Om os


Dalum Landbrugsskole, Afd. Dalum, Odense

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i efteråret 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske højskole. I dag kommer folk rejsende fra hele verden for at se Kold’s historiske lokaler, som i dag bl.a. er skolens smukke Høresal.

Dalum Landbrugsskole blev grundlagt den 5. juli 1886 og kunne den 4. november 1886 byde de første 32 elever velkommen.

Som en sammenfattende konklusion på Dalum Landbrugsskole’s virksomhed i de forløbne hundrede år er skolens første forstander Jørgen Petersen’s valgsprog: “Aldrig færdig – men altid på vej”. Dette er stadig skolens motto.

I mere end 130 år har der udelukkende været landbrugsuddannelse på Dalum, og i dag er Dalum én af landets største landbrugsskoler. I 2003 fusionerede Dalum og Korinth landbrugsskoler; men arbejdsdelingen er fortsat således, at der på Korinth-afdelingen er grunduddannelse og på Odense-afdelingen videregående uddannelse.

Der er en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Korinth
Korinth Landbrugsskole startede i 1907 og har igennem årene været én af landets mest anerkendte landbrugsskoler inden for driftslederuddannelsen.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

På Afdeling Korinth kan vi byde dig velkommen til et sted, hvor du kan udvikle ikke alene dine faglige færdigheder, men også dine personlige sider – f.eks. at kunne arbejde sammen med andre, være kreativ og tænke nyt, lære at organisere m.m.

Vi tror, at de personlige sider i fremtiden bliver af lige så stor værdi som de faglige, da verden vil være i konstant udvikling og forandring.

Vi byder dig derfor velkommen til en spændende oplevelse, hvor du også vil udvikle dig selv.

Odense
På Dalum Landbrugsskole i Odense glæder vi os til, at du som ny studerende bliver en del af studie- og skolemiljøet.

På afdelingen i Odense er studiemiljøet indrettet for voksne studerende i videregående uddannelser. Lærergruppen er stor og specialiseret. Der er nybyggede studieområder og udstyr til alle former for undervisning og projektarbejde. Skolens holdning er, at ansvaret for såvel studiemiljøet som for de studerendes trivsel lægges ud til de studerende med al den støtte og back-up fra lærere og skolen, som der kan ønskes. Derfor: Du bliver selv den vigtigste faktor for at få et rigtig godt studieophold.

Vi vil også gerne byde dig velkommen til et studiemiljø, hvor du kan udvikle ikke alene dine faglige kompetencer men også dine personlige – f.eks. samarbejdsevne, kreativitet, innovation, organisering, sociale kompetencer, m.v. Vi tror, at de personlige kompetencer i fremtiden bliver af lige så stor værdi som de faglige, da verden vil være i konstant udvikling og forandring.

Fra første dag du kommer på Dalum, vil du blive sat ind i de ting, som allerede er i gang. Det er f.eks.:

 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, både nationalt og internationalt – f.eks. ved rejser og projekter
 • Cafeen med både afslappende, seriøse og faglige aktiviteter samt fester
 • DLI – Dalum Landbrugsskoles Idrætsforening
 • Ud-af-huset-aktiviteter
 • Gangfællesskaber – også for hjemmeboende
 • Jagtforening m.m.

Du vælger alt efter interesse og den tid, du kan bruge hertil. Måske vil du organisere noget nyt?

Vi byder dig derfor velkommen til en spændende og personlighedsudviklende oplevelse.

Velkommen – vi glæder os til at møde dig!

Jens Munk Kruse
Forstander


Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Fåborg

Kontakt

Jens Munk Kruse

Jens Munk Kruse

forstander

Her kan du få et overblik over ledige stillinger, som Dalum Landbrugsskole enten selv har opslået eller har modtaget.

Dalum Landbrugsskole har ingen stillinger opslået for øjeblikket.

Stillingsopslag modtaget udefra:

 • Medarbejder søges til planteavlsejendom på Nordfyn – se mere
 • Brattingsborg Gods søger fast markmand/maskinfører – se mere
 • Sørup Driftsselskab I/S søger landmand – se mere
 • Faglært landbrugsmedhjælper søges – se mere
 • Jordbrugsdriftsleder søges – se mere
 • Maskinfører søges – se mere
 • Græsklippere til klipning af boldbaner søges – se mere
 • To medarbejdere søges til malkekvægsbesætning – se mere
 • Dygtig medarbejder søges til ambitiøs svineproduktion – se mere
 • Teknisk salgssupporter søges – se mere
 • Medhjælper søges til robotbesætning – se mere
 • Ansvarlig driftsleder søges til kvægbrug – se mere
 • Engageret driftsleder søges til mælkeproduktion – se mere
 • Landmand/maskinfører søges til Tjørntved A/S – se mere
 • Erfaren medarbejder søges til løbe- og drægtighedsstald – se mere
 • Medhjælper søges til opformering – se mere
 • Driftsleder til planteavlsbedrift i Nordsjælland – se mere

Elev- og praktikplads tilbydes fra følgende:

 • Hørbygaard Gods søger elev – se mere
 • Institut for Plante-og Miljøvidenskab/Plantefaciliteter & Værksteder søger en landbrugselev – se mere
 • Ringergården søger ny frisk elev – se mere
 • Snåstrupgård søger elev – se mere
 • Praktikplads på Herrens Mark – se mere
 • Gjorslev Kvægbrug søger elev – se mere

Siderne opdateres løbende i forhold til nyindkomne stillingsopslag. Vi gør opmærksom på, at skolen også har en opslagstavle med ledige stillinger.

Sådan får du en ledig stilling offentliggjort på denne side eller på skolens opslagstavle:
Mail din jobannonce som en vedhæftet fil i Word- eller PDF-format til e-mail adressen: dalumls@dalumls.dk.
Er jobannoncen allerede tilgængelig online, kan du nøjes med at maile linket til os.

HUSK – at oplyse ansøgningsfrist i jobannoncen, så vi ved, hvornår den ikke længere er aktuel.

(Vi forbeholder os dog den ret, ikke at offentliggøre/fjerne evt. stillingsopslag.)

Organisationsplan for Dalum Landbrugsskole

Bestyrelse
Med stemmeret:

Formand
Udpeget af Dalum Lærlinge
Jens Jacobsen
Odensevej 235, Øster Hæsinge
5600 Faaborg
E-mail: skovgaarden@sol.dk
Mobil: 20 13 15 04

Næstformand
Udpeget af Dalum Lærlinge
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, “Enghavegaard”
5400 Bogense
E-mail: man@nordfynskommune.dk
Mobil: 40 40 24 47

Udpeget af Dalum Lærlinge
Anders Sværke
Bildsøvej 11
4200 Slagelse
E-mail: anders.svaerke@gmail.com
Mobil: 22 93 20 21

Udpeget af Dalum Lærlinge
Torben Bang
Ørsbjerg Skovvej 4
5560 Årup
E-mail: torbenbang@fauerskov.dk
Mobil: 61 38 41 71

Udpeget af Dalum Lærlinge
Kasper Skovgaard Hansen
Riddersporen 14
5220  Odense SØ
E-mail: kasper@kksh.dk
Mobil: 24 62 09 90

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Lars Iversen
Stensbyvej 41
5485 Skamby
E-mail: lars@iversen-landbrug.dk
Mobil: 23 34 72 20

Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Carsten Hedegaard
Ringholmvej 19
5853 Ørbæk
E-mail: gch@christiansborg.net
Mobil: 20 43 53 05

Udpeget af LandboUngdom
Helena V. Jørgensen
Bjergager 31 C
5854 Gislev
E-mail: helenavj@hotmail.dk
Mobil: 61 31 86 63

Udpeget af Jordbrugsteknologer i Danmark
Uffe Pilegaard Larsen
Rødkullevej 20, “Pilagergård”
4230 Skælskør
E-mail: uffe.pl@it.dk
Mobil: 20 94 14 94

Udpeget af Eleverne
Jacob Skov Thielsen, EUX 2. HF
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, LE 70
5260 Odense S
E-mail: jaco7368@edu.dalumls.dk
Mobil: 20 53 09 02

Udpeget af Medarbejderne
Jesper Andersen
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ja@dalumls.dk
Mobil: 23 45 98 32

Uden stemmeret:
Udpeget af Eleverne
Michella L. Simonsen, AØ
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Kold 1. 51
5260 Odense S
E-mail: mich886h@edu.dalumls.dk
Mobil: 42 66 55 92

Udpeget af Medarbejderne
Krestine Høgh
Dalum Landbrugsskole
Spanget 7, Korinth
5600 Fåborg
E-mail: kh@dalumls.dk
Mobil: 41 58 32 07

Tilforordnede (uden stemmeret):
Ledelse
Forstander Jens Munk Kruse
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: jmk@dalumls.dk
Mobil: 20 33 58 85

Sekretær
Anni Geisler
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
E-mail: ag@dalumls.dk
Dir. tlf.: 63 13 27 06

Uddannelsesudvalget
Dalum Landbrugsskole har i samråd med bestyrelsen nedsat et lokalt uddannelsesudvalg til at dække grundforløbet på indgangen “fødevarer, jordbrug og oplevelser”, landmandsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse. Det lokale Uddannelsesudvalg ved Dalum Landbrugsskole har som formål og skal i samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for den enkelte uddannelse.

Det skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører skolens uddannelser, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. Udvalget skal være med til at inspirere og udvikle uddannelsestilbuddene på skolen for at holde uddannelsernes faglige niveau højt og tidssvarende og for evt. at finde nye uddannelsesområder (forretningsområder). Medlemmerne skal desuden være skolens ambassadører.

Udvalget orienterer løbende Dalum Landbrugsskole’s bestyrelse om dets arbejde.

Udvalgets sammensætning, der er godkendt af bestyrelsen, ser således ud:

 • Dorte Bak Himmelstrup
 • Torben Thomsen
 • Lars Andersen
 • Jesper Tambour
 • Christian H. Vesterager
 • Søren Hvelplund
 • Charlotte H. Hansen
 • Kasper Hansen
 • Lene Brandenborg

Resultatkontrakt for den øverste leder – forstander Jens Munk Kruse

De overordnede rammer til indholdet i kontrakten er følgende:

 • Kontraktens indsatsområder, herunder mål.
 • Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål.
 • Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

Resultatkontrakten kan ses – her – og udmøntning af resultatkontrakten kan ses – her

Årsrapport
Dalum Landbrugsskole’s årsrapport for 2018 kan ses – her

Vedtægter
Gældende vedtægter for Dalum Landbrugsskole kan ses – her

Mission:
Dalum Landbrugsskole
uddanner, inspirerer og udvikler
unge til fremtidens
fødevare- og landbrugserhverv.

Vision:
Dalum Landbrugsskole
vil være landbrugets og
fødevareerhvervets foretrukne
uddannelsespartner –
nationalt og internationalt.

Dalum Landbrugsskole
vil være Danmarks foretrukne
uddannelsesinstitution for alle,
der interesserer sig for
landbrug og fødevarer.

Værdier:
Faglig stolthed
Ansvarlighed
Nyskabende

Principper for kvalitetsarbejdet
Skolens kvalitetssystem er opbygget på en sådan måde, at det skal medvirke til at målrette og operationalisere skolens arbejde med hele tiden at forbedre kvaliteten af vores uddannelsestilbud og af elevernes opfattelse af deres ophold på skolen. Herudover skal det også i forhold til Ministeriet dokumentere, at skolen lever op til de krav, der stilles omkring åbenhed og gennemsigtighed.

Det er afgørende for skolen, at der er en tæt sammenhæng mellem skolens organisatoriske opbygning og kvalitetsudviklingen, herved har kvalitetsarbejdet direkte forbindelse til skolens strategi og mål. Den organisatoriske struktur medfører også, at den direkte sammenhæng mellem ansvar og indflydelse kan bibeholdes, også på kvalitetsområdet.

