5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Aktuelt

Jubilarsammenkomst i 2024

Så er jubilardagene i 2024 – i både Odense og Korinth – afholdt.

Nedenfor kan I se billeder fra jubilardagen i Odense, den 13. juni 2024, og fra jubilardagen i Korinth, den 24. maj 2024.

I kan desuden downloade dem direkte via disse links (klik på jubilar-årgangen):

25 års jubilarer (1998-1999)

40 års jubilarer (1983-1984)

50 års jubilarer (1973-1974)

60 års jubilarer (1963-1964)

65 års jubilarer (1958-1959)

50 års jubilarer Korinth (1973-1974)

60 års jubilarer Korinth (1963-1964)

Se mere om elevforeningen, Dalum Lærlinge – her.

25 års jubilarer dalum landbrugsskole

25 års jubilarer Odense

40 års jubilarer dalum landbrugsskole

40 års jubilarer Odense

50 års jubilarer dalum landbrugsskole

50 års jubilarer Odense

60 års jubilarer dalum landbrugsskole

60 års jubilarer Odense

65 års jubilarer dalum landbrugsskole

65 års jubilarer Odense

Høresalen dalum landbrugsskole

Orientering i Høresalen

jubilardag dalum landbrugsskole

Rundvisning Odense

jubilardag dalum landbrugsskole

Festmiddag Odense

60 års jubilarer dalum landbrugsskole afd. korinth

60 års jubilarer Korinth

50 års jubilarer dalum landbrugsskole afd. korinth

50 års jubilarer Korinth

jubilardag korinth dalum landbrugsskole

Rundvisning Korinth

festmiddag afd. korinth

Festmiddag Korinth