evaluering og opfølgning bliver elevens fremskridt synlig i forhold til de faslagte læringsmål. I forløbet afholdes der jævnligt møder i klasseteamet, så klasselæreren kan give feedback til eleven ved afholdelse af midtvejs- og afslutningssamtaler.

 

Praksisnær undervisning

I hele elevens uddannelsesforløb er undervisningen tilrettelagt på en sådan måde, at der er en tydelig kobling mellem skoledelen og praktikdelen. Undervisningen målrettes til at styrke og udbygge samarbejdet mellem skolen og landbruget. I den udstrækning det er muligt, flyttes undervisningen ud af klasserummet med større fokus på tværfaglighed. Praktikpladser og landbrugsbedrifter inddrages i stort omfang i projekter. Ligeledes er der god kontakt til og brug af virksomheder med interesse for landbrugserhvervet.

 

Kostskolemiljøet

Langt de fleste elever bor på skolen. Kostskolemiljøet får derved stor betydning for elevens trivsel. Idrætsforening, et aktivt elevråd og en elevstyret café drevet efter andelsprincippet, skaber et attraktivt studiemiljø. Lektiecafé med lærerbemanding i trygge omgivelser sikrer en individuel faglig sparring, efter behov. Også her inddrages skolens fysiske læringsmiljø med henblik på at understøtte elevernes fællesskab fagligt og socialt.

 

Udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer

Indførelse af følordning og indkøringsplan for nyansatte sikrer en hurtig indføring i og forståelse af skolens praksis. Videndeling og erfaringsudveksling har høj prioritet. Årligt udarbejdes der en plan for kollegial supervision, og der afsættes ressourcer til pædagogisk sparring. Fastsættelse af mødeinterval for klasseteam skal ligeledes skabe rum til at diskutere pædagogik og didaktik. Hvor det skønnes givtigt, bruges tolærersystem på klasserne. Ved afvikling af MUS i foråret diskuteres den enkelte lærers fagevaluering. Herefter aftales individuelle faglige efter-uddannelsesforløb.

Informationsindsamling & handlingsplan

Som beskrevet i ”Principper for kvalitetsarbejdet” anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder:

 

 • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere
 • Statistik over karakterer
 • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
 • Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

 

Tilfredshedsmålinger:

Skolen gennemfører måling af elevernes tilfredshed med undervisningen og med de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slutevalueringen på hvert enkelt kursus. I den afsluttende, skriftlige evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbytte af undervisningen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af oversigten af evalueringens resultat og offentliggøres på hjemmesiden.

 

Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredshedsundersøgelser, som tilbydes af et eksternt analyseinstitut (Ennova). Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

 

Statistik over karakterer:

Alle karakterer bearbejdes statistisk og offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald:

Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsager til frafald fremgår af skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse”. Gennemførelsestallene fremkommer via indberetningerne i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egen dataindsamling, idet de elever, der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om, hvad de fremover vil, og hvad årsagerne er til, at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse” – se mere her. Kontakt Anni Geisler (ag@dalumls.dk) for at se hele planen.

 

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:

Undervisningsplanerne er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige i ”Elevplan”.

 

Elevernes udbytte af undervisningen og hermed også, i hvor høj grad undervisningen lever op til uddannelsesmålene, evalueres som beskrevet i ”Evalueringskultur på Dalum Landbrugsskole” (Elevtrivsel).

Statistik & nøgletal

Overgang til erhvervsuddannelse

Mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 

 • 6 måneders overgang til uddannelse i procent for 2016 og 2017 – se tallene her.

 

Studietid og gennemførelsesprocent

Mål: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 

 • Studietid og fuldførelsesprocent i perioden 2012-2017 – se tallene her.

 

Beskæftigelsesprocent

Mål: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 

 • Beskæftigelsesprocent for nyuddannede – se mere her.

 

Ovennævnte rapport stammer fra Ministeriets databank, der indeholder en række faste rapporter på udvalgte nøgletal. Disse faste rapporter kan tilpasses efter behov. Du kan se de forskellige rapporter – her.

 

Øvrig statistik om erhvervsuddannelserne kan ses på Ministeriets hjemmeside under Statistik – se mere her.

Elevtrivsel

Antimobbe-strategi

Dalum Landbrugsskole ønsker at opnå det simple, men stærke mål, at ingen bliver mobbet på vores skole. Dette mål er rodfæstet i vores værdisæt og strategi, hvor vi vil være en skole for alle, hvori man engagerer sig, man viser respekt og tolerance over for hinanden, både internt og eksternt. Læs mere – her.

 

Elevtrivselsundersøgelse – skolerapport

Dokumentation af målet “Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes” kan ses i den seneste Elevtrivselsundersøgelse, der er udarbejdet af @Ventures  i 2018.

 

 • Elevtrivselsundersøgelsen for Dalum Landbrugsskole 2018 kan ses – her.

 

Egne evalueringsresultater

I skolens egne evalueringer spørges også om undervisningsmiljø og trivsel.

 

Dalum Landbrugsskole sikrer, at evalueringsresultaterne bliver anvendt til kvalitetsudvikling. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne gør det muligt for dig at vurdere kvaliteten af undervisningen på uddannelserne.

 

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb

Nedenfor kan du få et indblik i resultatet af den evaluering, der blev afholdt ved afslutningen af 2. hovedforløb 2018–2019 på uddannelsen til landmand samt ved afslutningen af 2. hovedforløb 2019.

 

Resultatet for 2018-19 er baseret på 28 besvarelser, og resultatet for 2019 er baseret på 37 besvarelser, men der forekommer dog enkelte spørgsmål, der ikke er besvaret af alle. Resultatet udtrykker antal besvarelser, i procent af afgivne svar, der er afgivet i de enkelte kategorier.

 

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb 2019:

 

 

1.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 2,70% 56,76% 37,84% 37

2.   Hvorledes har du oplevet, at ekskursionerne har fungeret?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
5,41% 29,73% 54,05% 10,81% 37

3.   Hvordan vurderer du det sociale udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
0,00% 21,62% 43,24% 35,14% 37

4.   Hvordan vil du generelt betegne dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 5,41% 56,76% 35,14% 37

5.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med administrationen/kontoret?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
0,00% 14,29% 48,57% 37,14% 35

6.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med køkken/pedel?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
0,00% 27,78% 52,78% 19,44% 36

7.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med ledelsen?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
2,78% 30,56% 63,89% 5,56% 37

8.   Hvordan har du oplevet kostskolelivet?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 27,03% 45,95% 24,32% 37

9.   Hvordan oplevede du studiestart? 

Ikke godt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
2,70% 29,73% 40,54% 27,03% 37

 10.   Hvad er din mening om fritidsfaciliteterne på Dalum (hal og café)?

Dårlige Nogenlunde Gode Meget gode Antal svar
0,00% 41,18% 41,18% 17,65% 34

 

 

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb 2018-2019:

 

1.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,57% 7,14% 35,71% 53,57% 28

2.   Hvorledes har du oplevet, at ekskursionerne har fungeret?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
0% 21,43% 57,14% 21,43% 28

3.   Hvordan vurderer du det sociale udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,70% 7,41% 33,33% 55,56% 27

4.   Hvordan vil du generelt betegne dit ophold på Dalum?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,57% 7,14% 32,14% 57,14% 28

5.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
3,57% 7,14% 35,71% 53,57% 28

6.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med administrationen/­kontoret?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
3,57% 3,57% 39,29% 53,57% 28

7.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med køkken/pedel?

Dårlig Nogenlunde God Meget god Antal svar
0% 18,52% 37,04% 44,44% 27

8.   Hvordan har du oplevet kostskolelivet?

Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
4,00% 12,00% 44,00% 40,00% 25

9.   Hvordan oplevede du studiestart? 

Ikke godt Nogenlunde Godt Meget godt Antal svar
3,57% 7,14% 53,57% 35,71% 28

 10.   Hvad er din mening om fritidsfaciliteterne på Dalum (hal og café)?

Dårlige Nogenlunde Gode Meget gode Antal svar
0% 13,64% 81,82% 4,55% 22

 

Lokal undervisningsplan (LUP) - Prøver & eksamen

Lokal undervisningsplan

Skolen og skolens uddannelsesudvalg har i samarbejde fastsat den lokale undervisningsplan.

 

Der er udarbejdet undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og hovedforløb. Undervisningsplanen dokumenterer skolens undervisning og er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, jf. § 46 i hovedbekendtgørelsen.