Kvalitetssystemet og de tilknyttede procedurer er derfor et led i den decentrale organisation, der er kendetegnende for Dalum Landbrugsskole og som sikrer, at beslutninger vedr. kvaliteten i uddannelserne træffes så tæt på brugerne som muligt.

Kvalitetshjulet:
Som grundlag for skolens kvalitetsarbejde har vi valgt en model, der baserer sig på ”Kvalitetshjulet” for at tydeliggøre, at arbejdet med kvalitet er en løbende proces, som også ses af skolens motto: ”Aldrig færdig – men altid på vej”.

Kvalitetshjulet synliggør de 4 faser i et projekt eller en opgave – i dette tilfælde skolens uddannelser. Samtidig illustrerer modellen også den direkte tilknytning til skolens strategi og mål. ”Omdrejningshastigheden” varierer i forhold til den konkrete opgave.

 1. Planlægning
  Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker som nævnt så tæt på eleverne som muligt. Den overordnede planlægning af skoleåret og de enkelte semestre foregår i gruppen af uddannelseskoordinatorer (UKG), hvor også uddannelseschefen og den pædagogisk ansvarlige for afd. Korinth er med.
  Planlægningen af de enkelte uddannelsesforløb sker i de respektive lærerteams, der består af underviserne på uddannelsen og uddannelseskoordinatoren for den konkrete uddannelse.
 2. Udførelse af det planlagte
  Som beskrevet under punkt 1 er det de respektive undervisere, der har ansvaret for planlægningen af undervisningen, gennem arbejdet i lærerteams’ene. Forbindelsen opad i systemet sker gennem UKG. Under udførelsen indsamles data til brug for den efterfølgende evaluering. Det sker først og fremmest gennem dialog mellem eleverne og underviseren, enten som direkte kontakt mellem lærer og elev eller gennem systematiske kontaktlærersamtaler. Den enkelte underviser gennemfører også en mere systematisk evaluering henimod slutningen af forløbet, og den pædagogiske ledelse er ansvarlig for at gennemføre en tværgående, skriftlig evaluering ved afslutningen af forløbet.
 3. Evaluering
  Under evalueringsfasen analyseres de data, der er blevet indsamlet gennem udførelsesfasen. Skolen anvender en række indikatorer på kvalitet, som eksempel karakterer og undervisernes informationer til bedømmelse af graden af målopfyldelse for den enkelte elev, elevernes vurdering af undervisningen og opholdet generelt, bedømt på udsagn, som eleven har givet i skolens egne evalueringer.
  Skolen deltager også i den landsdækkende tilfredshedsmåling udført af Ennova og inddrager resultatet herfra i vurderingen af elevtilfredshed.
  Selve analysen foregår dels i de enkelte lærerteams og for de mere overordnede emners vedkommende i UKG, hvorved der er skabt sikkerhed for en tilbagemelding op igennem systemet til den pædagogiske ledelse.
 4. Korrigerende handlinger
  I denne fase gennemarbejdes analyserne fra evalueringsfasen, hvor man sammenlignede det planlagte med det opnåede. Som indikatorer anvendes karaktergennemsnit, resultaterne fra skolens egne evalueringer, undervisernes tilbagemelding omkring målopfyldelsen og øvrige data af betydning for forløbet, som er indsamlet undervejs, herunder også resultater fra elevtrivselsmålingen.
  Resultaterne af de forskellige analyser danner grundlag for den fremtidige planlægning. Drejer det sig om den overordnede planlægning af hele forløbet, ligger opgaven hos UKG, og drejer det sig om planlægningen af de konkrete uddannelsesforløb, ligger planlægningen hos underviserne på uddannelsen – de enkelte lærerteams.

Indikatorer for kvalitet:
Som mål for kvaliteten af skolens undervisning spiller undersøgelsen af elevernes udbytte af undervisningen og af deres tilfredshed med ophold på skolen i det hele taget, en vigtig rolle.

Evalueringen af undervisningen sker i henhold til skolens evalueringsprocedure og finder sted såvel midtvejs som ved afslutningen af hvert skoleophold. Evalueringsproceduren beskriver, hvordan evalueringen gennemføres, og hvordan resultatet behandles i henhold til kvalitetssystemet.

Elevtilfredshed måles årligt gennem skolens deltagelse i den trivselsundersøgelse, der afholdes af ”Ennova”.

De opnåede karakterer er således en indikator for kvaliteten af undervisningen og størrelsen af frafaldet, og de argumenter, eleverne angiver som årsagen til, at de afbryder deres uddannelse, siger noget om elevernes trivsel.

Følgende indikatorer indgår i Dalum Landbrugsskoles kvalitetssystem:

 • Tilfredshedsmålinger af både elever/studerende og af medarbejdere
 • Statistik over opnåede karakterer
 • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
 • Lokale undervisningsplaner, set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
 • Undervisningsmiljøvurderinger
 • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

Centrale databaser
Uddannelsesinstitutionen skal anvende de centrale databaser, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet.

Institutionen skal i henhold til §13 i Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, anvende de administrative systemer, som fremgår af Undervisningsministeriets gældende IEU-instruks.

Institutionen anvender følgende systemer:

 • Lønsystem: LESSOR.
 • Økonomisystem: Navision Stat til løbende regnskabsføring og følger de vejledninger, som STIL stiller til rådighed for systemet.
 • Studieadministrative systemer:
  • EASY-A til indberetning af oplysninger til Undervisningsministeriet
  • EASY-P til registrering af uddannelsesaftaler, søgende elever og skolepraktik
  • Elevplan

Institutionen anvender de vejledninger, som STIL stiller til rådighed for alle systemer.

Overordnede mål
Dalum Landbrugsskoles værdigrundlag udspringer af det Grundtvig Koldske ”at lære at lære”, og skolens motto er ”aldrig færdig, men altid på vej”.

