5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Uddannelser 5 10. Klasse 5 Uddannelsens indhold

Landbrugsuddannelsen – 10. Klasse

Uddannelsens indhold

Dalum Landbrugsskole udbyder 10. klasse på afdeling Korinth med linjefag i maskiner, husdyr og hest.

Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne både får glæde af Landbrugsskolens mange fine faciliteter kombineret med boglig undervisning på et højt fagligt niveau.

Maskine/værksted

På linjefag maskiner/værksted kommer du til at prøve kræfter med konkrete byggeopgaver. Du lærer om materialekendskab og opnår viden om forskellige byggematerialers oprindelse, type, funktion og bæredygtighed.

Vi arbejder primært i træ og metal i forskellige byggeprojekter, hvor vi bruger skolens metalværksted samt træværksted. Ligeledes lærer du om sikkerhed og opnår viden om forskellige teknikker og arbejdsmetoder i og udenfor værkstedet.

Skolen har en masse spændende maskiner og redskaber, som vi skal arbejde med i praksis. Vi har stor fokus på arbejdssikkerhed, og du vil lære at  håndtere maskiner og redskaber på forsvarlig vis.

Husdyr

Husdyr er et linjefag på Dalum Landbrugsskole, som er inspireret af erhvervsuddannelsen til faglært landmand EUD/EUX, herregårdsjæger og dyrepasser.

Her skal eleven blandt andet tilegne sig viden og færdigheder inden for:
• Pasning og pleje af dyr.
• Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos dyr.
• Foderafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser og økologi.
• Virksomhedskulturer inden for dyrehold.
• Almindelige arbejdsfunktioner inden for hold af dyr.
• Pasnings- og fodringsmetoder ved dyrehold.

I undervisningen er der fokus på det teoretiske og det praktisk undersøgende arbejde inden for både konventionel og økologisk produktion, samt produktionens påvirkning af natur og miljø.

Hest

På linjefag hest lærer du om pasning og håndtering af heste. Skolen råder over en stor lys stald, ridehal, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen.

Det er muligt at medbringe egen hest eller at købe en halvpart i en af skolens heste (1.500 kr. om måneden).

I undervisningen skal vi arbejde med:
• Fodermidler og fodringsmetoder.
• Hestens anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.
• Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos heste.
• Anvende og omsætte rideteori til praksis i forbindelse med hestens grunduddannelse samt identificere ridetekniske udfordringer og fejl.
• Virksomhedskulturer inden for hestehold.
• Almindelige arbejdsfunktioner inden for hold af hest.
• Arbejdsmiljø i forhold hestehold.
• Sikkerhed og håndtering

Ekskursioner
Hver uge er der to timers hestefaglig aktivitet (mandag kl. 18.30-21) i kostskoleregi.
Vi tilbyder 2-4 ekskursioner hen over året for heste-interesserede. Det kunne for eksempel være: Hingstekåring i Herning, Store Hestedag (sept., dagstur i en weekend) og evt. Stutteribesøg.

Læs mere om Dalum Ridecenter her.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Jens Lundgreen

Jens Lundgreen

Uddannelsesvejleder

Mai-Brit Sørensen

Mai-Brit Sørensen

Sekretær

Privatlivspolitik