Udvalg for uddannelse på Dalum Landbrugsskole

Nyheder

Udvalgets opgaver

Med udgangspunkt i skolens mission, vision og værdier

Dalum Landbrugsskole har i samråd med bestyrelsen nedsat et udvalg for uddannelse til at dække grundforløbet på indgangen “Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser”, Landmandsuddannelsen samt Landbrugets Lederuddannelse.

Dalum Landbrugsskoles udvalg for uddannelse tager udgangspunkt i skolens mission, vision og værdier.

Udvalget for uddannelse tager sit afsæt i følgende:

  • Rådgive, formidle og styrke samarbejdet imellem skole og læremestre i branchen.
  • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
  • I samråd med skolen at inspirere, sparre og udvikle uddannelsestilbuddet og dannelsesbegrebet på Dalum Landbrugsskole, samt bidrage med ideer til nye uddannelsesområder.
  • I samråd med skolen at holde uddannelsernes faglige niveau højt og tidssvarende.
  • Har fokus på kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skolen og i praktikvirksomheder.

 

Den 13. september 2021 holdt gruppen møde på Dalum. Dagsordenen havde bl.a. fokus på udvikling af et tættere samarbejde omkring praktikerklæringen som fælles redskab i praktikperioden.  Der var erfaringsudveksling omkring, hvordan vi sikrer høj trivsel blandt elever, og løbende forventningsafstemning imellem elev og arbejdsgiver i praktikperioden. Udvalget gav også input til, hvad der er væsentligt, at skolen har med i undervisningen, når der er fokus på bærdygtighed, netværk og digitalisering. Det blev desuden også aftalt, at elever, der er på skole, fremadrettet skal tilbydes teleskoplæsser-kursus på aften-/weekend-basis. Udvalget mødes igen i december 2021.

Udvalg for uddannelse: Bo Jensen, Agro-Alliancen; Rune Gjengedal, Hverringe Gods; Søren Hvelplund, Mosegård; Louise Kool, Andekærgård; Lars Andersen, Holmskovgård; Dorte Himmelstrup, Kokkenborg og Jens Skov Rasmussen, Velas.

Fra Dalum deltager Kasper Hansen, Lene Brandenborg og Charlotte Holm Hansen.
På billedet ses også forstander Jens Munk Kruse (yderst til højre).

 

Yderligere oplysninger kan fås hos souschef Charlotte H. Hansen, på mail: chh@dalumls.dk eller tlf. 31 69 20 63.