Åbent Hus – Erhvervsuddannelsernes Dag

  • -

Åbent Hus – Erhvervsuddannelsernes Dag

Category : News

Kom til åbent hus på Dalum Landbrugsskole lørdag d. 10. november kl. 10-14 og hør meget mere om landbrugsuddannelsen, EUX Landmand, produktionsleder og agrarøkonom.

Der er mange fordele ved at vælge en uddannelse på Dalum Landbrugsskole.

F.eks.:

• Gode videreuddannelsesmuligheder. Både EUD Landmand (den traditionelle landbrugsuddannelse) og EUX Landmand (kombination af landbrugsuddannelse og gymnasium) giver adgang til at læse videre og blive produktionsleder og agrarøkonom.

Med en EUX Landmand kan du desuden søge ind på diverse naturvidenskabelige universitetsuddannelser, som for eksempel dyrlæge, husdyrvidenskab, biologi, naturressourcer, farmaceut og ingeniør. Det kan være en stor fordel at have en EUX-uddannelse, hvis du vil læse videre, fordi du så både har de gymnasiale fag og praktisk erfaring at trække på.

• Al undervisning foregår på Dalum Landbrugsskole – også undervisning i de gymnasiale fag på EUX Landmand.

• Løn under uddannelse. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen ligger typisk på ca. 10.000 kr. om måneden og stiger for hvert år.

• Praktikpladser til alle. Vi har et stærkt netværk blandt læremestre i hele Danmark, og vi plejer at sige, at når vores grundforløbsklasser er færdige, er der en aftale til alle, som vil landbruget.

• Spændende udlandsophold. Allerede få måneder efter studiestart tilbyder vi eleverne deres første ophold i udlandet. Turene går typisk til Irland og Norge.

• Gratis kostskole. Hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale er det gratis at bo og spise på skolen.

• Spændende valgfag i bl.a. hest og maskiner (særligt for afdeling Korinth).

Dalum Landbrugsskole har to afdelinger – en i Odense og en i Korinth.

• Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg
• Dalum Landbrugsskole, Afd. Dalum, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Kig ind på vores afd. i Korinth, hvis du tænker på at starte på landbrugsuddannelsen (EUD Landmand), og hør om indhold i skoleforløbet, uddannelsesaftaler og praktikpladser.

Kig ind på vores afd. i Odense, hvis du vil høre mere om EUX Landmand (kombination af landbrugsuddannelsen og gymnasial eksamen), fortsættelsen af landmandsuddannelsen og lederuddannelserne.

Vi ses lørdag d. 10. november kl. 10-14.

Du kan læse mere om vores uddannelser – her.

Kontakt evt. studievejleder Gitte Borup:

Gitte Borup

Gitte Borup

administrationsleder

 

 

 


TLP Team Pro