Skolens værdigrundlag, mission og vision indgår i den samlede strategi, og skolens pædagogiske og didaktiske grundlag har udspring i strategien, som er behandlet og vedtaget i bestyrelsen. Alle medarbejdere på Dalum Landbrugsskole bestræber sig på, at vores elever skal have den bedst mulige uddannelse, der imødekommer erhvervets og samfundets behov. I et samarbejde mellem skolens medarbejdere og praktikværterne arbejdes der dagligt på at skabe de bedste rammer, for at vi kan nå dette mål. Det gør vi blandt andet ved at skabe en helhedsorienteret læringskultur, der bygger på et fælles pædagogisk, didaktisk grundlag.

Eleven i centrum
Vi sætter den enkelte elev i centrum og udviser gensidig respekt. Planlægningen af de forskellige undervisningsforløb sker i teams, der er organiseret omkring det enkelte forløb. Det fælles pædagogisk, didaktisk grundlag afspejles i den undervisning, som eleverne møder, og som skal sikre, at den enkelte elev lærer så meget, den enkelte elev kan. Derfor har vores grundlag fokus på elevens forskellige læringselementer og fortsatte udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer.

Differentiering
Gennem differentieret undervisning tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger (faglige, sociale og personlige). Vi ønsker at udfordre den enkelte inden for sin nærmeste udviklingszone ved at variere undervisningsformen, inddrage IT, indføre flextimer, give mulighed for niveauopdeling på tværs af klasser, aktivt opsøgende vejledning og projektorienteret arbejde. Gennem en varieret undervisning vil vi sikre os, at den enkelte elev udnytter sit fulde potentiale, og at målsætningen om, at eleven skal lære så meget, som han/hun kan, bliver nået.

Undervisningsmiljø
Et trygt læringsmiljø er afgørende for, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig faglige og personlige kompetencer. Et trygt miljø skabes ved, at eleverne oplever en målrettet undervisning, hvor mål og rammer for uddannelsen er klare, hvad skal vi, hvordan gør vi det, hvornår er målet nået. I klassefællesskabet udarbejdes rammer, der skal sikre plads og udviklingsrum til den enkelte. Denne udvikling skabes gennem tydelig klasseledelse, hvor læreren stiller krav til eleverne, men også giver dem medansvar til fællesskabets bedste. Klasseledelse har også fokus på, at eleverne kan deltage på en meningsfyldt måde, dels i en faglig læreproces, og dels kan udvikle sig emotionelt og socialt.

Skolens fysiske læringsmiljø skal understøtte elevernes læringsproces, og derfor inddrages de fysiske rammer i undervisningen som en del af den anvendte pædagogik.

Evaluering og opfølgning
Planlægning og evaluering af undervisningen sker i lærerteams, da vi tror på, at det skaber sammenhæng og rum for faglig og pædagogisk sparring. I studiestartperioden afvikler klasselæreren opstartssamtaler med hver enkelt elev for at sikre en gensidig forventningsafstemning. Den enkelte elevs udvikling skal være tydelig og fastholdes gennem hele uddannelsen. Gennem evaluering og opfølgning bliver elevens fremskridt synlig i forhold til de faslagte læringsmål. I forløbet afholdes der jævnligt møder i klasseteamet, så klasselæreren kan give feedback til eleven ved afholdelse af midtvejs- og afslutningssamtaler.

Praksisnær undervisning
I hele elevens uddannelsesforløb er undervisningen tilrettelagt på en sådan måde, at der er en tydelig kobling mellem skoledelen og praktikdelen. Undervisningen målrettes til at styrke og udbygge samarbejdet mellem skolen og landbruget. I den udstrækning det er muligt, flyttes undervisningen ud af klasserummet med større fokus på tværfaglighed. Praktikpladser og landbrugsbedrifter inddrages i stort omfang i projekter. Ligeledes er der god kontakt til og brug af virksomheder med interesse for landbrugserhvervet.

Kostskolemiljøet
Langt de fleste elever bor på skolen. Kostskolemiljøet får derved stor betydning for elevens trivsel. Idrætsforening, et aktivt elevråd og en elevstyret café drevet efter andelsprincippet, skaber et attraktivt studiemiljø. Lektiecafé med lærerbemanding i trygge omgivelser sikrer en individuel faglig sparring, efter behov. Også her inddrages skolens fysiske læringsmiljø med henblik på at understøtte elevernes fællesskab fagligt og socialt.

Udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer
Indførelse af følordning og indkøringsplan for nyansatte sikrer en hurtig indføring i og forståelse af skolens praksis. Videndeling og erfaringsudveksling har høj prioritet. Årligt udarbejdes der en plan for kollegial supervision, og der afsættes ressourcer til pædagogisk sparring. Fastsættelse af mødeinterval for klasseteam skal ligeledes skabe rum til at diskutere pædagogik og didaktik. Hvor det skønnes givtigt, bruges tolærersystem på klasserne. Ved afvikling af MUS i foråret diskuteres den enkelte lærers fagevaluering. Herefter aftales individuelle faglige efter-uddannelsesforløb.

Som beskrevet i ”Principper for kvalitetsarbejdet” anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder:

 • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere
 • Statistik over karakterer
 • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
 • Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

Tilfredshedsmålinger:
Skolen gennemfører måling af elevernes tilfredshed med undervisningen og med de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slutevalueringen på hvert enkelt kursus. I den afsluttende, skriftlige evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbytte af undervisningen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af oversigten af evalueringens resultat og offentliggøres på hjemmesiden.

Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredshedsundersøgelser, som tilbydes af et eksternt analyseinstitut (Ennova). Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

Statistik over karakterer:
Alle karakterer bearbejdes statistisk og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald:
Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsager til frafald fremgår af skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse”. Gennemførelsestallene fremkommer via indberetningerne i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egen dataindsamling, idet de elever, der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om, hvad de fremover vil, og hvad årsagerne er til, at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse” – se mere her.

