5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Uddannelser 5 Studenterforløb 5 Uddannelsens opbygning

Landbrugsuddannelsen – Studenterforløb

Uddannelsens opbygning

På Studenterforløbet kan du tage både Grundforløb og 1. Hovedforløb på blot 23 uger.

Grundforløbet afvikles på de første 10 uger, herefter starter du på 1. Hovedforløb, som varer 13 uger.

Efter 1. Hovedforløb skal du i lære, inden du kan fortsætte på 2. Hovedforløb.

På Studenterforløbet optager vi lærlinge med meget forskellig baggrund. Nogle har meget uddannelse og erfaring bag sig, og andre har ingen erfaring med landbrug. Der er plads til begge dele, men deres uddannelsesforløb bliver ikke helt ens. Kontakt derfor skolen, hvis du ikke matcher et helt typisk forløb.

Der er skolestart midt i januar.

Dokumentation i forbindelse med kompetenceafklaring på Studenterforløb 2018-19 Dalum Landbrugsskole, kan ses – her.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik