Vi tilbyder ADR-sikkerhedskursus

  • -

Vi tilbyder ADR-sikkerhedskursus

Category : News

Kom på ADR-sikkerhedskursus.

Hvad er ADR:
ADR er Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej.  Konventionen trådte i kraft den 1. januar 2015, og fra den dato har det derfor været nødvendigt for chauffører at have et ADR-bevis, hvis de ønsker at køre med farligt gods.

Dalum Landbrugsskole tilbyder ADR-sikkerhedskursus

Som nogle af jer har hørt, kan det i nogle situationer være et lovkrav, at du har et ADR-sikkerhedskursus.

Dette kan f.eks. være

  • Når du transporterer sprøjtemidler med et indregistreret køretøj (f.eks. gårdens varevogn)
  • Når du transporterer diesel ud til en maskine, som du ikke selv er fører af

Skolen tilbyder dette kursus i AMU-regi, og det skal derfor vare 7,4 timer.
Kurset afholdes i lokale F3 efter skoletid på nedenstående dage:
– Torsdag d. 14. marts kl. 16-20 – er afholdt
– Torsdag d. 21. marts kl. 16-20

Efter kurset udstedes bevis. Det er en betingelse for udstedelse af bevis, at du deltager begge dage.

Kursets emner:
– Regler om håndtering og opbevaring af farligt gods
– Beregning af, om det farlige gods er under ”frimængden”
– Lager- og lastsikring af farligt gods
– Tilsyn af påkrævet ildslukker
– Forholdsregler ved uheld eller udslip af farligt gods

Undervisningen vil være en veksling mellem oplæg i klassen og arbejde med opgaver.

Du kan tilmelde dig hos kursuskoordinator Majken Helsgaard, dir. tlf. 63 13 27 11, e-mail: mh@dalumls.dk

Spørgsmål til kurset kan rettes til Jørgen Møllegård:

Jørgen Møllegård

Jørgen Møllegård

underviser / international students

 

 

 

 


TLP Team Pro