5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Om os 5 Informationsindsamling & handlingsplan

Om os

Informationsindsamling & handlingsplan

Som beskrevet i ”Principper for kvalitetsarbejdet” anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder:

  • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere
  • Statistik over karakterer
  • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
  • Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
  • Undervisningsmiljøvurdering
  • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

 

Tilfredshedsmålinger:

Skolen gennemfører måling af elevernes tilfredshed med undervisningen og med de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slutevalueringen på hvert enkelt kursus. I den afsluttende, skriftlige evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbytte af undervisningen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af oversigten af evalueringens resultat og offentliggøres på hjemmesiden.

Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredshedsundersøgelser, som tilbydes af et eksternt analyseinstitut (Ennova). Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

 

Statistik over karakterer:

Alle karakterer bearbejdes statistisk og kan ses i Datavarehus.

 

Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald:

Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsager til frafald fremgår af skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse”. Gennemførelsestallene fremkommer via indberetningerne i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egen dataindsamling, idet de elever, der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om, hvad de fremover vil, og hvad årsagerne er til, at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse” – se mere her. Kontakt Anni Geisler (ag@dalumls.dk) for at se hele planen.

 

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:

Undervisningsplanerne er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige i ”Elevplan”.

Elevernes udbytte af undervisningen og hermed også, i hvor høj grad undervisningen lever op til uddannelsesmålene, evalueres som beskrevet i ”Evalueringskultur på Dalum Landbrugsskole” (Elevtrivsel).

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik