5

EUD Landmand

Den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

5

10. Klasse

Dyrk dine interesse og styrk dine karakterer i grundfagene.

5

Herregårdsjæger

Lær at arbejde professionelt med jagt og natur.

5

Produktionsleder

Konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

5

EUX Landmand

For dig, der vil kombinere et gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

5

Studenterforløb

Har du en studentereksamen, kan du skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

5

1. og 2. Hovedforløb

Fagligheden skrues op, og du vælger speciale indenfor kvæg, svin eller planter.

5

Agrarøkonom

Vil du erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed?

5

Åbent hus

Kommende informationsmøder og åbent hus-arrangementer.

5

Tilbud til 6.-10. klasse

Se hvilke vejledningsaktiviteter vi kan tilbyde dig på dette skoletrin.

5

Introkurser i 8. klasse

Mulighed for introkursus for elever i 8. klasse.

5

Brobygning

Mulighed for brobygning for elever i 9. og 10. klasse.

5

Tilbud til FGU

Mulighed for kombinationsforløb som elev på FGU.

5

Grønt Døgn

Grønt Døgn er et gratis tilbud til elever og undervisere på efterskoler.

5

FarmCamp og HorseCamp

En perfekt afslutning på sommerferien for dig, der elsker at være ude i naturen.

5

Undervisningen

Teoretisk og praktisk undervisning dygtiggør og klargør elever.

5

Skoledriften

Vi arbejder hele tiden på at optimere skolen i en mere bæredygtig retning.

5

Landbruget

Vi følger med i nye tendenser, der kan skabe en mere bæredygtig produktion.

Aktuelt

Tidligere toprådgivere underviser fremtidens landmænd

Undervisningsteamet i økonomi – tidligere toprådgivere.

Dalum Landbrugsskole har ansat Per Kristensen som ny underviser i økonomi, ledelse og strategi. Han er uddannet jordbrugsøkonom og har de seneste fem år drevet selvstændig konsulentvirksomhed. Før det har han arbejdet som økonomi- og virksomhedsrådgiver i Patriotisk Selskab, Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) og Centrovice.

– Jeg er utroligt glad for, at vi er i stand til at tiltrække så kompetente og erfarne kræfter til vores undervisningsteam. Vi prioriteter virkelighedsnær undervisning meget højt, og vi har med den seneste ansættelse fået, hvad jeg vil kalde et økonomi-dreamteam, siger Martin Krusborg Jakobsen, der er uddannelseschef på Dalum Landbrugsskole.

Udover Per Kristensen består undervisningsteamet i økonomi på Dalum Landbrugsskole af Ole Maagaard Hansen og Niels Borello Lausen. Sidstnævnte har også en lang karriere i rådgivningsbranchen, blandt andet som chef for kvæg og driftsøkonomi i Velas og som selvstændig rådgiver ved Boje & Ladekjær. De to tidligere rådgivere kan drage nytte af Ole Maagaard Hansen’s over 30 år lange karriere som underviser på Dalum Landbrugsskole.

For yderligere information, kontakt venligst:
Uddannelseschef Martin Krusborg Jakobsen, telefon 29 92 56 97, e-mail: mkj@dalumls.dk.

Dalum Landbrugsskole’s økonomi-dreamteam.
Fra venstre Niels Borello Lausen, Per Kristensen og Ole Maagaard Hansen.

Tidligere toprådgivere på dalum landbrugsskole