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:
Undervisningsplanerne er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige i ”Elevplan”.

Elevernes udbytte af undervisningen og hermed også, i hvor høj grad undervisningen lever op til uddannelsesmålene, evalueres som beskrevet i ”Evalueringskultur på Dalum Landbrugsskole”.

Overgang til erhvervsuddannelse
Mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 • 6 måneders overgang til uddannelse i procent for 2016 og 2017 – se tallene her.

Studietid og gennemførelsesprocent
Mål: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 • Studietid og fuldførelsesprocent i perioden 2012-2017 – se tallene her.

Beskæftigelsesprocent
Mål: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
Opfyldelse af dette mål for Dalum Landbrugsskole dokumenteres her på Ministeriets hjemmeside i form af statistikken:

 • Beskæftigelsesprocent for nyuddannede – se mere her.

Ovennævnte rapport stammer fra Ministeriets databank, der indeholder en række faste rapporter på udvalgte nøgletal. Disse faste rapporter kan tilpasses efter behov. Du kan se de forskellige rapporter – her.

Øvrig statistik om erhvervsuddannelserne kan ses på Ministeriets hjemmeside under Statistik – se mere her og her.

Antimobbe-strategi
Dalum Landbrugsskole ønsker at opnå det simple, men stærke mål, at ingen bliver mobbet på vores skole. Dette mål er rodfæstet i vores værdisæt og strategi, hvor vi vil være en skole for alle, hvori man engagerer sig, man viser respekt og tolerance over for hinanden, både internt og eksternt. Læs mere – her.

Elevtrivselsundersøgelse – skolerapport
Dokumentation af målet “Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes” kan ses i de seneste Elevtrivselsundersøgelser, der er udarbejdet af @Ventures både i 2018 og 2017.

 • Elevtrivselsundersøgelsen for Dalum Landbrugsskole 2018 kan ses – her.
 • Elevtrivselsundersøgelsen for Dalum Landbrugsskole 2017 kan ses – her.

Egne evalueringsresultater
I skolens egne evalueringer spørges også om undervisningsmiljø og trivsel.

Dalum Landbrugsskole sikrer, at evalueringsresultaterne bliver anvendt til kvalitetsudvikling. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne gør det muligt for dig at vurdere kvaliteten af undervisningen på uddannelserne.

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb

Nedenfor kan du få et indblik i resultatet af den evaluering, der blev afholdt ved afslutningen af 2. hovedforløb 2018–2019 på uddannelsen til landmand samt ved afslutningen af 2. hovedforløb 2019.

Resultatet for 2018-19 er baseret på 28 besvarelser, og resultatet for 2019 er baseret på 37 besvarelser, men der forekommer dog enkelte spørgsmål, der ikke er besvaret af alle. Resultatet udtrykker antal besvarelser, i procent af afgivne svar, der er afgivet i de enkelte kategorier.

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb 2019:

1.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

2,70%

2,70%

56,76%

37,84%

37

2.   Hvorledes har du oplevet, at ekskursionerne har fungeret?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

5,41%

29,73%

54,05%

10,81%

37

3.   Hvordan vurderer du det sociale udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

0,00%

21,62%

43,24%

35,14%

37

4.   Hvordan vil du generelt betegne dit ophold på Dalum?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

2,70%

5,41%

56,76%

35,14%

37

5.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med administrationen/kontoret?

Dårlig

Nogenlunde

God

Meget god

Antal svar

0,00%

14,29%

48,57%

37,14%

35

6.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med køkken/pedel?

Dårlig

Nogenlunde

God

Meget god

Antal svar

0,00%

27,78%

52,78%

19,44%

36

7.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med ledelsen?

Dårlig

Nogenlunde

God

Meget god

Antal svar

2,78%

30,56%

63,89%

5,56%

37

8.   Hvordan har du oplevet kostskolelivet?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

2,70%

27,03%

45,95%

24,32%

37

9.   Hvordan oplevede du studiestart? 

Ikke godt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

2,70%

29,73%

40,54%

27,03%

37

 10.   Hvad er din mening om fritidsfaciliteterne på Dalum (hal og café)?

Dårlige

Nogenlunde

Gode

Meget gode

Antal svar

0,00%

41,18%

41,18%

17,65%

34

 

 

Resultat af evaluering på 2. hovedforløb 2018-2019:

1.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

3,57%

7,14%

35,71%

53,57%

28

2.   Hvorledes har du oplevet, at ekskursionerne har fungeret?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

0%

21,43%

57,14%

21,43%

28

3.   Hvordan vurderer du det sociale udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

3,70%

7,41%

33,33%

55,56%

27

4.   Hvordan vil du generelt betegne dit ophold på Dalum?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

3,57%

7,14%

32,14%

57,14%

28

5.   Hvordan vurderer du det faglige udbytte af dit ophold på Dalum?

Dårlig

Nogenlunde

God

Meget god

Antal svar

3,57%

7,14%

35,71%

53,57%

28

6.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med administrationen/­kontoret?

Dårlig

Nogenlunde

God

Meget god

Antal svar

3,57%

3,57%

39,29%

53,57%

28

7.   Hvordan har du oplevet den daglige kontakt med køkken/pedel?

Dårlig

Nogenlunde

God

Meget god

Antal svar

0%

18,52%

37,04%

44,44%

27

8.   Hvordan har du oplevet kostskolelivet?

Dårligt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

4,00%

12,00%

44,00%

40,00%

25

9.   Hvordan oplevede du studiestart? 

Ikke godt

Nogenlunde

Godt

Meget godt

Antal svar

3,57%

7,14%

53,57%

35,71%

28

 10.   Hvad er din mening om fritidsfaciliteterne på Dalum (hal og café)?

Dårlige

Nogenlunde

Gode

Meget gode

Antal svar

0%

13,64%

81,82%

4,55%

22

 

 

Lokal undervisningsplan
Skolen og skolens uddannelsesudvalg har i samarbejde fastsat den lokale undervisningsplan.

