Opdatering den 20. marts

  • -

Opdatering den 20. marts

Category : News

Nyhedsopdatering fra en øde Dalum Landbrugsskole.

Klasselokaler, gange og opholdsstuer ligger nu forladte hen efter sidste uges hjemsendelse af elever og medarbejdere. Lyset er slukket, og ved første øjekast kunne det måske se ud som om, at alting er gået i stå her på Dalum Landbrugsskole – sådan er det heldigvis slet ikke!

Vi er kommet rigtig godt i gang med den fjern-/nødundervisning, som skolen skal tilbyde alle elever og studerende i hjemsendelsesperioden.

Stor ros til underviserne for mange kreative ideer og løsninger til, hvordan vi fortsat kan levere spændende og lærerig undervisning. Nye undervisningsmaterialer og -former ser dagens lys, for eksempel i form af hjemmelavede undervisningsvideoer og virtuelle klasseværelser, hvor elever og undervisere mødes og diskuterer opgaver samt fremlægger projekter for hinanden.

Også stor ros til skolens elever for at tage godt imod den nye hverdag og hjælpe til med at få det bedste ud af en vanskelig situation. Som landbrugselever er I tæt knyttet til landbrugserhvervet, hvor mange arbejdsgivere lige nu også står i en vanskelig situation, fordi faste medarbejdere af den ene eller anden grund ikke længere kan møde på arbejde. Det er derfor forståeligt, at nogle læremestre beder deres elever om hjælp.

Vi skal hjælpe hinanden, og det kan derfor være en god idé at få elever til at give en hånd med ude på bedrifterne. Det må bare ikke gå ud over undervisningen. Nogle elever er hurtige til at løse deres skoleopgaver og kan godt hjælpe til, andre har brug for mere tid til skolearbejdet og kan derfor have svært ved at hjælpe deres læremester. Det er altså meget individuelt, hvor meget hjælp den enkelte læremester kan forvente.

Vi glæder os til, alt det her er ovre, og gange og klasseværelser igen er fulde af liv, men allermest glæder vi os over at se, hvor godt vi arbejder sammen og hjælper hinanden igennem denne svære tid.

Evt. spørgsmål kan rettes til forstander Jens Munk Kruse:

Jens Munk Kruse

Jens Munk Kruse

forstander

 

 

 

 

 

 


TLP Team Pro