Uddannelser

Studenterforløb

Har du taget studentereksamen på gymnasiet, handelsskolen, teknisk gymnasium, hf eller lignende (for eksempel en erhvervsuddannelse), har du mulighed for at vælge Studenterforløb og derved skyde genvej på landbrugsuddannelsen.

 

Studenterforløbet består af et kombineret Grundforløb og 1. Hovedforløb. Disse to forløb kører sammenhængende på Studenterforløbet i modsætning til de ordinære forløb, hvor der er en mellemliggende praktikperiode. Dermed reducerer du uddannelsesperioden markant.

Hør det fra andre

Derfor valgte jeg Dalum

 

Du kommer til at beskæftige dig med naturen samt de dyr og planter, der lever i den.

 

Du bliver introduceret til hverdagens arbejdsopgaver på en moderne landbrugsvirksomhed.

 

Her kan du møde Martin, som er en af de lærlinge, der har valgt Studenterforløbet.

Uddannelsens opbygning

På Studenterforløbet kan du tage både Grundforløb og 1. Hovedforløb på blot 23 uger.

 

Grundforløbet afvikles på de første 10 uger, herefter starter du på 1. Hovedforløb, som varer 13 uger.

 

Efter 1. Hovedforløb skal du i praktik, inden du kan fortsætte på 2. Hovedforløb.

 

På Studenterforløbet optager vi lærlinge med meget forskellig baggrund. Nogle har meget uddannelse og erfaring bag sig, og andre har ingen erfaring med landbrug. Der er plads til begge dele, men deres uddannelsesforløb bliver ikke helt ens. Kontakt derfor skolen, hvis du ikke matcher et helt typisk forløb.

 

Der er skolestart midt i januar.

 

Dokumentation i forbindelse med kompetenceafklaring på Studenterforløb 2018-19 Dalum Landbrugsskole, kan ses – her.

Uddannelsens indhold

På Studenterforløbet får du udviklet en række færdigheder, som gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

 

Du lærer om pasning og fordring af dyr.

 

Du lærer om forskellige afgrøder, hvordan du kender forskel på dem samt hvilke vækstbetingelser, de forskellige afgrøder har.

 

Du lærer at betjene maskiner og tekniske installationer.

 

Du lærer om arbejdsmiljø, økonomi samt markedsforholdenes betydning for en moderne landbrugsvirksomhed.

 

På Studenterforløbet bliver du undervist i følgende fag:

 

Grundforløb:

 

 • Svin
 • Kvæg
 • Planter
 • Teknik/maskiner
 • Biologi F-niveau
 • Naturfag
 • Medicinhåndteringskursus
 • Arbejdsmiljø
 • Brand
 • Førstehjælp
 • Hygiejnekursus

 

Hovedforløb:

 

 • Bæredygtighed I
 • Grundlæggende økonomi
 • Landbrugsproduktion
 • Økologiske grundprincipper
 • Biologi E-niveau
 • Plantebeskyttelse (delprøve 1 og 4)
 • Specialproduktioner (kvæg, svin eller planter)

 

Hertil kommer mulighed for at vælge valgfag.

 

Du har også mulighed for at tage med på studietur i løbet af Studenterforløbet.

 

Undervisningen består af både teori og praksis og er tilrettelagt således, at du opnår kompetencer indenfor både planteavl og husdyrproduktion.

 

Undervisningen foregår på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Odense.

Find læreplads

I oplæringsperioderne afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet.

 

Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

 

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med læremester, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

 

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre plejer at sige, at der er en aftale til alle, som vil landbruget.

 

Kontakt evt. vores lærepladsvejledere Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

 

Her kan du først få et par gode råd med til lærepladssøgningen, og dernæst kan du høre Sabina fortælle om hendes planer med uddannelsen som landmand:

I lære i udlandet

Længere oplæringsophold i udlandet

 

Din uddannelse på Dalum Landbrugsskole kan let tilføres et internationalt præg. Du har mulighed for at tage et kortere eller længere oplæringsophold i udlandet mellem 1. og 2. Hovedforløb.

 

Vi har erfaring med elever, der har taget deres praktik i Norge, Irland, Rumænien, Holland, Frankrig, USA, Australien og New Zealand.

 

Du er selv ansvarlig for at arrangere din rejse, finde din vært og bolig samt at søge om visum og opholds- og/eller arbejdstilladelse. Du skal ligeledes selv sørge for syge- og rejseforsikring mv. før du rejser til udlandet. Men du kan altid få råd og vejledning af skolens internationale praktikteam. Se herunder.

 

Du bør begynde planlægningen af dit udlandsophold i god tid ca. 1-1½ år inden afrejsen for at sikre dig støtte til dine udgifter, aftale med vært og eventuel ansøgning af visum mv. Opholdet kan foregå hos en vært efter eget valg eller hos en af skolens partnere i de lande, der er kendt og godkendt af Dalum Landbrugsskole. Bemærk, at der kan ikke arrangeres oplæringsophold i lande eller regioner, hvor Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse hen. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Der er jævnligt orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på oplæringsophold i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

 

Her kan du få hjælp til udlandsophold:

 

Erasmus+

Gennem skolen kan der søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslinger og internationale aktiviteter på skolen, i organisationen eller i virksomheden.

 

Hvis du vælger et Erasmus-ophold, kan det foregå i EU-medlemslande, samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

 • Du modtager et fast Erasmus-stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med. Stipendiets størrelse afhænger af, hvilket land du rejser til, og hvor mange dage opholdet er.
 • Legatet kan søges til 90 dages ophold i udlandet. Praktikopholdet må dog gerne vare længere.
 • Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet.
 • Det anbefales, at dit uddannelsessted laver en skriftlig aftale med værten.

 

Opholdene vil typisk vare mellem 3 uger og 9 måneder.

Læs mere om Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse på Styrelsens hjemmeside.

 

OIU

OIU står for Oplæring I Udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Du kan tage nogle eller alle praktikperioderne i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark. Du får økonomisk tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere AER).

 

Der findes dette tilbud til lærlinge i landbruget, som anvender OIU-ordningen. Hvis du er lærling, kan du kontakte:

 

 • Travel to Farm som er en nonprofit udvekslingsorganisation, der drives af danske landbrugsorganisationer. Organisationen formidler oplæringsophold i udlandet til danske landbrugselever og andre danske unge med praktisk erfaring indenfor landbrug. Læs mere om Travel to Farm på deres hjemmeside.

 

Oplæringsopholdet kan foregå i et hvilket som helst land. Læs mere om OIU-ordningen på Styrelsens hjemmeside eller kontakt skolens OIU-koordinator for flere oplysninger.

 

DK-USA programmet

DK-USA programmet støtter udvekslinger af lærlinge på uddannelses- og praktikophold i USA og samarbejde mellem danske erhvervsskoler og amerikanske “community colleges”.

For at få tilskud skal opholdet være en del af din danske uddannelse, og du skal være afsted i mindst fire uger. Skolen skal søge på dine vegne, så forhør dig hos den internationale koordinator.
Læs mere om DK-USA samarbejdet inden for erhvervsrettet uddannelse.

 

Er du interesseret i at høre nærmere om ophold i udlandet, kan du kontakte skolens internationale praktikteam:

 

Mie Himmelstrup Vesterager, mhv@dalumls.dk, +45 23 23 07 25

Krestine Høgh, kh@dalumls.dk, +45 29 16 64 61

Kasper Hansen, kah@dalumls.dk, +45 27 37 84 09

 

Legater og fonde, som du kan søge

I Legatbogen finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.

 

Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat. Der er ansøgningsfrist i januar og oktober.

 

Katoni har oprettet et legat, som støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet.

 

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat (Lergaard) uddeler legater for en samlet sum på kr. 200.000. Disse legater går til unge under uddannelse indenfor landbruget. I dag ejes Lergaard af Helle og Lars-Ejnar Jeppesen, og udover at være en moderne gård med bl.a. planteavl i form af frø og korn, så er den gamle gård også hjemsted for Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat.

 

Få hjælp til, hvad du skal tage højde for i forbindelse med ansøgning af fonde hos Fundraising.how.

 

Hvis man er elev/lærling på Dalum Landbrugsskole, kan man søge Ove Madsens Mindefond.

Fondens formål er at yde støtte til, at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Send ansøgningen til: Advokatsekretær Marianne Østbjerg, AdvokatFyn a/s, på e-mail: ma@advokatfyn.dk

 

Som elev/lærling på Dalum Landbrugsskole, kan man også søge Jens og Anna Jensens Fond.

Fondens formål er at uddele rejselegater til unge landmænd under uddannelse, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Send ansøgningen til: Jens og Anna Jensens Fond, c/o Carl Martin Christensen, på e-mail: kate.cmc@dukamail.dk

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og skoleperioderne.

 

Lønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for lærlinge i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også lærlingeløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

 

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

 

Se den gældende prisliste.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

På Dalum Landbrugsskole kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse, hvis du for eksempel er ordblind, har en psykisk funktionsnedsættelse eller lever med en alvorlig og/eller kronisk sygdom.

 

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte så tidligt som muligt. Kontakt skolen, så snart du er optaget, og gør opmærksom på dit behov for støtte. Det giver os de bedste forudsætninger for at have hjælpen parat, når du starter i skole.

 

Kontaktoplysning til SPS-ansvarlig på Dalum Landbrugsskole, Vivi Hansen, er tlf.: 21 76 82 28 eller e-mail: vno@dalumls.dk.

 

Dokumentation for ordblindhed

Har du tidligere taget Ordblindetesten, er det din dokumentation. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har du mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet. Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten.

 

Når dit behov for hjælpemidler og/eller anden støtte er afklaret, ansøger den SPS-ansvarlige om at få bevilliget hjælpemidler og anden støtte. Når hjælpen er bevilget, kontakter den SPS-ansvarlige dig igen, og du får udleveret hjælpemidlerne.

 

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse kan det være svært at overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor kan du få støtte gennem SPS-ordningen.

 

Du vil typisk få bevilliget støttetimer enten i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer. SPS er ikke behandling eller terapi. Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen, og formålet er at hjælpe dig med at kunne gennemføre uddannelsen.

 

Alvorlig og/eller kronisk sygdom

Har du en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver indlæringsmæssige vanskeligheder, eller behov for hjælp til at strukturere og prioritere din tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

 

Støtten kan hjælpe med at kompensere for følgevirkningerne af sygdommen, men ikke med behandling af selve sygdommen. Vi vil typisk tilrettelægge et individuelt støtteforløb, som skal sikre, at du kan opfylde uddannelsens mål.

 

SPS for elever og lærlinge med alvorlig eller kronisk sygdom kan omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

 

 • At udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens/lærlingens faglige overblik og struktur.
 • At bruge planlægningsværktøjer, som eleven/lærlingen kan anvende i en konkret skriveproces.
 • At dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Adgangskrav

Du kan starte på Studenterforløbet, hvis du er student med eksamen fra gymnasium, handelsskole, teknisk gymnasium, hf eller lignende (for eksempel en erhvervsuddannelse).

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som lærling på Studenterforløbet har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Odense, og næsten alle vores lærlinge bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt. Du kan for eksempel tage del i aktiviteterne i idrætsudvalget eller melde dig under fanerne i vores cafeudvalg, som blandt andet arrangerer temafester og lignende.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafe på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

Afdelingen i Odense er hovedsageligt for skolens ældste lærlinge. Her vil du møde mennesker ikke bare fra hele Danmark, men også fra mange andre lande i verden. På Dalum Landbrugsskole har vi mange internationale studerende, og vores placering centralt i Danmarks tredjestørste by har gjort det muligt at skabe et helt unikt studiemiljø på tværs af andre nationaliteter og studieretninger.

 

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet.

 

Store Legedag er et godt eksempel på et af de tilbagevendende sociale arrangementer på skolen:

Livet på kostskolen hviler på princippet om frihed under ansvar, og alle er ansvarlige for at tage hånd om hinanden og passe godt på skolen.

Fremtidsmuligheder

Hvis du vælger at afslutte Studenterforløbet med en afsluttende prøve, er du uddannet Landbrugsassistent.

 

Når du har gennemført Studenterforløbet kan du videreuddanne dig til:

 

 • Landmand på 2. Hovedforløb
 • Jordbrugsteknolog

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Odense, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Tilmelding og uddannelsesstart

Studenterforløb i 2024:
Studenterforløb starter 8. januar 2024 – 28. juni 2024 (ferie: 25.-27. marts, 10. maj 2024).

 

Studenterforløb i 2025:
Studenterforløb starter 6. januar 2025 – 27. juni 2025 (ferie: 14.-26. april, 30. maj 2025).

 

Studenterforløb i 2026:
Studenterforløb starter 12. januar 2026 – 3. juli 2026 (ferie: 30. marts-1. april, 15. maj 2026).

 

Tilmelding sker via den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelse www.optagelse.dk.

 

Du er også velkommen til at sende en forhåndstilmelding via skolens hjemmeside her:

TILMELDING

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

 

Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her

Løntilskud for elever og lærlinge – se her

Uddannelsesaftaleblanketter – se her

Praktisk info – se her

 

Erklæringer om oplæring – se mere – her.

Har du spørgsmål

Kontakt os

administrationsleder på dalum landbrugsskole

Gitte Borup
administrationsleder

gb@dalumls.dk
63 13 27 00

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.