Der er udarbejdet undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og hovedforløb. Undervisningsplanen dokumenterer skolens undervisning og er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, jf. § 46 i hovedbekendtgørelsen.

 • Den generelle information om Dalum Landbrugsskole kan ses – her
 • Planen for Dalum Landbrugsskole’s undervisning kan ses – her

Undervisningsplanen kan ses i fuld udstrækning på Elevplan – se mere her – jf. reglerne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Dokumentation i forbindelse med kompetenceafklaring på Studenterforløb 2018-19 Dalum Landbrugsskole, kan ses – her.

Se skolens uddannelsesudvalg – her

Prøver og eksamen
Eksamensreglement og retningslinjer – som du finder her

omfatter

 • lovgrundlag
 • uddannelsesbeskrivelser, der danner grundlag for eksamensadgang
 • fremgangsmåde for afholdelse af eksamen
 • bedømmelse
 • beviser

Eksamensreglementet består af 3 dele

 1. De aktuelle eksamensreglementer, generelt og for de enkelte uddannelser
 2. Procedure for afholdelse af eksaminer for de enkelte uddannelser
 3. Formkrav til de større skriftlige obligatoriske opgaver for de enkelte uddannelser

De generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole (bilag 2) finder du – her.

Samarbejde med andre jordbrugs- og landbrugsskoler om grundforløbsprøven, kan du se – her.

Privatlivspolitik
På Dalum Landbrugsskole har vi altid taget databeskyttelse alvorligt. Det gør vi stadig, også efter at EU´S databeskyttelseslov (GDPR) trådte i kraft, d. 25. maj 2018.
I den forbindelse reviderede vi vores privatlivspolitikker for at gøre det endnu mere synligt for dig, hvordan vi passer på dine data.
Du finder vores privatlivspolitikker her på siden. I politikkerne vil det fremgå, hvordan vi får data om dig, hvad vi bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem, og hvornår vi sletter dem. Du vil ligeledes kunne se, hvem vi evt. deler dine oplysninger med.
Hovedparten af den behandling af data, som vi foretager på Dalum Landbrugsskole, er reguleret i de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, som vi er omfattet af.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til dalumls@dalumls.dk

Dalum Landbrugsskole – Juni 2019

Dalum Landbrugsskole’s politik i forbindelse med Sociale Klausuler

Skolen ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor alle er med til at udvikle og understøtte skolens daglige drift.

Det er således skolens målsætning at beskæftige medarbejdere, som ikke nødvendigvis har den fulde arbejdsevne, hvilket kan være en følge af

 • fysiske handicap
 • tidligere eller aktuelle sygdomsforhold
 • vise former for psykiske vanskeligheder
 • motoriske problemer
 • indkøringsbehov i forbindelse med varetagelse af et dagligt arbejde (jobtræning)

Skolens forpligtigelse:
Der påhviler skolen en forpligtigelse til at åbne arbejdspladsen for den kreds af borgere, som ikke altid vil kunne udføre et arbejde på almindelige vilkår og efter de sædvanlige forventninger, som stilles i forbindelse med beskæftigelse af medarbejdere. Der er ikke et lovkrav om, at en vis procentdel af medarbejderkredsen skal være medarbejdere med begrænset arbejdsevne (sociale klausuler og/eller skånehensyn), men det er skolens hensigt at kunne være rummelig og også give beskæftigelse til personer, som ikke kan yde en almindelig arbejdsindsats.

Koordinering af arbejdsopgaver og hensynet til arbejdskolleger:
Det er skolens hensigt at tilrettelægge arbejdsdagen på en sådan måde, at arbejdstiden gøres fleksibel i forhold til medarbejdere og evnen til at kunne fungere optimalt på de opgaver, som de pågældende medarbejdere beskæftiges med. Fleksibiliteten skal udøves i et sådant omfang, at såvel medarbejdere med nedsat arbejdsevne og deres kolleger kan planlægge arbejdsdagen på en koordineret og hensigtsmæssig måde. Hensynet til den enkelte medarbejder skal være gensidigt på den måde, at medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår, skal kunne arbejde effektivt, samtidig med at der gives vejledning og støtte til medarbejdere med visse begrænsninger i deres arbejdsudøvelse.

Lederne i de enkelte af skolens afdelinger skal være opmærksomme på, at der til stadighed er harmoni mellem arbejdspladsens rummelighed og den effektivitet, som er nødvendig for kunne få skolen til at fungere og være konkurrencedygtig på sine ydelser.

Samarbejde med kommuner og jobcentre:
Oprettelse af job med særlige vilkår forudsætter et vist samarbejde med andre aktører på arbejdsmarkedet.

Som hovedregel skal oprettelse af et job til en medarbejder med nedsat arbejdsevne finde sted i et samarbejde med en kommune eller et jobcenter.

Som udgangspunkt indgår skolen i en samarbejdsaftale, hvor der er fastlagt visse rammer for antallet af medarbejdere, som beskæftiges med definerede (aftalte) forudsætninger om skånehensyn. Der kan være tale om nedsat arbejdstid, pasning af bestemte arbejdsopgaver, tildeling af hjælpeudstyr og “sidemands-oplæring” m.v.

Skolen kan i denne forbindelse anvende forskellige former for tilskudsmodeller, som kan understøtte skolens bestræbelser på at være en god arbejdsplads og gøre det muligt at indrette arbejdspladsen i forbindelse med hjælpemidler, mentorordninger og andre støttefunktioner.

Undervisningsministeriet har fastsat en målsætning om, et niveau på 3,5 % eller mere af medarbejderstyrken er ansat under sociale klausuler (skånehensyn). Skolens egen målsætning er fastsat til 5%. I de seneste år er der realiseret en procentsats på over 10%.

Cookie- og Privatlivspolitik
Dalum Landbrugsskole er en del af ESIS (Erhvervsskolernes IT Samarbejde) og har i samarbejde med dem udarbejdet cookie- og privatlivspolitik for dette website.