 

 • Den generelle information om Dalum Landbrugsskole kan ses – her.
 • Planen for Dalum Landbrugsskole’s undervisning kan ses – her.

 

Undervisningsplanen kan ses i fuld udstrækning på Elevplan – se mere her – jf. reglerne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 

Dokumentation i forbindelse med kompetenceafklaring på Studenterforløb 2018-19 Dalum Landbrugsskole, kan ses – her.

 

Se skolens uddannelsesudvalg – her.

 

Prøver og eksamen

Eksamensreglement og retningslinjer – som du finder her – omfatter:

 

 • lovgrundlag
 • uddannelsesbeskrivelser, der danner grundlag for eksamensadgang
 • fremgangsmåde for afholdelse af eksamen
 • bedømmelse
 • beviser

 

Eksamensreglementet består af 3 dele

 • De aktuelle eksamensreglementer, generelt og for de enkelte uddannelser
 • Procedure for afholdelse af eksaminer for de enkelte uddannelser
 • Formkrav til de større skriftlige obligatoriske opgaver for de enkelte uddannelser

 

De generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole (bilag 2) finder du – her.

 

Samarbejde med andre jordbrugs- og landbrugsskoler om grundforløbsprøven, kan du se – her (Samarbejder og Socialfondsprojekter).

Privatlivspolitik & politik

Privatlivspolitik

På Dalum Landbrugsskole har vi altid taget databeskyttelse alvorligt. Det gør vi stadig, også efter at EU’s databeskyttelseslov (GDPR) trådte i kraft, d. 25. maj 2018.

I den forbindelse reviderede vi vores privatlivspolitikker for at gøre det endnu mere synligt for dig, hvordan vi passer på dine data.

Du finder vores privatlivspolitikker her på siden. I politikkerne vil det fremgå, hvordan vi får data om dig, hvad vi bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem, og hvornår vi sletter dem. Du vil ligeledes kunne se, hvem vi evt. deler dine oplysninger med.

Hovedparten af den behandling af data, som vi foretager på Dalum Landbrugsskole, er reguleret i de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, som vi er omfattet af.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til dalumls@dalumls.dk.

 

 

Dalum Landbrugsskole’s politik i forbindelse med Sociale Klausuler

Skolen ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor alle er med til at udvikle og understøtte skolens daglige drift.

 

Det er således skolens målsætning at beskæftige medarbejdere, som ikke nødvendigvis har den fulde arbejdsevne, hvilket kan være en følge af

 

 • fysiske handicap
 • tidligere eller aktuelle sygdomsforhold
 • vise former for psykiske vanskeligheder
 • motoriske problemer
 • indkøringsbehov i forbindelse med varetagelse af et dagligt arbejde (jobtræning)

 

Skolens forpligtigelse:

Der påhviler skolen en forpligtigelse til at åbne arbejdspladsen for den kreds af borgere, som ikke altid vil kunne udføre et arbejde på almindelige vilkår og efter de sædvanlige forventninger, som stilles i forbindelse med beskæftigelse af medarbejdere. Der er ikke et lovkrav om, at en vis procentdel af medarbejderkredsen skal være medarbejdere med begrænset arbejdsevne (sociale klausuler og/eller skånehensyn), men det er skolens hensigt at kunne være rummelig og også give beskæftigelse til personer, som ikke kan yde en almindelig arbejdsindsats.

 

Koordinering af arbejdsopgaver og hensynet til arbejdskolleger:

Det er skolens hensigt at tilrettelægge arbejdsdagen på en sådan måde, at arbejdstiden gøres fleksibel i forhold til medarbejdere og evnen til at kunne fungere optimalt på de opgaver, som de pågældende medarbejdere beskæftiges med. Fleksibiliteten skal udøves i et sådant omfang, at såvel medarbejdere med nedsat arbejdsevne og deres kolleger kan planlægge arbejdsdagen på en koordineret og hensigtsmæssig måde. Hensynet til den enkelte medarbejder skal være gensidigt på den måde, at medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår, skal kunne arbejde effektivt, samtidig med at der gives vejledning og støtte til medarbejdere med visse begrænsninger i deres arbejdsudøvelse.

 

Lederne i de enkelte af skolens afdelinger skal være opmærksomme på, at der til stadighed er harmoni mellem arbejdspladsens rummelighed og den effektivitet, som er nødvendig for kunne få skolen til at fungere og være konkurrencedygtig på sine ydelser.

