5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Aktuelt

Jubilarsammenkomst i 2024

Her er program for jubilardagene i 2024 – i både Korinth og Odense

Jubilardag i Korinth – Fredag, den 24. maj 2024 – for jubilarer i 2024
Sted: Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg
Kl. 9.30 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 Velkomst og rundvisning
Kl. 11.30 Fotografering
Kl. 12.00 Jubilarmiddag i Spisesalen (200 kr.)
Kl. 14.00 Orientering om skolens udvikling
Kl. 14.30 Kaffe i Gårdhaven

Tilmelding til: Mai-Brit Sørensen, tlf. 66 13 21 30, mail: mbs@dalumls.dk.
Frist for tilmelding er den 10. maj 2024.

Billeder af jubilarer i 2024 kan ses – her.

Jubilardag i Odense – Torsdag, den 13. juni 2024 – for jubilarer i 2024
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Kl. 9.00 Velkomst og kaffe i Kompetencecentret
Kl. 9.30 Orientering om Dalum Landbrugsskole i dag
Kl. 10.00 Rundvisning
Kl. 11.30 Fotografering i Skolegården
Kl. 12.00 Middag for jubilarer (200 kr.)
Kl. 15.00 Kaffe i Skolegården
Kl. 16.00 Generalforsamling i Dalum Lærlinge
Kl. 17.00 Fælles aftenspisning ved Cafeen

Tilmelding til: Anni Geisler, tlf. 66 13 21 30, mail: ag@dalumls.dk.
Frist for tilmelding er den 30. maj 2024.

Billeder af jubilarer i 2024 kan ses – her.

fællesbillede jubilarer korinth 2023
orientering i høresalen jubilardag 2023