Du kan læse mere om cookie- og privatlivspolitikken – her.

EU Socialfondsprojekter på Dalum Landbrugsskole

EUX – en del af svaret. Se mere om projektet – her.

EUD Student. Se mere om projektet – her.

Undervisning i iværksætteri. Se mere om projektet – her.

Se forklaring på ovennævnte logoer – her.

Andre jordbrugs- og landbrugsskoler
Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældende bekendtgørelse § 22 (se mere  – her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs- og landbrugsskoler i Danmark, som udbyder landbrugsuddannelsen.

Dette etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder, hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse.

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser, hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres muligt for de på skolerne involverede parter.

Kopenhagen Fur
Dalum Landbrugsskole har indledt et samarbejde med brancheforeningen for pelsdyravl, Kopenhagen Fur, for at styrke lederuddannelsen til branchen. I mange år har det været tradition, at hvis man skulle have en lederuddannelse inden for minkproduktion, så blev man koblet på eksisterende linjefagshold på Landbrugets Lederuddannelse.

Dalum Landbrugsskole tror på, at dette er den rigtige løsning. Mink er en branche i vækst og fokusset er stort, men på grund af den trods alt mindre medarbejder-volumen i branchen, giver det mest mening at samle ressourcerne ét sted. Derved er vi også sikre på, at der er den nyeste viden til rådighed indenfor fodring, avl, økonomi og velfærd.

For lederuddannelsesstuderende på andre landbrugsskoler vil det også blive muligt at få undervisning i minkavl. Dalum Landbrugsskole vil arrangere campusaktiviteter, hvor studerende kan komme til Dalum et par gange om året og få uddannelse i mink. Læs mere på Kopenhagen Fur’s hjemmeside.

Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)
Dalum Landbrugsskole har samarbejde med UCL (tidl. EAL – Erhvervsakademiet Lillebælt). Samarbejdet omfatter gennemførselen af uddannelserne Jordbrugsteknolog (JT) og Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed (Pba-J).

Uddannelserne udbydes af UCL.

Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst mulige uddannelser, hvor studerende oplever sammenhæng i uddannelsesforløb og en stærk forankring til branchen.

Idet en del af underviserne er fra Dalum Landbrugsskole, vil de studerende kunne forvente en høj grad af faglighed og en uddannelse, der er målrettet til branchen. Ved at bruge den dybe forankring og viden om branchen og landbruget generelt, så kan Dalum Landbrugsskole noget helt unikt. De studerende vil opleve undervisning, som tager udgangspunkt i virkeligheden i landbruget og erhvervene omkring – dette betyder, at der er en høj grad af kontakt ud af skolen, og de studerende vil opleve krav og forventninger både fra branchen og skolen. Læs mere på UCL’s hjemmeside.

Centrovice
Dalum Landbrugsskole og rådgivningscenteret Centrovice har etableret et samarbejde – dette betyder, at vi kan trække på dygtige rådgivere direkte fra branchen, så vores know-how er højt.

Samtidig benytter vi også konsulenterne til indlægsholdere, censorer m.v. Centrovice benytter også vores kursusfaciliteter og har elever i praktik.

Ved at have god kontakt til rådgiverbranchen er skolen med til at binde læring og praktik sammen, samtidig med at rådgiverbranchen får mulighed for at se og opleve, hvad Dalum Landbrugsskoles elever virkelig kan – dette resulterer ikke så sjældent til yderligere samarbejde. Læs mere på Centrovice’s hjemmeside.

IBA Erhvervsakademi Kolding
Dalum Landbrugsskole ønsker at give deres studerende en stærk position, når de skal ud og konkurrere på arbejdsmarkedet. Derfor har Dalum indgået et samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding vedr. udbud af akademifag og hele akademiuddannelsen.

Samarbejdet betyder, at du som studerende på Dalum Landbrugsskole har mulighed for at supplere din undervisning på skolen med akademifag. Akademifagene er tilrettelagt, så de bedst muligt matcher den undervisning, du får på din landbrugsuddannelse, og undervisningen gennemføres efter normal undervisning – så alle har mulighed for at deltage.

Undervisningen gennemføres i et samarbejde mellem undervisere fra Dalum og IBA på Dalum Landbrugsskole. Samarbejdet mellem underviserne medvirker til, at akademifagene bliver en integreret del af den viden, som du tilegner dig på landbrugsskolen.

Hvis du uddanner dig til agrarøkonom, har du mulighed for at tage en merkonomuddannelse med 4 fag eller en hel akademiuddannelse med 6 fag.

Fagene er fordelt sådan:

 • Produktionsleder, Jordbrugsteknolog 2. semester: Ledelse i praksis
 • Jordbrugsteknolog 3. semester: Økonomistyring
 • Jordbrugsteknolog 2./4. semester: Erhvervsøkonomi
 • Agrarøkonom, Jordbrugsteknolog 2. semester: Erhvervsret
 • Agrarøkonom, Jordbrugsteknolog 4. semester: Global økonomi, Afgangsprojekt

I samarbejde med IBA udvikler vi løbende modellen, så den netop passer til de studerendes behov.

Hvis du er jordbrugsteknologstuderende, har du også mulighed for at supplere din undervisning med enkelte akademifag, en merkonomuddannelse eller en akademiuddannelse.

Formålet med at tage supplerende undervisning, mens du er på Dalum, er at sikre dig så bred en palet af job og karriereudviklingsmuligheder inden og uden for landbrugssektoren. Læs mere på IBA’s hjemmeside.

Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU)
Dalum Landbrugsskole samarbejder med Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU), idet VEU-centret er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er VEU-centre i hele landet, og de fungerer som én indgang for både privatpersoner og/eller virksomheder, der ønsker vejledning om hvilke muligheder, der findes for voksenuddannelse og efteruddannelse. Læs mere på VEU’s hjemmeside.

