5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Kurser 5 Afsluttende prøver på AMU-kurser

Kurser

Afsluttende prøver på AMU-kurser

Baggrund Fra 1. januar 2020 har du mulighed for at gå op til en mundtlig prøve ved afslutningen af en række AMU-kurser. Det er frivilligt, om du vil gå op til prøven eller ej, men du skal tilbydes muligheden. Du vil modtage forskellige beviser for din deltagelse i kurset, afhængigt af om du har bestået prøven eller ej. Muligheden for at deltage i en afsluttende prøve på visse AMU-kurser er bestemt af Undervisningsministeriet. På følgende link kan du læse om detaljerne i forordningen.   Den praktiske gennemførelse Alle prøver er udarbejdet af underviserne på kurserne og således skræddersyet de enkelte kurser. Det er også underviserne på de enkelte kurser, der bedømmer besvarelserne. Formålet med prøven er, at den skal hjælpe dig med at få skabt overblik over, hvad du har lært på kurset, og om du har nået de mål, der er beskrevet for det enkelte kursus. Det er, som nævnt, frivilligt om du vil deltage i prøven. Alle prøver er mundtlige og afholdes i slutningen af kurset. Der gives ikke karakter, men kun bestået/ikke bestået. Vælger du at deltage i prøven, og du består, får du et AMU-bevis tilsendt som dokumentation. Skulle du være så uheldig, at du ikke består prøven første gang, kan du få tilbudt en ny prøve, men kun én gang. På samme måde har du også krav på at få tilbudt en prøve, selv om du ikke kan deltage i den mødegang, hvor prøven holdes. Vælger du ikke at deltage i prøven, får du tilsendt et deltagerbevis som dokumentation for, at du har deltaget i kurset.   Forbehold Du kan finde mere information om prøver i arbejdsmarkedsuddannelserne på Undervisningsministeriets hjemmeside, som du finder ved at følge linket tidligere i teksten. Vil du være helt sikker i detaljerne omkring hele prøveproblematikken, henviser vi til nævnte hjemmeside, idet Dalum Landbrugsskole tager forbehold for fejl og mangler i nærværende tekst.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Majken Helsgaard

Majken Helsgaard

Leder AMU- og konferenceafdeling

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Privatlivspolitik