Uddannelser

EUD Landmand

Vil du også være med til at producere fremtidens fødevarer?

EUD Landmand er den traditionelle vej til at blive faglært landmand. Hvis praksisnær undervisning og spændende projekter/temaer med højt fagligt indhold er noget for dig, skal du vælge denne uddannelse. Vi bruger den nyeste viden og teknologi i undervisningen sammen med vores gode faciliteter, maskiner og dyr. Med skolens store netværk bliver din praktikperiode fuld af både faglige og sociale oplevelser ved nogle af Danmarks bedste landmænd.

Hør det fra andre

Derfor valgte jeg Dalum

Mød andre unge med samme interesse og mærk det unikke fællesskab i vores hyggelige kostskole, hvor der altid er sjove og sociale aktiviteter og rig mulighed for at dele oplevelser med alle vennerne i trygge rammer.

Bliv en faglig stolt landmand med stort potentiale, her hos os.

Lyder det spændende, så ring allerede i dag.

Her kan du møde nogle af vores tidligere elever og høre, hvorfor de valgte EUD Landmand på Dalum Landbrugsskole:

Uddannelsens opbygning

EUD Landmand består af to grundforløb, to hovedforløb og to praktikperioder.

Figur 1 – for elever fra 9./10. klasse uden uddannelsesaftale

 

 

Figuren viser uddannelsesforløbet, når du kommer fra 9. eller 10. klasse og ikke har praktikplads.

Figur 2 – for elever med uddannelsesaftale

 

Hvis du er over 24 år skal du kontakte skolen.

Undervisningen på begge grundforløb samt 1. hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth ved Fåborg.

Undervisningen på 2. hovedforløb foregår på skolens afdeling i Odense.

Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 og 2 varer hver som udgangspunkt 20 uger, og undervisningen foregår på skolens afdeling Korinth ved Fåborg.

 

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her introduceres du til landbrugsuddannelsen og lærer en masse om, hvor maden kommer fra. Du bliver fortrolig med dyrehold og markbrug, miljø og natur og arbejder med spændende projekter, der kombinerer teori og praksis.

 

Vi arbejder med forskellige dyr og maskiner, haver og marker samt alt fra træ til jern.

 

Undervisningen består af både teori og praksis og er tilrettelagt således, at du opnår kompetencer indenfor både planteavl og husdyrproduktion samt praktisk arbejde med maskinstations- og landbrugsområdet.

 

Allerede få måneder efter uddannelsesstart skal du i fire ugers virksomhedsforlagt undervisning (VFU), som er et særligt undervisningsforløb, der foregår ude på udvalgte landbrugsvirksomheder i både ind- og udland. Forløbet tilrettelægges ud fra elevernes egne ønsker i samarbejde med praktikvejlederen.

 

Her kan du møde Jennifer og Patrick, som valgte at tage deres VFU i Norge og Irland.

På Grundforløb 2 udbygger vi dit kendskab til kvæg, svin og planter. Du tager traktorkørekort og flere kompetencebeviser og får praktisk erfaring inden for markarbejde og håndtering af dyr. Du lærer om brandbekæmpelse, § 26 arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/skæring, medicinering m.v. og bliver fortrolig med maskiner og værktøj.

 

Undervejs på grundforløb 1 og 2 vil der være mulighed for at vælge ”retning” gennem vores valgfag. Det betyder, at du får et Grundforløb, men valgfaget kan variere i forhold til dine ønsker. Vi opretter valgfag/grundfag i engelsk, matematik og et fremmedsprog mere, samt forventeligt samfundsfag. Så der bliver god mulighed for at få forbedret sine karakterer fra Folkeskolen.

 

Vi udbyder fagene på E-niveau (svarende til 10. klasses niveau). Hvis du imidlertid allerede har fagene på E-niveau, udbyder vi fagene på C-niveau. Det betyder, at du får mulighed for at få samme fag som i vores DalumPlus GF1 og GF2.

 

Der vil også blive mulighed for at vælge erhvervsfag, som er praksisbaserede og noget, der sigter på, at du kan gå ud og bruge det i landbruget. Og selvfølgelig udbyder vi også støttefag, så hvis man har svært ved nogle fagområder, så vil der være mulighed for at få ekstra hjælp.

 

For dem, der vil lidt mere, vil der forventeligt også være Bonusfag, så du har mulighed for at fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger.

 

Når du er færdig med grundforløbet har du lært:

 

 • Hvordan de daglige opgaver, der er forbundet med pasning af dyrehold løses. Eksempelvis fodring og malkning.
 • Hvordan du kan kende forskel på de forskellige afgrøder, og hvilke vækstbetingelser de har.
 • At arbejde med nogle af de maskiner og tekniske installationer, som det moderne landbrug benytter i dag.
 • Hvad arbejdsmiljø på en landbrugsvirksomhed betyder.
 • Hvad økonomi, matematik og markedsforhold betyder for en moderne landbrugsvirksomhed.

 

På Grundforløbet bliver du undervist i følgende fag:

 

 • Biologi
 • Husdyr og staldteknik – inkl. praktik
 • Mark
 • Markmaskiner
 • Værkstedslære
 • Matematik og økonomi
 • Erhvervskendskab og kommunikation
 • Idræt og sundhed
 • Arbejdsmiljø
 • Traktorkørekort
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Valgfag husdyr
 • Valgfag maskiner & værksted

 

Ved afslutningen af Grundforløbet skal du til eksamen og bestå biologi samt naturfag samtidig med Grundforløbsprøven. Valgfag vil også kunne blive trukket ud til eksamen.

 

Når du har afsluttet Grundforløbet skal du ud i praktik, hvorefter du skal tilbage på skolen for at gennemføre 1. Hovedforløb.

1. og 2. hovedforløb

På 1. Hovedforløb skal du udbygge de grundlæggende principper, som du hidtil har stiftet bekendtskab med under din uddannelse. Det, der før var et basalt kendskab, skal nu udvikles til færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

Undervisningen på 1. Hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth og varer 16 uger. Du kan få en hurtig rundvisning på afdelingen her:

På 1. Hovedforløb vil du blive undervist i følgende fag:

Dyrevelfærd
Bæredygtighed
Matematik
Dyreadfærd
Reproduktionsforløb
Sygdomstegn hos dyr
Etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
Landbrugets påvirkning af samfund og miljø
Anvendelse og vedligeholdelse af maskiner og bygninger
Regnskaber, produktionsøkonomi og budgetlægning
Kommunikation og samarbejde

Derudover tilbyder vi følgende specialefag:

Valgfag indenfor kvæg, svin og planteproduktion
Valgfag indenfor landbrugsmaskiner
Valgfag indenfor økologisk produktion

Undervejs på 1. Hovedforløb tager vi på studietur. Typisk vil der være flere ture at vælge imellem, hvoraf en som regel går til USA.

Ved afslutningen af 1. Hovedforløb skal du til en prøve. Hvis du har valgt at tage uddannelsen til landbrugsassistent, skal du til prøve med ekstern censor. Hvis prøven bestås, og du i øvrigt har opnået de relevante kompetencemål, modtager du bevis som landbrugsassistent.

Hvis du har valgt at tage uddannelsen til landmand husdyr eller planter, modtager du ved skoleforløbets afslutning et skolebevis, som sender dig videre ud i den afsluttende praktik frem mod det sidste skoleophold i uddannelsen – 2. Hovedforløb til landmand.

Hovedforløb

På 2. Hovedforløb samles alle trådene fra praktikken og tidligere skoleophold. Du får koblet flere almene fag sammen, så du også kan fungere i virksomheder med flere medarbejdere og samtidig gøre brug af alle de færdigheder, som du har opnået under din uddannelse.

Vi lægger vægt på at komme ud af klasselokalerne og arbejde med forskellige ejendomme. I forløbet er der også en specialefagstur, der ud over det faglige indhold også er med til at styrke det sociale sammenhold.

Her kan du møde William Kartz Johansen, som har taget 2. Hovedforløb på Dalum Landbrugsskole, og høre, hvad han brænder for i landbruget. Han blev kåret som årets elev i dansk svineproduktion, mens han gik på skolen.

På 2. Hovedforløb kan du specialisere dig indenfor kvæg, svin og planter.

2. Hovedforløb varer 20 uger og omfatter følgende fag:

Husdyr
Staldteknik
Samfundsfag
Kvæg
Svin
Mink
Maskiner
Bæredygtighed
Planter
Økonomi
Idræt og sundhed
Specialafgrøder
Naturfag – økologi
Natur- og vildtpleje
Engelsk
Iværksætteri og innovation

Samt valgfagene:

Sprøjteprøve
Fagengelsk/internationalisering
Bygninger
Ledelse
Investering og finansiering
Juletræer/pyntegrønt
Kødkvæg
Slagtesvin

Når du har gennemført 2. Hovedforløb er du uddannet landmand. Du kan herefter videreuddanne dig på lederuddannelserne – produktionsleder og agrarøkonom.

Find en praktikplads

I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet. Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

 

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

 

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at når vores grundforløbsklasser er færdige, er der en aftale til alle, som vil landbruget.

 

Der er flere muligheder, når du skal finde praktikplads til uddannelsen efter grundforløbet (hovedforløbet). Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere virksomheder.

 

Kontakt evt. vores praktiskpladskonsulenter Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

 

Her kan du møde Caroline, som er i praktik på en kvæggård:

Og her kan du få et par gode råd med til praktikpladssøgningen:

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

 

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

 

Se den gældende prisliste.

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløb 1 skal du være erklæret uddannelsesparat til erhvervsuddannelse, og du skal have et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

 

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2. Optagelseskravet er de samme som ved grundforløb 1, nemlig et gennemsnit på mindst 02 (svarende til 6 på 13-skalaen) i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller tilsvarende.

 

Hvis du ikke kan opfylde adgangskravene, kan du komme til en optagelsesprøve og -samtale på Dalum Landbrugsskole og blive optaget, såfremt denne bestås.

 

Hvis du allerede har uddannelsesaftale med en læremester (læreplads), kan du springe grundforløb 1 over og komme direkte på grundforløb 2, og du skal ikke have opnået et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som elev på EUD Landmand har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, og næsten alle vores elever bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

 

Hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, er det gratis at bo og spise på skolen. Hvis du er over 18 år, koster det 550 kr. om ugen, men du kan søge om SU, hvis du ikke får elevløn.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafé på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet. Som elev på skolen bliver du en del af et aktivt fællesskabet med andre unge, som også interesserer sig for dyr, maskiner, natur og friluftsliv.

 

UDIL-løbet er et godt eksempel på et af de mange sociale arrangementer på skolen:

Afdelingen i Korinth er hovedsageligt for skolens yngste elever. Afdelingen huser skolens dyr, værksteder og maskiner samt et stort professionelt hestecenter med stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen.

 

Hvis du interesserer dig for heste, har du mulighed for at få din egen hest opstaldet på skolen. I din fritid tilbyder vi undervisning i blandt andet fodring, sundhed og sygdomme, træning, adfærd og velfærd, love og regler om hestehold og andre forskellige emner. Vi kan også tilbyde undervisning i både dressur, spring og eksteriørvurdering af hesten.

 

I de uger, der er elever på skolen, tilbydes (såfremt der er til­slut­ning): 2 timers hestefaglig aktivitet (én fast hverdag kl. 19-21). Vi tilbyder 4-6 ekskursioner hen over året for heste-interessere­de. Det kunne f.eks. være: Hest og rytter m. clinic (tors-/fredag) (marts, incl. én overnatning); Store Hestedag (sept., dagstur i en weekend); Stutteribesøg  (planlægges efter ønske) samt DM og internationalt stævne (maj-juni).

Hvis du interesserer dig for maskiner, har vi et elevværksted, hvor du sammen med kammeraterne kan rode med egne biler og knallerter.

 

I aftentimerne og weekenden sørger aftenvagten for at arrangere hyggelige arrangementer for eleverne. Det kunne for eksempel være biografture, udflugter eller spilleaften.

Brobygning

Skal du vælge uddannelse? Og interesserer du dig for landbrug? Så vil vi rigtig gerne invitere dig i brobygning.

 

Som brobygningselev på landbrugsuddannelsen har du mulighed for at bo på skolens afdeling i Korinth. På den måde oplever du både, hvordan undervisningen foregår i dagtimerne og den hyggelige atmosfære på skolen om aftenen.

 

Du har mulighed for at snakke med lærerne og de elever, der går på afdelingen, så du kan få svar på de spørgsmål, du måtte have.

 

Du kan vælge både 5-dages, 3-dages og 2-dages ophold.

 

Lyder det spændende? Så kontakt din klasselærer eller UU-vejleder, så du kan blive tilmeldt.

 

I løbet af dit brobygningsforløb får du også mulighed for at passe vores får, køer og heste.

 

Vi har både almindelig klasseundervisning og praktisk undervisning i skolens landbrug.

 

Hvis du er interesseret i heste, kan du også være med til undervisningen i hest, som er et fritidstilbud til skolens elever.

 

Når du er i brobygning hos os, skal du medbringe:

 

 • Praktisk tøj til brug i stald og værksted
 • Gummistøvler
 • Skriveblok og skriveredskaber
 • Toiletartikler og håndklæde
 • Sovepose/dyne, hovedpude og sengelinned

 

Hvis der er noget, du er i tvivl om, så snak med din UU-vejleder (UngdomsUddannelsesvejleder) eller din skole – og bliv tilmeldt et brobygningsforløb hos os.

 

Se evt. mere i vores Værd-at-vide-pjece.

 

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til Krestine Høgh, som er studievejleder her på Dalum Landbrugsskole, på mail: kh@dalumls.dk eller tlf. 63 13 27 23.

Fremtidsmuligheder

Der er gode jobmuligheder i landbruget. Brugene bliver stadig større, og det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der behov for ansatte i erhvervet.

 

De gode fremtidsmuligheder understreges af, at landbrugsuddannelsen i 2018 er blevet udpeget som fordelsuddannelse, hvilket er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.

 

Når du starter på en fordelsuddannelse, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed, mens du uddanner dig, og du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

 

Du kan også vælge at videreuddanne dig og blive produktionsleder eller agrarøkonom, eller du kan søge optagelse på et erhvervsakademi og læse videre til for eksempel jordbrugsteknolog eller produktionsteknolog.

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

 

 

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Odense, er der også her en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Tilmelding og uddannelsesstart

Grundforløb 1 og 2 i 2020:

Grundforløb 1 starter d. 10. august 2020 – 15. januar 2021 (ferie: uge 42, 21. dec.-3. jan. 2021).

Grundforløb 2 er startet d. 13. januar 2020 – 19. juni 2020 (ferie: uge 7, 6.-8. april, 22. maj).

Grundforløb 2 starter d. 10. august 2020 – 15. januar 2021 (ferie: uge 42, 21. dec.-3. jan. 2021).

 

Grundforløb 1 og 2 i 2021:

Grundforløb 1 starter d. 9. august 2021 – 14. januar 2022 (ferie: uge 42, 20. dec.-3. jan. 2022).

Grundforløb 2 starter d. 18. januar 2021 – 25. juni 2021 (ferie: uge 7, 29.-31. marts, 14. maj).

Grundforløb 2 starter d. 9. august 2021 – 14. januar 2022 (ferie: uge 42, 20. dec.-2. jan. 2022).

 

Grundforløb 1 og 2 i 2022:

Grundforløb 1 starter d. 15. august 2022 – 13. januar 2023 (ferie: uge 42, 22. dec.-2. jan. 2023)

Grundforløb 2 starter d. 17. januar 2022 – 24. juni 2022 (ferie: uge 7, 11.-13. april, 27. maj).

Grundforløb 2 starter d. 15. august 2022 – 13. januar 2023 (ferie: uge 42, 22. dec.-2. jan. 2023)

 

Grundforløb 1 og 2 i 2023:

Grundforløb 1 starter 14. august 2023 – 12. januar 2024 (ferie: uge 42, 21. dec.-2. jan. 2024)

Grundforløb 2 starter d. 16. januar 2023 – 23. juni 2023 (ferie: uge 7, 3.-5. april, 19. maj).

Grundforløb 2 starter 14. august 2023 – 12. januar 2024 (ferie: uge 42, 21. dec.-2. jan. 2024)

 

Tilmelding sker via den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelse www.optagelse.dk.

 

Du er også velkommen til at sende en forhåndstilmelding via skolens hjemmeside her:

Tilmelding

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

 

Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her

Uddannelsesaftaleblanketter – se her

 

Praktikerklæringer:

 

Landmand husdyr – se her

Landmand planter – se her

Landmand husdyr engelsk – se her

Landmand planter – engelsk – se her

Har du spørgsmål

Kontakt os

Gitte Borup
administrationsleder

gb@dalumls.dk
63 13 27 00

 Krestine Høgh
 studievejleder

kh@dalumls.dk
63 13 27 23 / 29 16 64 61

Du kan også skrive til os via. formularen.

Jeg godkender hermed Dalum Landbrugsskole's privatlivspolitik

Privatlivspolitik - læs mere