5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Aktuelt

Nordea-fonden donerer 5,5 mio. kr. til Dalum Landbrugsskole

Nordea-fonden donerer 5,5 millioner kroner til landbrugseksperimentarium på Dalum Landbrugsskole.

Eleverne på Dalum Landbrugsskole kommer til at arbejde meget konkret med den grønne omstilling i fremtiden. Med en økonomisk håndsrækning på 5,5 millioner kroner fra Nordea-fonden vil skolen opføre et bæredygtigt landbrugseksperimentarium i Odense.

– Vi vil skabe et undervisningsmiljø, hvor den grønne omstilling bliver meget konkret. Undervisningen i bæredygtighed fylder rigtigt meget på Dalum Landbrugsskole, men vi har savnet et sted, hvor eleverne kan arbejde og eksperimentere mere praksisnært med løsninger, der kan gøre landbruget mere bæredygtigt, siger forstander Jens Munk Kruse.

I landbrugseksperimentariet og på de tilstødende forsøgsparceller skal der blandt andet arbejdes med professionelle landbrugsdroner, GPS-styrede markredskaber og eldrevne markrobotter. Der vil være fokus på aktuelle emner som biodiversitet, proteinafgrøder, kulstofbinding og brug af nyttedyr og biologisk plantebeskyttelse.

– Målet er at inspirere eleverne til en mere bæredygtig fødevareproduktion, siger forstander Jens Munk Kruse.

Landbrugseksperimentariet opføres som en trækonstruktion med stort lysindfald samt udsyn og direkte adgang til forsøgsparcellerne. Bygningen kommer til at bestå af ét stort, fleksibelt lokale med højt til loftet samt to mindre lokaler til værksted og klasseundervisning. Det samlede areal bliver 560 m2. Der etableres solceller på taget og regnvandsopsamling, så bygningen i videst muligt omfang bliver selvforsynende.

100 mio. kr. til fremtidens faglærte
Nordea-fonden har i alt modtaget 68 ansøgninger til Værkstedspuljen, og Dalum Landbrugsskole’s projekt er blandt de 30 projekter, der nu opnår støtte for i alt 100,5 millioner kroner. Puljen er etableret for at give skolerne mulighed for at forbedre deres faciliteter og opkvalificere underviserne og dermed gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

– Vi har brug for nye generationer af dygtige faglærte og håber, at Værkstedspuljen bidrager til, at flere unge får lyst til at blive håndværkere – uanset om det er smed, kok, landmand eller andre fag. Det har været fantastisk at få et væld af ansøgninger fra ambitiøse FGU- og erhvervsskoler, der gerne vil tilbyde deres elever de bedst mulige rammer med moderne udstyr og topkvalificerede faglærere, siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

For yderligere information, kontakt venligst:
Forstander Jens Munk Kruse, telefon 66 13 21 30, e-mail: jmk@dalumls.dk.

Forstander Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole, med Verdensmål