 

Samarbejde med kommuner og jobcentre:

Oprettelse af job med særlige vilkår forudsætter et vist samarbejde med andre aktører på arbejdsmarkedet.

 

Som hovedregel skal oprettelse af et job til en medarbejder med nedsat arbejdsevne finde sted i et samarbejde med en kommune eller et jobcenter.

 

Som udgangspunkt indgår skolen i en samarbejdsaftale, hvor der er fastlagt visse rammer for antallet af medarbejdere, som beskæftiges med definerede (aftalte) forudsætninger om skånehensyn. Der kan være tale om nedsat arbejdstid, pasning af bestemte arbejdsopgaver, tildeling af hjælpeudstyr og “sidemands-oplæring” m.v.

 

Skolen kan i denne forbindelse anvende forskellige former for tilskudsmodeller, som kan understøtte skolens bestræbelser på at være en god arbejdsplads og gøre det muligt at indrette arbejdspladsen i forbindelse med hjælpemidler, mentorordninger og andre støttefunktioner.

 

Undervisningsministeriet har fastsat en målsætning om, et niveau på 3,5 % eller mere af medarbejderstyrken er ansat under sociale klausuler (skånehensyn). Skolens egen målsætning er fastsat til 5%. I de seneste år er der realiseret en procentsats på over 10%.

 

Cookie- og Privatlivspolitik

Dalum Landbrugsskole er en del af ESIS (Erhvervsskolernes IT Samarbejde) og har i samarbejde med dem udarbejdet cookie- og privatlivspolitik for dette website.

 

Du kan læse mere om cookie- og privatlivspolitikken – her.

Samarbejder & Socialfondsprojekter

EU Socialfondsprojekter på Dalum Landbrugsskole

EUX – en del af svaret. Se mere om projektet – her.

EUD Student. Se mere om projektet – her.

Undervisning i iværksætteri. Se mere om projektet – her.

Logo, der bruges i forbindelse med Socialfondsprojekterne.

 

Andre jordbrugs- og landbrugsskoler

Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældende bekendtgørelse § 22 (se mere  – her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs- og landbrugsskoler i Danmark, som udbyder landbrugsuddannelsen.

 

Dette etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder, hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse.

 

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser, hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres muligt for de på skolerne involverede parter.

 

Kopenhagen Fur

Dalum Landbrugsskole har indledt et samarbejde med brancheforeningen for pelsdyravl, Kopenhagen Fur, for at styrke lederuddannelsen til branchen. I mange år har det været tradition, at hvis man skulle have en lederuddannelse inden for minkproduktion, så blev man koblet på eksisterende linjefagshold på Landbrugets Lederuddannelse.

 

Dalum Landbrugsskole tror på, at dette er den rigtige løsning. Mink er en branche i vækst og fokusset er stort, men på grund af den trods alt mindre medarbejder-volumen i branchen, giver det mest mening at samle ressourcerne ét sted. Derved er vi også sikre på, at der er den nyeste viden til rådighed indenfor fodring, avl, økonomi og velfærd.

 

For lederuddannelsesstuderende på andre landbrugsskoler vil det også blive muligt at få undervisning i minkavl. Dalum Landbrugsskole vil arrangere campusaktiviteter, hvor studerende kan komme til Dalum et par gange om året og få uddannelse i mink. Læs mere på Kopenhagen Fur’s hjemmeside.

 

Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)

Dalum Landbrugsskole har samarbejde med UCL (tidl. EAL – Erhvervsakademiet Lillebælt). Samarbejdet omfatter gennemførselen af uddannelserne Jordbrugsteknolog (JT) og Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed (Pba-J).

 

Uddannelserne udbydes af UCL.

 

Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst mulige uddannelser, hvor studerende oplever sammenhæng i uddannelsesforløb og en stærk forankring til branchen.

 

Idet en del af underviserne er fra Dalum Landbrugsskole, vil de studerende kunne forvente en høj grad af faglighed og en uddannelse, der er målrettet til branchen. Ved at bruge den dybe forankring og viden om branchen og landbruget generelt, så kan Dalum Landbrugsskole noget helt unikt. De studerende vil opleve undervisning, som tager udgangspunkt i virkeligheden i landbruget og erhvervene omkring – dette betyder, at der er en høj grad af kontakt ud af skolen, og de studerende vil opleve krav og forventninger både fra branchen og skolen. Læs mere på UCL’s hjemmeside.