NCLF (Nordisk Center for Lokale Fødevarer)
Dalum Landbrugsskole og NCLF samarbejder om at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer. I samarbejde med forskere og virksomheder vil vi etablere en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber. Læs mere på NCLF’s hjemmeside.

FREJ (Fødevarepolitisk tænketank)
Dalum Landbrugsskole og Tænketanken FREJ samarbejder om en god fødevareproduktion, der tager hensyn til vores miljø, klima, natur og dyrevelfærd. Læs mere på FREJ’s hjemmeside.

Samtaleboblen
Dalum Landbrugsskole samarbejder med Samtaleboblen, der  er en frivillig social forening i Odense, der bl.a. udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for studerende. Foreningens fokus er: få et godt (studie)liv. Foreningen arbejder også professionelt med coaching, hvilket giver frivillige mulighed for at udfordre sig selv fagligt og personligt.

Samtaleboblens bidrag til de studerende er støttende samtaleforløb ved krise under studiet, og foreningen samarbejder derfor med institutioner, der kan have gavn af dens frivillige sociale arbejde. Læs mere på Samtaleboblen’s hjemmeside.

Studenterguiden
Dalum Landbrugsskole samarbejder med Studenterguiden.dk for at udbrede kendskabet til Dalum Landbrugsskole og vores uddannelser – se mere om skolen her og om landmandsuddannelsen – her.

Guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere
Kender du dine muligheder og rettigheder for efter- og videreuddannelser, når du modtager dagpenge?

Mens du modtager dagpenge, kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig. Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde, og din alder.

Klik her – og få overblik over dine muligheder for at bygge dine kvalifikationer op.

Dalum Landbrugsskole’s INTRANET er et lukket system, der udelukkende er beregnet til undervisningsinformation. Vi kalder det Dalum Portalen:
LOG PÅ  her.

På INTRANETTET finder du også  link til forskellige databaser i vores bibliotek.

Spørgsmål til INTRANETTET kan rettes til:

 • IT-administrator, Balder Kjærgaard, tlf. 63 13 27 12, e-mail: bak@dalumls.dk

Spørgsmål til biblioteket kan rettes til:

 • Biblioteks-assistent, Frits L. Larsen, tlf. 63 13 27 08, e-mail: fll@dalumls.dk


Jubilarerne “orienteres” i Høresalen på Dalum Landbrugsskole den 13. juni 2019

Vi overvejer p.t. situationen, om årets jubilarsammenkomster skal afholdes – eller evt. udskydes til næste år. Vi vil informere nærmere.

Jubilardagen i Odense 2020 er: Torsdag, den 11. juni 2020
på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Jubilardagen i Korinth 2020 er: Fredag, den 15. maj 2020
på Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg.

Se program for dagene – her.

Jubilarer i 2020 – Odense:
10 års jubilarer – produktionsledere
10 års jubilarer – virksomhedsledere
10 års jubilarer – agrarøkonomer
25 års jubilarer – modul 2
25 års jubilarer – modul 3
25 års jubilarer – modul 4
40 års jubilarer
50 års jubilarer
60 års jubilarer

Jubilarer i 2020 – mejerister:
Kontakt Kold College, Hanne F. Boel, på tlf. 63132043, mail: hfb@koldcollege.dk

Jubilarer i 2020 – Korinth:
10 års jubilarer – grundforløb/1. hovedforløb
25 års jubilarer – modul 1a/modul 1b
40 års jubilarer
50 års jubilarer
60 års jubilarer

I 2019 blev jubilardagen i Odense holdt den 13. juni – og her er billeder fra dagen:


Fotografering af de forskellige jubilarårgange finder sted i Skolegården


Højdepunktet på dagen er festmiddagen, der holdes i Festsalen


70 års jubilar


60 års jubilarer


50 års jubilarer


40 års jubilarer


10 års jubilarer

I 2019 blev jubilardagen i Korinth holdt den 24. maj – og her er billeder af de fremmødte jubilarer:


25 års jubilarer


40 års jubilarer


50 års jubilarer


60 års jubilarer

Du er i øvrigt altid velkommen til at kigge forbi – og se begge afdelinger – vi giver gerne en rundvisning. Her er det også muligt at se de gamle elevbilleder. Kontakt sekretær Anni Geisler, tlf. 66 13 21 30 / 63 13 27 06, e-mail: ag@dalumls.dk

På generalforsamlingen i Dalum Lærlinge, den 13. juni 2019, foreslog bestyrelsen fremover at ændre elevskriftet til et nyhedsbrev – gerne udsendt via e-mail – og dermed også at nedsætte kontingentet til 75 kr. om året. Dette blev vedtaget.

Medlemskab
Medlemskab af Dalum Lærlinge koster 75 kr. årligt, som opkræves direkte af Nets (tidl. PBS). Tilmeld din betaling til betalingsservice – her.
Bestyrelse
Dalum Lærlinge’s bestyrelse kan ses – her.
Vedtægter
Vedtægterne for Dalum Lærlinge kan ses – her.
Regnskab og balance
Seneste regnskab og balance (01.04.2018-31.03.2019) kan ses – her.
F
akta om Dalum Lærlinge
Dalum Lærlinge er en fælles elevforening for Dalum Landbrugsskole og mejeriuddannelserne samt procesteknologuddannelsen på Kold College. Der er et historisk fællesskab mellem skolerne, idet de indtil 1979 var én: Dalum Landbrugs- og Mejeriskole.
Skolerne har valgt at videreføre den fælles elevforening, hvilket betyder, at medlemskredsen omfatter både landmænd, mejerister og procesteknologer. I 2005 blev elevforeningen Korinth Elever sammenlagt med elevforeningen Dalum Lærlinge.
Dalum Landbrugskole og Kold College udgiver hver deres elevskrift/nyhedsbrev i slutningen af året.
Dalum Lærlinge har CVR-nr.: 37573205.
Persondataforordning
Vi behandler data om dig, jf. Dalum Landbrugsskole’s privatlivspolitik – se mere her.

Er der noget, du er i tvivl om?  Så skriv til os her: