Landsdækkende bæredygtighedsdag for 1500 landbrugselever

Nyheder

Landsdækkende bæredygtighedsdag for 1500 landbrugselever

Henter inspiration til nye initiativer i landbruget fra andre erhverv

Fremtidens landmænd har en nøglerolle i den grønne omstilling. Ambitionen er en klimaneutral fødevareproduktion inden 2050, men hvad er det præcis, landmændene skal gøre?  Det skal en landsdækkende bæredygtighedsdag nu hjælpe med at finde svar på.

– Vi har været gode til at lære af hinanden i landbruget, men vi kan komme endnu længere i den grønne omstilling, når vi arbejder sammen på tværs af brancher. Nye initiativer i landbruget skal udspringe af inspiration fra andre erhverv. Vi skal ud at se, hvordan de andre har grebet udfordringerne an, siger Birthe Egdal, som underviser i bl.a. innovation og forretningsudvikling på Dalum Landbrugsskole.

Den landsdækkende bæredygtighedsdag er arrangeret af foreningen Danske Landbrugsskoler, som tæller 11 danske landbrugsskoler med i alt 1500 elever og lærlinge. Datoen for arrangementet er onsdag d. 23. marts, fordi det cirka er her, at vi i Danmark har brugt hele vores ration af jordens samlede ressourcer i 2022, hvis forbruget skal være bæredygtigt.

– På skolerne har vi arbejdet med innovation og grønne løsninger i mange år, men nu slår vi kræfterne sammen for at øge fokus på den grønne omstilling. Eleverne skal være bevidste om udfordringen, men også indgydes gejst og mod til at blive en del af løsningen, siger Birthe Egdal.

Dagens tema tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. På Dalum Landbrugsskole udmønter det sig blandt andet i besøg på to fynske gartnerier og ved Odense Renovation. Her kan eleverne få indsigt i blandt andet cirkulær økonomi, cirkulært forbrug, alternative energiløsninger og forskellige former for genanvendelse.