Uddannelser

10. klasse

Kunne du tænke dig en aktiv hverdag, hvor du kan dyrke din interesse for maskiner eller hest,

samtidig med at du styrker dine karakterer i grundfagene matematik, dansk, engelsk, tysk og fysik/kemi?

Så er 10. klasse på Dalum Landbrugsskole lige noget for dig!

Hvorfor vælge Dalum?

Dyrk din interesse

Dalum Landbrugsskole er en kostskole og det betyder, at du kan bo på skolen under din uddannelse. På den måde kan du dyrke din interesse døgnet rundt sammen med andre unge med samme interesse.

Der foregår mange spændende og sjove ting på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, hvor vores 10. klasse hører hjemme. Her kan du se mere om nogle af vores mange aktiviteter:

Uddannelsens opbygning

Forløbet er 40 uger med 20 ugers obligatorisk undervisning, og 2 uger med brobygning og erhvervspraktik. Du vælger selv, om du ønsker at deltage i studieturen eller tage et længere erhvervspraktikforløb. Valgfag og valglinjer svarer til 18 uger, og nedenfor kan du se, hvad du kan vælge imellem. Du skal vælge én valglinje (svarende til 140 timer), og valgfag svarende til 260 timer fordelt på skoleåret.

 

Timefordeling:

* Ekstra timer til eksamen i fagene fysik/kemi, tysk og samfundsfag skal påregnes, hvis disse fag vælges og udtrækkes.
** Disse valgfag vil være på 65 timer beliggende i hhv. efterårs- og forårssemesteret.

 

Her er en oversigt over valgfagene i 2022 og 2023:

Valgfag for elever, der har valgt 10. klasse med hest og maskiner

Du skal vælge valgfag svarende til 260 timer. Det vil sige enten to helårsfag, et helårsfag og to halvårsfag (med et efterårsfag og et forårsfag) eller fire halvårsfagsfag (fordelt med to fag om efteråret og to om foråret). Du skal prioritere valgfagene 1, 2, 3, 4.

Du skal vælge prioriteringer, som tilsammen giver 260 timer.

OBS! Der er egenbetaling på traktorkørekort og Jagt & natur.

Uddannelsens indhold

Dalum Landbrugsskole udbyder 10. klasse på afdeling Korinth med valglinjerne i maskiner og hest.

 

Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne både får glæde af Landbrugsskolens mange fine faciliteter kombineret med boglig undervisning på et højt fagligt niveau.

 

På valglinjen maskiner/værksted kommer du til at prøve kræfter med konkrete byggeopgaver. Du lærer om materialekendskab og opnår viden om forskellige byggematerialers oprindelse, type, funktion og bæredygtighed. Du lærer om sikkerhed og opnår viden om forskellige teknikker og arbejdsmetoder.

 

Skolen har en masse spændende maskiner og redskaber, som vi skal arbejde med i praksis.

 

På valglinjen hest lærer du om pasning og håndtering af heste. Skolen råder over en stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen. Det er muligt at medbringe sin egen hest. Og det er muligt både at få  helpart i en hest (2.500 kr. om måneden) og halvpart i en hest (1.500 kr. om måneden).

I undervisningen skal vi arbejde med:

Fodermidler og fodringsmetoder.

Hestens anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.

Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos heste.

Anvende og omsætte rideteori til praksis i forbindelse med hestens grunduddannelse samt identificere ridetekniske udfordringer og fejl.

Virksomhedskulturer inden for hestehold.

Almindelige arbejdsfunktioner inden for hold af hest.

Arbejdsmiljø i virksomheder med hestehold.

 

Læs mere om Dalum Hestecenterher.

 

I de uger, der er elever på skolen, tilbydes (såfremt der er til­slut­ning): 2 timers hestefaglig aktivitet (én fast hverdag kl. 19-21). Vi tilbyder 4-6 ekskursioner hen over året for heste-interessere­de. Det kunne f.eks. være: Hest og rytter m. clinic (tors-/fredag) (marts, incl. én overnatning); Store Hestedag (sept., dagstur i en weekend); Stutteribesøg  (planlægges efter ønske) samt DM og internationalt stævne (maj-juni).

Udover de to valglinjer kan du vælge mellem valgfagene: fysik & kemi, støttefag, idræt, tysk, jagt & natur og samfundsfag. Og i forårssemesteret kan du vælge mellem valgfagene: bæredygtig innovation, motorlære og hest. I efterårssemesteret kan du vælge mellem valgfagene: kreativt værksted, traktorkørekort og hest.

Kostskole

Ligesom på en almindelig folkeskole er du velkommen til at møde på skolen om morgenen og tage hjem igen om eftermiddagen, men du har også mulighed for at flytte ind på kostskolen og købe kost og logi på skolen.

 

Vi oplever, at elever, der er tilknyttet kostskolen, har et bedre netværk, mindre fravær og får mere glæde af studiemiljøet.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men pris for kost og logi på skolen er p.t. 3.500 kr. pr. måned. Prisen for kost og logi på skolen stiger pr. 1. august 2022 til 3.700 kr. og pr. 1. august 2023 til 3.900 kr.

Vi gør opmærksom på, at der ved enkelte valgfag vil kunne være en egenbetaling, f.eks. til traktorkørekort, hvor selve kørslen på vej er med ekstern kørelærer. Herudover kræves der lægeerklæring.

Den valgfrie studietur har en egenbetaling på 3.000 kr.

(Vi tager forbehold for prisstigninger.)

Støttefag

Du kan tage valgfaget “Støttefag”, hvis du har brug for ekstra støtte.

F.eks. får ordblinde-elever adgang til en programpakke fra Wizkids, som Faaborg-Midtfyn Kommune stiller til rådighed. Her får eleverne adgang til forskellige ordblindeværktøjer.

Adgangskrav

Alle, der har afsluttet folkeskolens 9. klasses afgangseksamen kan ansøge om optagelse via www.optagelse.dk.

 

Ansøgningen er åben for unge i hele landet. Der er et begrænset antal pladser, som vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afd. Korinth

Se evt. mere i vores Praktiske oplysninger, der erstatter Værd-at-vide-pjecen.

Tilmelding og uddannelsesstart

Uddannelsesstart

10. klasse på afd. Korinth i 2023: start 7. august 2023 og slut 21. juni 2024
10. klasse på afd. Korinth i 2024: start 5. august 2024 og slut 20. juni 2025
10. klasse på afd. Korinth i 2025: start 11. august 2025 og slut 26. juni 2026
10. klasse på afd. Korinth i 2026: start 10. august 2026 og slut 25. juni 2027

TILMELDING

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

Nye informationer er undervejs (nedenunder vises informationer fra 2022).
Informationsmøde den 23. april 2022 vedr. start den 8. august 2022:

 

Har du spørgsmål

Kontakt os

medarbejder på dalum landbrugsskole

Krestine Høgh
studievejleder

kh@dalumls.dk
63 13 27 23 / 29 16 64 61

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.