Uddannelser

Landbrugsuddannelse – EUD

Vil du også være med til at producere fremtidens fødevarer?

Landbrugsuddannelsen (EUD) er den traditionelle vej til at blive faglært landmand.

Hvis praksisnær undervisning og spændende projekter/temaer med højt fagligt indhold er noget for dig, skal du vælge denne uddannelse. Vi bruger den nyeste viden og teknologi i undervisningen sammen med vores gode faciliteter, maskiner og dyr. Med skolens store netværk bliver din oplæringsperiode fuld af både faglige og sociale oplevelser ved nogle af Danmarks bedste landmænd.

Hør det fra andre

Derfor valgte jeg Dalum

Mød andre unge med samme interesse og mærk det unikke fællesskab i vores hyggelige kostskole, hvor der altid er sjove og sociale aktiviteter og rig mulighed for at dele oplevelser med alle vennerne i trygge rammer.

Bliv en faglig stolt landmand med stort potentiale, her hos os.

Lyder det spændende, så ring allerede i dag.

Her kan du møde nogle af vores tidligere elever og høre, hvorfor de valgte EUD Landmand på Dalum Landbrugsskole:

Uddannelsens opbygning

EUD Landmand består af to grundforløb, to hovedforløb og to oplæringsperioder.

 

Figur 1 – for elever fra 9./10. klasse uden uddannelsesaftale:

Figuren viser uddannelsesforløbet, når du kommer fra 9. eller 10. klasse og ikke har læreplads.

 

Figur 2 – for elever med uddannelsesaftale:

Hvis du er over 25 år – skal du kontakte skolen for en RealKompetenceVurdering.

Undervisningen på begge grundforløb samt 1. hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth ved Fåborg.

Undervisningen på 2. hovedforløb foregår på skolens afdeling i Odense.

 

(EUD står for Erhvervsuddannelse)

Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 og 2 varer hver som udgangspunkt 20 uger, og undervisningen foregår på skolens afdeling Korinth ved Fåborg.

 

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her introduceres du til landbrugsuddannelsen og lærer en masse om, hvor maden kommer fra. Du bliver fortrolig med dyrehold og markbrug, miljø og natur og arbejder med spændende projekter, der kombinerer teori og praksis.

 

Vi arbejder med forskellige dyr og maskiner, haver og marker samt alt fra træ til jern.

 

Undervisningen består af både teori og praksis og er tilrettelagt således, at du opnår kompetencer indenfor både planteavl og husdyrproduktion samt praktisk arbejde med maskinstations- og landbrugsområdet.

 

Allerede få måneder efter uddannelsesstart skal du i fire ugers virksomhedsforlagt undervisning (VFU), som er et særligt undervisningsforløb, der foregår ude på udvalgte landbrugsvirksomheder i både ind- og udland. Forløbet tilrettelægges ud fra elevernes egne ønsker i samarbejde med praktikvejlederen.

 

Her kan du møde Jennifer og Patrick, som valgte at tage deres VFU i Norge og Irland.

På Grundforløb 2 udbygger vi dit kendskab til kvæg, svin og planter. Du tager traktorkørekort og flere kompetencebeviser og får praktisk erfaring inden for markarbejde og håndtering af dyr. Du lærer om brandbekæmpelse, § 26 arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/skæring, medicinering m.v. og bliver fortrolig med maskiner og værktøj.

 

Undervejs på Grundforløb 1 og 2 vil der være mulighed for at vælge ”retning” gennem vores valgfag. Det betyder, at du får et Grundforløb, men valgfaget kan variere i forhold til dine ønsker. Vi opretter valgfag/grundfag i engelsk, matematik og et fremmedsprog mere, samt forventeligt samfundsfag. Så der bliver god mulighed for at få forbedret sine karakterer fra Folkeskolen.

 

Vi udbyder fagene på E-niveau (svarende til 10. klasses niveau) – Dansk E. Hvis du imidlertid allerede har fagene på E-niveau, udbyder vi fagene på C-niveau – Dansk C.

 

Der vil også blive mulighed for at vælge erhvervsfag, som er praksisbaserede og noget, der sigter på, at du kan gå ud og bruge det i landbruget. Og selvfølgelig udbyder vi også støttefag, så hvis man har svært ved nogle fagområder, så vil der være mulighed for at få ekstra hjælp.

