5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Om os 5 Samarbejder

Om os

Samarbejder

Andre jordbrugs- og landbrugsskoler
Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældende bekendtgørelse § 22 (se mere  – her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs- og landbrugsskoler i Danmark, som udbyder landbrugsuddannelsen.

Dette etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder, hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse.

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser, hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres muligt for de på skolerne involverede parter.

Kopenhagen Fur
Dalum Landbrugsskole har indledt et samarbejde med brancheforeningen for pelsdyravl, Kopenhagen Fur, for at styrke lederuddannelsen til branchen. I mange år har det været tradition, at hvis man skulle have en lederuddannelse inden for minkproduktion, så blev man koblet på eksisterende linjefagshold på Landbrugets Lederuddannelse.

Dalum Landbrugsskole tror på, at dette er den rigtige løsning. Mink er en branche i vækst og fokusset er stort, men på grund af den trods alt mindre medarbejder-volumen i branchen, giver det mest mening at samle ressourcerne ét sted. Derved er vi også sikre på, at der er den nyeste viden til rådighed indenfor fodring, avl, økonomi og velfærd.

For lederuddannelsesstuderende på andre landbrugsskoler vil det også blive muligt at få undervisning i minkavl. Dalum Landbrugsskole vil arrangere campusaktiviteter, hvor studerende kan komme til Dalum et par gange om året og få uddannelse i mink. Læs mere på Kopenhagen Fur’s hjemmeside.

Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)
Dalum Landbrugsskole har samarbejde med UCL (tidl. EAL – Erhvervsakademiet Lillebælt). Samarbejdet omfatter gennemførselen af uddannelserne Jordbrugsteknolog (JT) og Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed (Pba-J).
Uddannelserne udbydes af UCL.
Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst mulige uddannelser, hvor studerende oplever sammenhæng i uddannelsesforløb og en stærk forankring til branchen.

Idet en del af underviserne er fra Dalum Landbrugsskole, vil de studerende kunne forvente en høj grad af faglighed og en uddannelse, der er målrettet til branchen. Ved at bruge den dybe forankring og viden om branchen og landbruget generelt, så kan Dalum Landbrugsskole noget helt unikt. De studerende vil opleve undervisning, som tager udgangspunkt i virkeligheden i landbruget og erhvervene omkring – dette betyder, at der er en høj grad af kontakt ud af skolen, og de studerende vil opleve krav og forventninger både fra branchen og skolen. Læs mere på UCL’s hjemmeside.

Centrovice
Dalum Landbrugsskole og rådgivningscenteret Centrovice har etableret et samarbejde – dette betyder, at vi kan trække på dygtige rådgivere direkte fra branchen, så vores know-how er højt.

Samtidig benytter vi også konsulenterne til indlægsholdere, censorer m.v. Centrovice benytter også vores kursusfaciliteter og har elever i praktik.

Ved at have god kontakt til rådgiverbranchen er skolen med til at binde læring og praktik sammen, samtidig med at rådgiverbranchen får mulighed for at se og opleve, hvad Dalum Landbrugsskoles elever virkelig kan – dette resulterer ikke så sjældent til yderligere samarbejde. Læs mere på Centrovice’s hjemmeside.

IBA Erhvervsakademi Kolding
Dalum Landbrugsskole ønsker at give deres studerende en stærk position, når de skal ud og konkurrere på arbejdsmarkedet. Derfor har Dalum indgået et samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding vedr. udbud af akademifag og hele akademiuddannelsen.

Samarbejdet betyder, at du som studerende på Dalum Landbrugsskole har mulighed for at supplere din undervisning på skolen med akademifag. Akademifagene er tilrettelagt, så de bedst muligt matcher den undervisning, du får på din landbrugsuddannelse, og undervisningen gennemføres efter normal undervisning – så alle har mulighed for at deltage.

Undervisningen gennemføres i et samarbejde mellem undervisere fra Dalum, Patriotisk Selskab og IBA på Dalum Landbrugsskole. Samarbejdet mellem underviserne medvirker til, at akademifagene bliver en integreret del af den viden, som du tilegner dig på landbrugsskolen.

Hvis du uddanner dig til agrarøkonom, har du mulighed for at tage en merkonomuddannelse med 4 fag eller en hel akademiuddannelse med 6 fag.

Fagene er fordelt sådan:

  • Produktionsleder: Ledelse i praksis
  • Agrarøkonom: Økonomistyring
  • Agrarøkonom: Erhvervsøkonomi
  • Agrarøkonom: Erhvervsret
  • Agrarøkonom: Global økonomi
  • Agrarøkonom: Innovationsledelse

I samarbejde med IBA udvikler vi løbende modellen, så den netop passer til de studerendes behov.

Formålet med at tage supplerende undervisning, mens du er på Dalum, er at sikre dig så bred en palet af job og karriereudviklingsmuligheder inden og uden for landbrugssektoren. Læs mere på IBA’s hjemmeside.

Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU)
Dalum Landbrugsskole samarbejder med Voksen- og Efteruddannelse Fyn (VEU), idet VEU-centret er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er VEU-centre i hele landet, og de fungerer som én indgang for både privatpersoner og/eller virksomheder, der ønsker vejledning om hvilke muligheder, der findes for voksenuddannelse og efteruddannelse. Læs mere på VEU’s hjemmeside.

NCLF (Nordisk Center for Lokale Fødevarer)
Dalum Landbrugsskole og NCLF samarbejder om at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer. I samarbejde med forskere og virksomheder vil vi etablere en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber. Læs mere på NCLF’s hjemmeside.

FREJ (Fødevarepolitisk tænketank)
Dalum Landbrugsskole og Tænketanken FREJ samarbejder om en god fødevareproduktion, der tager hensyn til vores miljø, klima, natur og dyrevelfærd. Læs mere på FREJ’s hjemmeside.

Samtaleboblen
Dalum Landbrugsskole samarbejder med Samtaleboblen, der  er en frivillig social forening i Odense, der bl.a. udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for studerende. Foreningens fokus er: få et godt (studie)liv. Foreningen arbejder også professionelt med coaching, hvilket giver frivillige mulighed for at udfordre sig selv fagligt og personligt.

Samtaleboblens bidrag til de studerende er støttende samtaleforløb ved krise under studiet, og foreningen samarbejder derfor med institutioner, der kan have gavn af dens frivillige sociale arbejde. Læs mere på Samtaleboblen’s hjemmeside.

Studenterguiden
Dalum Landbrugsskole samarbejder med Studenterguiden.dk for at udbrede kendskabet til Dalum Landbrugsskole og vores uddannelser – se mere om skolen her og om landmandsuddannelsen – her.

Guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere
Kender du dine muligheder og rettigheder for efter- og videreuddannelser, når du modtager dagpenge?

Mens du modtager dagpenge, kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig. Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde, og din alder.

Klik her – og få overblik over dine muligheder for at bygge dine kvalifikationer op.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik