5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Verdensmålsskole

Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling (LIFFGO)

Fire syddanske landbrugsskoler har fået tre millioner kroner fra Region Syddanmark til at styrke undervisningen i bæredygtighed. Med pengene følger et ønske om at ændre mindsettet hos både lærere og elever i forhold til bæredygtighed og give dem den faglige indsigt til at kunne bidrage til den grønne omstilling af landbruget.

– Det her handler ikke blot om at blive bedre til at regne på klimagasser eller optimere på foderudnyttelse. Vi skal helt op på den store klinge og lære eleverne at tænke anderledes. Vi skal have modet til at gøre op med den måde, vi producerer på i dag. Som Albert Einstein sagde, kan vi ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som skabte den, siger Birthe Egdal, der er underviser på Dalum Landbrugsskole og en af initiativtagerne til projektet.

Udover Dalum Landbrugsskole deltager Grindsted Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole og Kjærgård Landbrugsskole i projektet.

Certificeret bæredygtig

Første skridt i projektet er at opnå en fælles bevidsthed om, hvordan landbrugsproduktion påvirker den verden, vi er en del af. Der skal indsamles viden om, hvilke udfordringer verden står overfor, og hvordan landbruget kan bidrage både positivt og negativt. Herefter skal lærerne på tværs af de fire skoler bruge den nye viden til at udvikle nye tværfaglige undervisningsforløb til alle niveauer af landbrugsuddannelsen.

– Vi skal se nærmere på plantebaserede fødevarer, og der skal fokus på de nyeste teknologier og metoder til at nedbringe udledningen af klimagasser fra den animalske produktion. Det er ikke nok at sige, at noget har en effekt, vi skal også kunne bevise det. Fremtidens bedrifter skal kunne bæredygtighedscertificeres og stå på mål for sine ambitioner målt på både den økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinje, siger Birthe Egdal.

Pligt til at gøre noget

Landbruget står for en betydelig del af udledningen af klimagasser i Danmark. Derfor er der brug for en grøn omstilling af erhvervet, men landbruget er også en del af løsningen.

– Landbruget er jo et af de få erhverv, som også kan være CO2-opsamlende. Derfor er landbruget en vigtig brik i den grønne omstilling. Vi kan gøre en stor forskel, især når vi tænker effekten på globalt plan. Vores viden kan bruges globalt, og vi har pligt til at gøre noget, siger Birthe Egdal.