5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Landbrugsuddannelsen – EUD

Grundforløb 1 & 2

Grundforløb 1 og 2 varer hver som udgangspunkt 20 uger, og undervisningen foregår på skolens afdeling Korinth ved Fåborg.

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her introduceres du til landbrugsuddannelsen og lærer en masse om, hvor maden kommer fra. Du bliver fortrolig med dyrehold og markbrug, miljø og natur og arbejder med spændende projekter, der kombinerer teori og praksis.

Vi arbejder med forskellige dyr og maskiner, haver og marker samt alt fra træ til jern.

Undervisningen består af både teori og praksis og er tilrettelagt således, at du opnår kompetencer indenfor både planteavl og husdyrproduktion samt praktisk arbejde med maskinstations- og landbrugsområdet.

Allerede få måneder efter uddannelsesstart skal du i fire ugers virksomhedsforlagt undervisning (VFU), som er et særligt undervisningsforløb, der foregår ude på udvalgte landbrugsvirksomheder i både ind- og udland. Forløbet tilrettelægges ud fra elevernes egne ønsker i samarbejde med praktikvejlederen.

Her kan du møde Jennifer og Patrick, som valgte at tage deres VFU i Norge og Irland.

På Grundforløb 2 udbygger vi dit kendskab til kvæg, svin og planter. Du tager traktorkørekort og flere kompetencebeviser og får praktisk erfaring inden for markarbejde og håndtering af dyr. Du lærer om brandbekæmpelse, § 26 arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/skæring, medicinering m.v. og bliver fortrolig med maskiner og værktøj.

Undervejs på Grundforløb 1 og 2 vil der være mulighed for at vælge ”retning” gennem vores valgfag. Det betyder, at du får et Grundforløb, men valgfaget kan variere i forhold til dine ønsker. Vi opretter valgfag/grundfag i engelsk, matematik og et fremmedsprog mere, samt forventeligt samfundsfag. Så der bliver god mulighed for at få forbedret sine karakterer fra Folkeskolen.

Vi udbyder fagene på E-niveau (svarende til 10. klasses niveau) – Dansk E. Hvis du imidlertid allerede har fagene på E-niveau, udbyder vi fagene på C-niveau – Dansk C.

Der vil også blive mulighed for at vælge erhvervsfag, som er praksisbaserede og noget, der sigter på, at du kan gå ud og bruge det i landbruget. Og selvfølgelig udbyder vi også støttefag, så hvis man har svært ved nogle fagområder, så vil der være mulighed for at få ekstra hjælp.

For dem, der vil lidt mere, vil der forventeligt også være Bonusfag, så du har mulighed for at fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger.

Når du er færdig med grundforløbet har du lært:

 • Hvordan de daglige opgaver, der er forbundet med pasning af dyrehold løses. Eksempelvis fodring og malkning.
 • Hvordan du kan kende forskel på de forskellige afgrøder, og hvilke vækstbetingelser de har.
 • At arbejde med nogle af de maskiner og tekniske installationer, som det moderne landbrug benytter i dag.
 • Hvad arbejdsmiljø på en landbrugsvirksomhed betyder.
 • Hvad økonomi, matematik og markedsforhold betyder for en moderne landbrugsvirksomhed.

 

På Grundforløbet bliver du undervist i følgende fag:

 • Biologi
 • Husdyr og staldteknik – inkl. oplæring
 • Mark
 • Markmaskiner
 • Værkstedslære
 • Matematik og økonomi
 • Erhvervskendskab og kommunikation
 • Idræt og sundhed
 • Arbejdsmiljø
 • Traktorkørekort
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Valgfag husdyr
 • Valgfag maskiner & værksted

Ved afslutningen af Grundforløbet skal du til eksamen og bestå biologi samt naturfag samtidig med Grundforløbsprøven. Valgfag vil også kunne blive trukket ud til eksamen.

Når du har afsluttet Grundforløbet, skal du i lære, hvorefter du skal tilbage på skolen for at gennemføre 1. Hovedforløb.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Gitte Borup

Gitte Borup

Administrationsleder

Krestine Høgh

Krestine Høgh

Studievejleder

Privatlivspolitik