Håndtering af farligt gods

  • -

Håndtering af farligt gods

Category : News

Kom på kursus i håndtering og transport af farligt gods.

Kurset giver viden om sikker håndtering og transport af farligt gods.

I nogle situationer kan det være et lovkrav, at du har et bevis for deltagelse i ADR sikkerhedskursus (”Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR).

Dette kan f.eks. være:
– Når du transporterer sprøjtemidler med et indregistreret køretøj (f.eks. gårdens varevogn).
– Når du transporterer diesel ud til en maskine, som du ikke selv er fører af.

Skolen tilbyder dette kursus i AMU-regi. Kurset varer 7,4 timer.
Underviser er Jørgen Møllegård.
Prisen for kurset er 124 kr.

Kurset afholdes både på vores afdeling i Odense og vores afdeling i Korinth – på nedenstående dage:

  • Tirsdag, den 26. november 2019, kl. 16–20 (Odense)
  • Tirsdag, den 3. december 2019, kl. 16–20 (Odense)
  • Onsdag, den 11. december 2019, kl. 16.30-20.30 (Korinth)
  • Onsdag, den 18. december  2019, kl. 16.30-20.30 (Korinth)

Efter kurset udstedes bevis. Det er en betingelse for udstedelse af bevis, at du deltager begge dage.

Kursets emner er følgende:
Regler om håndtering og opbevaring af farligt gods.
Beregning af, om det farlige gods er under ”frimængden”.
Lager- og lastsikring af farligt gods.
Montering og tilsyn af påkrævet ildslukker.
Forholdsregler ved uheld eller udslip af farligt gods.
Undervisningen vil være en veksling mellem oplæg i klassen og arbejde med opgaver.

Tilmelding sker på www.efteruddannelse.dk, kviknr. 461301AMU48/1-19.

Du kan også tilmelde dig hos kursuskoordinator Majken Helsgaard på kontoret (husk CPR-nummer), tlf. 63 13 27 11.

Majken Helsgaard

Majken Helsgaard

kursuskoordinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TLP Team Pro