Jubilardag 2020 – i Korinth og Odense

  • -

Jubilardag 2020 – i Korinth og Odense

Category : News


Dagens højdepunkt er Jubilarmiddagen for landmænd og mejerister.

Jubilarsammenkomst i 2020.

Vi overvejer p.t. situationen, om årets jubilarsammenkomster skal afholdes – eller evt. udskydes til næste år. Vi vil informere nærmere.

Her er program for jubilardagene i 2020 – for både Korinth og Odense.

Jubilardag i Korinth – fredag, den 15. maj 2020
Sted: Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg
Kl. 9.30 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 Velkomst og rundvisning
Kl. 11.30 Fotografering
Kl. 12.00 Jubilarmiddag i Spisesalen (200 kr.)
Kl. 14.00 Orientering om skolens udvikling
Kl. 14.30 Kaffe i Gårdhaven
Tilmelding til: Camilla B. Munk, tlf. 66132130, mail: cbm@dalumls.dk

Jubilardag i Odense – torsdag, den 11. juni 2020 (landmænd)
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Kl. 9.00 Velkomst og kaffe ved Festsalen
Kl. 9.30 Orientering om Dalum Landbrugsskole i dag
Kl. 10.00 Rundvisning
Kl. 11.30 Fotografering i Skolegården
Kl. 12.00 Middag for jubilarer (200 kr.)
Kl. 15.00 Kaffe i Skolegården
Kl. 16.00 Generalforsamling i Dalum Lærlinge
Kl. 17.00 Fælles aftenspisning ved Caféen
Tilmelding til: Anni Geisler, tlf. 66132130, mail: ag@dalumls.dk

Jubilardag i Odense – torsdag, den 11. juni 2020 (mejerister)
Sted: Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
Kl. 9.00 Ankomst ved hovedindgangen på Kold College
Kl. 9.30 Kaffe og orientering om skolen i dag med jubilarpræsentation
Kl. 11.30 Samme program som ovenfor på Dalum Landbrugsskole
Tilmelding til: Hanne F. Boel, tlf. 63132043, mail: hfb@koldcollege.dk
Mejeristerne skal møde op på Kold College ved hovedindgangen kl. 9.00. Her bydes I velkommen og får en orientering. Når tiden nærmer sig fotografering, går mejeristerne samlet til Dalum Landbrugsskole, og dagen fortsætter sammen med landmændene.

Se mere om kommende jubilarer i 2020 og om elevforeningen, Dalum Lærlinge – her

Evt. spørgsmål kan rettes til:

Anni Geisler

Anni Geisler

Sekretær

 

 

 

 

 

 

 


TLP Team Pro