5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Uddannelser 5 Studenterforløb 5 Uddannelsens indhold

Landbrugsuddannelsen – Studenterforløb

Uddannelsens indhold

På Studenterforløbet får du udviklet en række færdigheder, som gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads. Du lærer:

 • Om pasning og fordring af dyr
 • Om forskellige afgrøder, hvordan du kender forskel på dem samt hvilke vækstbetingelser, de forskellige afgrøder har
 • At betjene maskiner og tekniske installationer
 • Om arbejdsmiljø, økonomi samt markedsforholdenes betydning for en moderne landbrugsvirksomhed

På Studenterforløbet bliver du undervist i følgende fag:

Grundforløb:

 • Svin
 • Kvæg
 • Planter
 • Teknik/maskiner
 • Biologi F-niveau
 • Naturfag
 • Medicinhåndteringskursus
 • Arbejdsmiljø
 • Brand
 • Førstehjælp
 • Hygiejnekursus

Hovedforløb:

 • Bæredygtighed I
 • Grundlæggende økonomi
 • Landbrugsproduktion
 • Økologiske grundprincipper
 • Biologi E-niveau
 • Plantebeskyttelse (delprøve 1 og 4)
 • Specialproduktioner (kvæg, svin eller planter)

Hertil kommer mulighed for at vælge valgfag.

Du har også mulighed for at tage med på studietur i løbet af Studenterforløbet.

Undervisningen består af både teori og praksis og er tilrettelagt således, at du opnår kompetencer indenfor både planteavl og husdyrproduktion.

Undervisningen foregår på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Odense.

PS! Til info så kører Biologi F for studenterforløbet 2025 i uge 50 og uge 51 (start den 9. december 2024). Det for de studenter, der ikke har biologi. Man skal have et biologi-forløb for at kunne starte på studenterforløbet.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik