5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grøn dag

Grøn dag er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Aktuelt

Afslutning på Dalum Landbrugsskole

Torsdag den 6. juni, fredag den 21. juni og torsdag, den 27. juni blev der holdt afslutninger på Dalum.

Fredag, den 7. juni afsluttede 1. Hovedforløb deres uddannelse – og fredag, den 21. juni 2024 afsluttede EUX Landmand Grundforløb 2, Grundforløb 2 og 10. klasse deres uddannelse – samt fredag, den 28. juni afsluttede Studenterforløb, EUX Landmand 1. Hovedforløb, EUD Landmand og EUX Landmand deres uddannelse på Dalum Landbrugsskole.
Der blev holdt afslutning dagen før – undtagen for EUX Landmand Grundforløb 2, Grundforløb 2 og 10. klasse.

Vi ønsker et stort tillykke til alle.

Nedenfor ses billeder af de færdiguddannede Landmænd og de færdiguddannede EUX Landmænd samt de færdiguddannede elever på EUX Landmand 1. Hovedforløb, Studenterforløb, EUX Landmand Grundforløb 2, Grundforløb 2, 10. klasse og på 1. Hovedforløb.

EUD Landmænd dalum landbrugsskole
EUX Landmænd dalum landbrugsskole
EUX Landmænd med huer i luften dalum landbrugsskole
EUX 1 hovedforløb dalum landbrugsskole
studenterforløb dalum landbrugsskole
EUX GF2 Odense dalum landbrugsskole
GF2 EUX Korinth dalum landbrugsskole
grundforløb 2 dalum landbrugsskole
10. kl. dalum landbrugsskole
1. hovedforløb dalum landbrugsskole afslutning