 

For dem, der vil lidt mere, vil der forventeligt også være Bonusfag, så du har mulighed for at fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger.

 

Når du er færdig med grundforløbet har du lært:

 

 • Hvordan de daglige opgaver, der er forbundet med pasning af dyrehold løses. Eksempelvis fodring og malkning.
 • Hvordan du kan kende forskel på de forskellige afgrøder, og hvilke vækstbetingelser de har.
 • At arbejde med nogle af de maskiner og tekniske installationer, som det moderne landbrug benytter i dag.
 • Hvad arbejdsmiljø på en landbrugsvirksomhed betyder.
 • Hvad økonomi, matematik og markedsforhold betyder for en moderne landbrugsvirksomhed.

 

På Grundforløbet bliver du undervist i følgende fag:

 

 • Biologi
 • Husdyr og staldteknik – inkl. oplæring
 • Mark
 • Markmaskiner
 • Værkstedslære
 • Matematik og økonomi
 • Erhvervskendskab og kommunikation
 • Idræt og sundhed
 • Arbejdsmiljø
 • Traktorkørekort
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Valgfag husdyr
 • Valgfag maskiner & værksted

 

Ved afslutningen af Grundforløbet skal du til eksamen og bestå biologi samt naturfag samtidig med Grundforløbsprøven. Valgfag vil også kunne blive trukket ud til eksamen.

 

Når du har afsluttet Grundforløbet, skal du i lære, hvorefter du skal tilbage på skolen for at gennemføre 1. Hovedforløb.

1. og 2. Hovedforløb

På 1. Hovedforløb skal du udbygge de grundlæggende principper, som du hidtil har stiftet bekendtskab med under din uddannelse. Det, der før var et basalt kendskab, skal nu udvikles til færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

Undervisningen på 1. Hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth og varer 16 uger.

Du kan få en hurtig rundvisning på afdelingen her:

På 1. Hovedforløb vil du blive undervist i følgende fag:

Dyrevelfærd
Bæredygtighed
Matematik
Dyreadfærd
Reproduktionsforløb
Sygdomstegn hos dyr
Etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
Landbrugets påvirkning af samfund og miljø
Anvendelse og vedligeholdelse af maskiner og bygninger
Regnskaber, produktionsøkonomi og budgetlægning
Kommunikation og samarbejde

Derudover tilbyder vi følgende specialefag:

Valgfag indenfor kvæg, svin og planteproduktion
Valgfag indenfor landbrugsmaskiner
Valgfag indenfor økologisk produktion

 

Undervejs på 1. Hovedforløb tager vi på studietur. Typisk vil der være flere ture at vælge imellem, hvoraf en som regel går til USA.

Ved afslutningen af 1. Hovedforløb skal du til en prøve. Hvis du har valgt at tage uddannelsen til landbrugsassistent, skal du til prøve med ekstern censor. Hvis prøven bestås, og du i øvrigt har opnået de relevante kompetencemål, modtager du bevis som landbrugsassistent. Vi har også den individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse – Landbrugsassistent uden traktorkørekort, der er for dig, der ikke har mulighed for at erhverve dig traktorkørekort.  Læs evt. mere om individuelt forløb – her.

 

Hvis du har valgt at tage uddannelsen til landmand husdyr eller planter, modtager du ved skoleforløbets afslutning et skolebevis, som sender dig videre ud i den afsluttende oplæring frem mod det sidste skoleophold i uddannelsen – 2. Hovedforløb til landmand.

 

2. Hovedforløb:

På 2. Hovedforløb samles alle trådene fra oplæringen og tidligere skoleophold. Du får koblet flere almene fag sammen, så du også kan fungere i virksomheder med flere medarbejdere og samtidig gøre brug af alle de færdigheder, som du har opnået under din uddannelse.

Vi lægger vægt på at komme ud af klasselokalerne og arbejde med forskellige ejendomme. I forløbet er der også en specialefagstur, der ud over det faglige indhold også er med til at styrke det sociale sammenhold.

 

Her kan du møde William Kartz Johansen, som har taget 2. Hovedforløb på Dalum Landbrugsskole, og høre, hvad han brænder for i landbruget. Han blev kåret som årets elev i dansk svineproduktion, mens han gik på skolen.

På 2. Hovedforløb kan du specialisere dig indenfor kvæg, svin og planter.