 

Centrovice

Dalum Landbrugsskole og rådgivningscenteret Centrovice har etableret et samarbejde – dette betyder, at vi kan trække på dygtige rådgivere direkte fra branchen, så vores know-how er højt.

 

Samtidig benytter vi også konsulenterne til indlægsholdere, censorer m.v. Centrovice benytter også vores kursusfaciliteter og har elever i praktik.

 

Ved at have god kontakt til rådgiverbranchen er skolen med til at binde læring og praktik sammen, samtidig med at rådgiverbranchen får mulighed for at se og opleve, hvad Dalum Landbrugsskoles elever virkelig kan – dette resulterer ikke så sjældent til yderligere samarbejde. Læs mere på Centrovice’s hjemmeside.

 

IBA Erhvervsakademi Kolding

Dalum Landbrugsskole ønsker at give deres studerende en stærk position, når de skal ud og konkurrere på arbejdsmarkedet. Derfor har Dalum indgået et samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding vedr. udbud af akademifag og hele akademiuddannelsen.

 

Samarbejdet betyder, at du som studerende på Dalum Landbrugsskole har mulighed for at supplere din undervisning på skolen med akademifag. Akademifagene er tilrettelagt, så de bedst muligt matcher den undervisning, du får på din landbrugsuddannelse, og undervisningen gennemføres efter normal undervisning – så alle har mulighed for at deltage.

 

Undervisningen gennemføres i et samarbejde mellem undervisere fra Dalum og IBA på Dalum Landbrugsskole. Samarbejdet mellem underviserne medvirker til, at akademifagene bliver en integreret del af den viden, som du tilegner dig på landbrugsskolen.

 

Hvis du uddanner dig til agrarøkonom, har du mulighed for at tage en merkonomuddannelse med 4 fag eller en hel akademiuddannelse med 6 fag.

 

Fagene er fordelt sådan:

 

 • Produktionsleder, Jordbrugsteknolog 2. semester: Ledelse i praksis
 • Jordbrugsteknolog 3. semester: Økonomistyring
 • Jordbrugsteknolog 2./4. semester: Erhvervsøkonomi
 • Agrarøkonom, Jordbrugsteknolog 2. semester: Erhvervsret
 • Agrarøkonom, Jordbrugsteknolog 4. semester: Global økonomi, Afgangsprojekt

 

I samarbejde med IBA udvikler vi løbende modellen, så den netop passer til de studerendes behov.

 

Hvis du er jordbrugsteknologstuderende, har du også mulighed for at supplere din undervisning med enkelte akademifag, en merkonomuddannelse eller en akademiuddannelse.

 

Formålet med at tage supplerende undervisning, mens du er på Dalum, er at sikre dig så bred en palet af job og karriereudviklingsmuligheder inden og uden for landbrugssektoren. Læs mere på IBA’s hjemmeside.

 

Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU)

Dalum Landbrugsskole samarbejder med Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU), idet VEU-centret er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er VEU-centre i hele landet, og de fungerer som én indgang for både privatpersoner og/eller virksomheder, der ønsker vejledning om hvilke muligheder, der findes for voksenuddannelse og efteruddannelse. Læs mere på VEU’s hjemmeside.

 

NCLF (Nordisk Center for Lokale Fødevarer)

Dalum Landbrugsskole og NCLF samarbejder om at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer. I samarbejde med forskere og virksomheder vil vi etablere en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber. Læs mere på NCLF’s hjemmeside.

 

FREJ (Fødevarepolitisk tænketank)

Dalum Landbrugsskole og Tænketanken FREJ samarbejder om en god fødevareproduktion, der tager hensyn til vores miljø, klima, natur og dyrevelfærd. Læs mere på FREJ’s hjemmeside.

 

Samtaleboblen

Dalum Landbrugsskole samarbejder med Samtaleboblen, der  er en frivillig social forening i Odense, der bl.a. udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for studerende. Foreningens fokus er: få et godt (studie)liv. Foreningen arbejder også professionelt med coaching, hvilket giver frivillige mulighed for at udfordre sig selv fagligt og personligt.

 

Samtaleboblens bidrag til de studerende er støttende samtaleforløb ved krise under studiet, og foreningen samarbejder derfor med institutioner, der kan have gavn af dens frivillige sociale arbejde. Læs mere på Samtaleboblen’s hjemmeside.

