Ta’ 10. klasse på Dalum Landbrugsskole

  • -

Ta’ 10. klasse på Dalum Landbrugsskole

Category : News

Alle, der har afsluttet folkeskolens 9. klasses afgangseksamen kan ansøge om optagelse via www.optagelse.dk. Ansøgningen er åben for unge i hele landet. Der er et begrænset antal pladser, som vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.
Du kan bo på skolen – se mere herom nederst.

Du er også velkommen til at sende en foreløbig tilmelding via skolens hjemmeside her: FORELØBIG TILMELDING

10. klasse på afd. Korinth er startet: 12. august 2019 og slutter 26. juni 2020.
10. klasse på afd. Korinth i 2020: start 10. august 2020 og slut 25. juni 2021.

__________________

Kunne du tænke dig en aktiv hverdag, hvor du kan dyrke din interesse for maskiner, hest eller friluftsliv, samtidig med at du styrker dine karakterer i grundfagene matematik, dansk, engelsk, tysk og fysik/kemi?

Så er 10. klasse på Dalum Landbrugsskole lige noget for dig!

Dalum Landbrugsskole udbød 10. klasse på afdeling Korinth efter sommerferien 2019 med valglinjerne i maskiner, hest og outdoor.

I undervisningen inddrages Landbrugsskolens mange fine faciliteter og er særligt rettet imod unge, der kan lide at lære gennem praktisk undervisning og ønsker et aktivt undervisningsmiljø.

Forløbet er 40 uger med 20 ugers obligatorisk undervisning, og 2 uger med brobygning og erhvervspraktik. Du vælger selv, om du ønsker at deltage i studieturen eller tage et længere erhvervspraktikforløb. Valgfag og valglinjer svarer til 18 uger, og nedenfor kan du se, hvad du kan vælge imellem. Du skal vælge én valglinje (svarende til 140 timer), og valgfag svarende til 260 timer fordelt på skoleåret.

Her er en oversigt over valgfagene i 2020-2021:

På valglinjen maskiner/værksted kommer du til at prøve kræfter med konkrete byggeopgaver. Du lærer om materialekendskab og opnår viden om forskellige byggematerialers oprindelse, type, funktion og bæredygtighed. Du lærer om sikkerhed og opnår viden om forskellige teknikker og arbejdsmetoder.

Skolen har en masse spændende maskiner og redskaber, som vi skal arbejde med i praksis.

På valglinjen hest lærer du om pasning og håndtering af heste. Skolen råder over en stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen. Det er muligt at medbringe sin egen hest. I undervisningen skal vi arbejde med:

  • Fodermidler og fodringsmetoder.
  • Hestens anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.
  • Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos heste.
  • Anvende og omsætte rideteori til praksis i forbindelse med hestens grunduddannelse samt identificere ridetekniske udfordringer og fejl.
  • Virksomhedskulturer inden for hestehold.
  • Almindelige arbejdsfunktioner inden for hold af hest.
  • Arbejdsmiljø i virksomheder med hestehold.

I de uger, der er elever på skolen, tilbydes (såfremt der er til­slut­ning): 2 timers hestefaglig aktivitet (én fast hverdag kl. 19-21). Vi tilbyder 4-6 ekskursioner hen over året for heste-interessere­de. Det kunne f.eks. være: Hest og rytter m. clinic (tors-/fredag) (marts, incl. én overnatning); Store Hestedag (sept., dagstur i en weekend); Stutteribesøg  (planlægges efter ønske) samt DM og internationalt stævne (maj-juni).

Valglinjen outdoor er for dig, der elsker fysisk aktivitet og friluftsliv. Du lærer at planlægge og gennemføre natur- og friluftsaktiviteter i parker og bynære miljøer, men også større og mere omfangsrige aktiviteter i skove eller andre større naturområder. Deltagerne vil få undervisning i bl.a. adventure race, kajak, trail-running og mountainbike. Udendørs fysisk aktivitet kommer til at fylde meget, og målet er deltagelse i diverse turneringer og ture.

Udover de tre valglinjer kan du vælge mellem valgfagene: fysik & kemi, støttefag, idræt, tysk, jagt & natur og samfundsfag. Og i efterårssemesteret kan du vælge mellem valgfagene: iværksætteri & entreprenørskab, motorlære og hest. I forårssemesteret kan du vælge mellem valgfagene: kreativt værksted, traktorkørekort og hest.

Du kan bo på skolen
Ligesom på en almindelig folkeskole er du velkommen til at møde på skolen om morgenen og tage hjem igen om eftermiddagen, men du har også mulighed for at købe kost og logi på skolen. Vi oplever, at elever, der er tilknyttet kostskolen, har et bedre netværk, mindre fravær og får mere glæde af studiemiljøet.

Undervisningen er gratis, men pris for kost og logi på skolen er p.t. 3.500 kr. pr. måned.

Du kan tage valgfaget “Støttefag”, hvis du har brug for ekstra støtte. I samarbejde med din hjemkommune kan bevilges it-rygsæk, og øvrige hjælpemidler overflyttes til Dalum Landbrugsskole, således at du fortsat kan benytte dine hjælpemidler.

Kontakt 10. klasse’s koordinator Louise H. Bjørnsen, hvis du vil høre mere:

Louise H. Bjørnsen

Louise H. Bjørnsen

Underviser / koordinator kostskole og 10. klasse

Er der noget, du er i tvivl om?  Så skriv til os her:

 

 

 


TLP Team Pro