Praktik i udlandet

Som elev på Dalum Landbrugsskole har du gode muligheder for at kombinere din uddannelse med både korte og lange ophold i udlandet.

Du kan få hjælp til at gennemføre praktik/virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i udlandet gennem to forskellige ordninger:

Erasmus+ er en støttemulighed som skolen søger hjem med det formål at videregive legater til dig.

I skoleåret 2017-19 havde vi følgende legatmuligheder til rådighed:

 • VFU af 2-4 ugers varighed (er tilrettelagt som et tilbud på grundforløbet).
 • 90 dages ophold i EU i forbindelse med ordinær praktik.

Erasmus+ legater søges hos skolens Erasmus+ koordinator Mie H. Vesterager (mhv@dalumls.dk).

PIU er en generel ordning, som du altid kan søge individuelt. Du kan læse mere om ordningen på Borger.dk. Kort fortalt kan du få refunderet udgifter til rejse ud/hjem, forsikring og eventuelt visa til at søge praktikplads og til at overtage praktikplads.

Skolen har et stort internationalt netværk, og vi kan fortælle meget mere om mulighederne, hvis du er interesseret i et ophold i udlandet i forbindelse med din uddannelse.

Spørg skolens vejledere for yderligere information.

Kontakt

Kasper Hansen

Kasper Hansen

underviser / praktikpladser / ansvarlig hestestalden

ERASMUS+ er et EU-projekt, der hjælper dig til at komme sikkert i praktik i Europa.

Du kan komme i praktik eller i VirksomhedsForlagt Undervisning (VFU) i udlandet,

 • under Grundforløbet
 • mellem Grundforløb og 1. Hovedforløb
 • mellem 1. Hovedforløb og 2. Hovedforløb
 • hvis du mangler praktik (restpraktik) efter sidste skoleophold
 • hvis du er i skolepraktik
 • hvis du er færdiguddannet og ønsker at styrke din erhvervskompetence inden for det første år, du har afsluttet din uddannelse

Hvad får du ud af et ERASMUS+praktikophold:

 • du får tilskud til dækning af dine rejse- og opholdsudgifter samt forsikring
 • du får løn/lommepenge
 • du bor hos en vært eller i eget hus/lejlighed
 • du møder en ny kultur og lærer et nyt sprog
 • du får fantastiske oplevelser
 • skolen godkender opholdet, så det tæller som en del af din uddannelse

Hvilke lande kan du komme praktik i:

 • Holland
 • Irland
 • Norge
 • Tyskland
 • Polen

Hvad kræves der bl.a. af dig:

 • du skal være i gang med landbrugs- eller jordbrugsmaskinføreruddannelsen – eller lige være blevet færdig som faglært
 • du skal kunne engelsk på 9. klasses-niveau
 • du skal være klar til at tage til udlandet i en periode
 • du er minimum 17 eller 18 år (praktik) – under VFU er der ingen minimumsalder
 • du skal aflevere en rapport, billedpræsentation eller andet efter dit udlandsophold

For 2017-2019 gjaldt følgende: Opholdene i udlandet varierer mellem 3-4 uger, 3 måneder og 6 måneder. Tilskud til udlandsopholdet får du i form af et legat. Det maximale legattilskud, man kan få ved et udlandsophold på 3-4 uger er 978 euro, på 3 måneder er det 3.256 euro og på 6 måneder er det 6.316 euro.

Men under alle omstændigheder – så kontakt underviser Mie H. Vesterager, der er vores ERASMUS+koordinator på enten mail: mhv@dalumls.dk eller tlf. 63 13 21 61.

Vil du søge om legat til din praktik i udlandet, kan du søge i Legatbogen – her. Her finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.

Se omtale på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside – her.

PIU – Praktik i Udlandet

Et praktikophold i udlandet er ikke bare en stor oplevelse, det kan også have stor betydning for din fremtidige karriere.

Hvis du overvejer at tage et praktikophold i udlandet, har vi et bredt netværk, der dækker det meste af verden. Du kan kontakte Dalum Landbrugsskoles studievejledere for yderligere informationer.

Hvis du er elev på en landbrugsuddannelse, kan du opnå rejsegodtgørelse og lønkompensation til ophold i udlandet. Det gælder også i de lande, der traditionelt er størst interesse for, herunder Australien, New Zealand, USA og Canada – men ordningen gælder hele verden.

Kravet er, at du har en uddannelsesaftale med en dansk læremester (landmand), der godkender, at du – som en del af din praktik til landbrugsuddannelsen – tager et ophold i udlandet på mindst 3 måneder og maksimalt 19 måneder. Du kan tage et ophold i udlandet uden en uddannelsesaftale, men så får du ikke lønkompensation via AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Har du ikke praktikplads og uddannelsesaftale, kan det stadig lade sig gøre at komme i praktik i udlandet. Så er der tale om en skoleudsendelse, og her betaler AUB under skoleophold.

Se videoen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der kort fortæller dig om praktik i udlandet:

Vil du søge om legat til din praktik i udlandet, kan du søge i Legatbogen. Her finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.
Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat. Der er ansøgningsfrist i januar og oktober.
Herudover har FashionForest-legatet netop åbnet for ansøgere. Det er bl.a. et legat for studerende eller forskere inden for landbrug, som brænder for at studere, forske eller arbejde i udlandet.
Katoni har oprettet et legat, som støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet.

Allerede få måneder efter studiestart tilbyder vi eleverne deres første ophold i udlandet.

Her kan du møde nogle af de grundforløbselever, som netop er vendt fra VFU (virksomhedsforlagt undervisning) i udlandet.

No ShortCode found

Er der noget, du er i tvivl om?  Så skriv til os her: