5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Aktuelt

Professionel landbrugsdrone er landet på Dalum Landbrugsskole

Dalum har fået en professionel drone.

Maskinparken på Dalum Landbrugsskole omfatter fremover også en professionel landbrugsdrone. Dronen skal få elevernes øjne op for, hvordan ny teknologi kan spille en afgørende rolle for landbrugets grønne omstilling.

– For at imødekomme omverdenens krav og forventninger til en bæredygtig fødevareproduktion er det vigtigt, at vi får klædt de studerende bedst muligt på til at håndtere de nye, grønne teknologier. De skal kunne udnytte fordelene ved de nye teknologier og have en forståelse for, hvordan de forskellige teknologier kan arbejde sammen, siger forstander Jens Munk Kruse.

Investeringen i den nye drone er sket med økonomisk støtte fra Else og Børge Dideriksens Fond.

– Vi er glade for at kunne skubbe på den grønne omstilling af landbruget ved at give fremtidens landmænd indsigt i anvendelse af avanceret teknologi, siger Niels Dideriksen fra fondens bestyrelse.

Med dronen kan eleverne blandt andet lokalisere områder med ukrudt samt observere svampe- og insektangreb på et tidligt stadie. De kan følge planternes vækststadier og eksperimentere med at optælle specialafgrøder, som for eksempel græskar, kål osv.

– Målet er at optimere brugen af gødning og reducere behovet for planteværn, hvilket kan være med til at øge biodiversiteten i marken og sikre levesteder for nyttedyr/insekter. Samtidig kan man minimere brugen af tunge maskiner på marken og derved spare CO2. Det er godt for klimaet, og man undgår unødvendig skade på afgrøde og jordstruktur, siger Jens Munk Kruse.

Den avancerede DJI Matrice 300-drone er desuden forsynet med et termisk kamera, som gør det muligt at lokalisere vildt i skove og på marker inden høst. Derved undgår man skade på dyrene og får overblik over vildtbestanden.

For yderligere information, kontakt venligst:
Forstander Jens Munk Kruse, telefon 66 13 21 30, e-mail: jmk@dalumls.dk.

På billedet til venstre ses forstander Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole, Ejnar Larsen, medlem af fondens bestyrelse, Niels Dideriksen, hvis forældre stiftede Else og Børge Dideriksens Fond samt advokat Morten Elbrønd, i skolens innovationshus.

På billede til højre ses forstander Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole, Ejnar Larsen, medlem af fondens bestyrelse, Niels Dideriksen, hvis forældre stiftede Else og Børge Dideriksens Fond samt advokat Morten Elbrønd, udenfor ved skolens tyr.

ny drone på dalum landbrugsskole
ny drone på dalum landbrugsskole