5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Forside 5 Uddannelser 5 10. Klasse 5 Uddannelsens opbygning

10. Klasse

Uddannelsens opbygning

Forløbet er 40 uger med 20 ugers obligatorisk undervisning, og 2 uger med brobygning og erhvervspraktik. Du vælger selv, om du ønsker at deltage i studieturen eller tage et længere erhvervspraktikforløb. Valgfag og valglinjer svarer til 18 uger, og nedenfor kan du se, hvad du kan vælge imellem. Du skal vælge én valglinje (svarende til 180 timer), og valgfag svarende til 240 timer fordelt på skoleåret.

Oversigt over fag i 10. klasse

Obligatoriske fag Linjefag Valgfag Brobygning Pulje
420 timer 180 timer 2 x 120* timer 63 timer 15 timer
Dansk
Engelsk
Matematik
Maskiner & Værksted
Hest i teori og praksis
Husdyr
Fysik & Kemi
Next Level
Idræt
Jagt & Natur
Samfundsfag
Brobygning/
Erhvervspraktik
Kontaktlærer-
samtaler m.v.
Efterår**
– Traktorkørekort
– Hest
– Dyr og Jord
– Life-hack – kreative praktiske opg.
– Tysk**
Forår**
– Metal & Motorlære
– Hest
– Dyr og Jord
– Flow – mit liv
– Life-hack – kreative
praktiske opg.
– Tysk**

* Ekstra timer til eksamen i fagene fysik/kemi, tysk og samfundsfag skal påregnes, hvis disse fag vælges og udtrækkes.
* Der er egenbetaling på jagttegn.
** Disse valgfag vil være på 60 timer beliggende i hhv. efterårs- og forårssemesteret.
** Der er egenbetaling til traktorkørekort.

Du skal vælge valgfag svarende til 240 timer. Det vil sige, at du skal vælge ét helårsfag og et halvårsfag til efteråret og et halvårsfag til foråret. Du skal prioritere valgfagene 1, 2, 3, 4.

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Jens Lundgreen

Jens Lundgreen

Uddannelsesvejleder

Mai-Brit Sørensen

Mai-Brit Sørensen

Sekretær

Privatlivspolitik