 

Studenterguiden

Dalum Landbrugsskole samarbejder med Studenterguiden.dk for at udbrede kendskabet til Dalum Landbrugsskole og vores uddannelser – se mere om skolen her og om landmandsuddannelsen – her.

 

Guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere

Kender du dine muligheder og rettigheder for efter- og videreuddannelser, når du modtager dagpenge?

 

Mens du modtager dagpenge, kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig. Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde, og din alder.

 

Klik her – og få overblik over dine muligheder for at bygge dine kvalifikationer op.

Intranet

Dalum Landbrugsskole’s INTRANET er et lukket system, der udelukkende er beregnet til undervisningsinformation. Vi kalder det Dalum Portalen:

 

LOG PÅ  her.

 

På INTRANETTET finder du også  link til forskellige databaser i vores bibliotek.

 

Spørgsmål til INTRANETTET kan rettes til:

 

 • IT-administrator, Balder Kjærgaard, tlf. 63 13 27 12, e-mail: bak@dalumls.dk

 

Spørgsmål til biblioteket kan rettes til:

 

 • Biblioteks-assistent, Frits L. Larsen, tlf. 63 13 27 08, e-mail: fll@dalumls.dk

Elevforeningen Dalum Lærlinge

Årets jubilarsammenkomster aflyses – og udskydes til næste år.

Se mere i den udsendte pressemeddelelse – her.

Datoerne for næste års jubilarsammenkomster er endnu ikke fastlagt.

 

AFLYST

Jubilardagen i Odense 2020: Torsdag, den 11. juni 2020

på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

 

AFLYST

Jubilardagen i Korinth 2020 : Fredag, den 15. maj 2020

på Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg.

 

På generalforsamlingen i Dalum Lærlinge, den 13. juni 2019, foreslog bestyrelsen fremover at ændre elevskriftet til et nyhedsbrev – gerne udsendt via e-mail – og dermed også at nedsætte kontingentet til 75 kr. om året. Dette blev vedtaget.

 

Send derfor gerne din e-mail-adresse til: ag@dalumls.dk

 

Jubilarer i 2020 – landmænd:
Kontakt Dalum Landbrugsskole, Anni Geisler, på tlf. 63132706, mail: ag@dalumls.dk

 

Jubilarer i 2020 – mejerister:

Kontakt Kold College, Hanne F. Boel, på tlf. 63132043, mail: hfb@koldcollege.dk

 

Du er i øvrigt altid velkommen til at kigge forbi – og se både afdeling Dalum i Odense og afdeling Korinth v/Fåborg – vi giver gerne en rundvisning. Her er det også muligt at se de gamle elevbilleder. Kontakt sekretær Anni Geisler, tlf. 63 13 27 06, e-mail: ag@dalumls.dk

 

Medlemskab

Medlemskab af Dalum Lærlinge koster 75 kr. årligt, som opkræves direkte af Nets (tidl. PBS). Tilmeld din betaling til betalingsservice – her.

 

Bestyrelse

Dalum Lærlinge’s bestyrelse kan ses – her.

 

Vedtægter

Vedtægterne for Dalum Lærlinge kan ses – her.

 

Regnskab og balance

Seneste regnskab og balance (01.04.2018-31.03.2019) kan ses – her.

 

Fakta om Dalum Lærlinge

Dalum Lærlinge er en fælles elevforening for Dalum Landbrugsskole og mejeriuddannelserne samt procesteknologuddannelsen på Kold College. Der er et historisk fællesskab mellem skolerne, idet de indtil 1979 var én: Dalum Landbrugs- og Mejeriskole.

Skolerne har valgt at videreføre den fælles elevforening, hvilket betyder, at medlemskredsen omfatter både landmænd, mejerister og procesteknologer. I 2005 blev elevforeningen Korinth Elever sammenlagt med elevforeningen Dalum Lærlinge.

Dalum Landbrugskole og Kold College udgiver hver deres elevskrift/nyhedsbrev i slutningen af året.

Dalum Lærlinge har CVR-nr.: 37573205.

 

Persondataforordning

Vi behandler data om dig, jf. Dalum Landbrugsskole’s privatlivspolitik – se mere her (Privatlivspolitik & politik).