2. Hovedforløb varer 20 uger og omfatter følgende fag:

Husdyr
Staldteknik
Samfundsfag
Kvæg
Svin
Maskiner
Bæredygtighed
Planter
Økonomi
Idræt og sundhed
Specialafgrøder
Naturfag – økologi
Natur- og vildtpleje
Engelsk
Iværksætteri og innovation

Samt valgfagene:

Sprøjteprøve
Fagengelsk/internationalisering
Bygninger
Ledelse
Investering og finansiering
Juletræer/pyntegrønt
Kødkvæg
Slagtesvin

 

Når du har gennemført 2. Hovedforløb er du uddannet landmand. Du kan herefter videreuddanne dig på lederuddannelserne – produktionsleder og agrarøkonom.

Find læreplads

I oplæringsperioden afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet. Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

 

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

 

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at når vores grundforløbsklasser er færdige, er der en aftale til alle, som vil landbruget.

 

Der er flere muligheder, når du skal finde læreplads til uddannelsen efter grundforløbet (hovedforløbet). Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit oplæringsforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere virksomheder.

 

Kontakt evt. vores lærepladskonsulenter Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

Her kan du få et par gode råd med til lærepladssøgningen:

I lære i udlandet

Vil du tage en del af din landbrugsoplæring i udlandet?

 

På Dalum Landbrugsskole er der flere muligheder for at få luft under vingerne og brugbar erhvervserfaring fra et kort eller langt oplæringsophold i udlandet. Hvorfor ikke benytte muligheden til at opleve verden og hvordan andre kulturer driver landbrug under din uddannelse?

 

Erasmus+ ophold i 3 uger på grundforløbet

 

Uanset om du læser EUD eller EUX Landmand kan du på grundforløbet komme tre uger til udlandet i lære. Alt er tilrettelagt og betalt – det eneste, du skal gøre, er at pakke kufferten, dit gode humør og være åben overfor at lære en anden måde at drive landbrug på og være familie på.

 

Du bor hos en værtsfamilie i tre uger, hvor du får kost og logi mod til gengæld at hjælpe med at drive deres landbrug. Du kan vælge at arbejde med heste, husdyr eller planteavl. Rejsen og opholdet bliver betalt via et Erasmus-legat, og derfor er oplæringen gratis for dig. Dog skal du selv betale dine lommepenge, og de oplevelser, som du evt. vil deltage i, så længe du er afsted.

Hvad får du ud af et ERASMUS+ ophold:

 • du får dine rejse- og opholdsudgifter samt forsikring betalt.
 • du bor hos en vært eller i eget hus/lejlighed.
 • du møder en ny kultur og lærer et nyt sprog.
 • du får fantastiske oplevelser.
 • skolen godkender opholdet, så det tæller som en del af din uddannelse.

 

Hvilke lande kan du komme i lære i:

 • Irland.
 • Norge.
 • Island.
 • Holland.

 

Længere oplæringsophold i udlandet

 

Din uddannelse på Dalum Landbrugsskole kan let tilføres et internationalt præg. Du har mulighed for at tage et kortere eller længere oplæringsophold i udlandet mellem 1. og 2. hovedforløb.

 

Vi har erfaring med elever, der har taget deres oplæring i Norge, Irland, Rumænien, Holland, Frankrig, USA, Australien og New Zealand.

 

Du er selv ansvarlig for at arrangere din rejse, finde din vært og bolig samt at søge om visum og opholds- og/eller arbejdstilladelse. Du skal ligeledes selv sørge for syge- og rejseforsikring mv. før du rejser til udlandet. Men du kan altid få råd og vejledning af skolens internationale lærepladsteam. Se herunder.

 

Du bør begynde planlægningen af dit udlandsophold i god tid ca. 1-1½ år inden afrejsen for at sikre dig støtte til dine udgifter, aftale med vært og eventuel ansøgning af visum mv. Oplæringsopholdet kan foregå hos en vært efter eget valg eller hos en af skolens partnere i de lande, der er kendt og godkendt af Dalum Landbrugsskole. Bemærk, at der kan ikke arrangeres oplæringsophold i lande eller regioner, hvor Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse hen. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Der er jævnligt orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme i lære i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

 

Her kan du få hjælp til udlandsophold:

 

Erasmus+

Gennem skolen kan der søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslinger og internationale aktiviteter på skolen, i organisationen eller i virksomheden.

 

Hvis du vælger et Erasmus-ophold, kan det foregå i EU-medlemslande, samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

 • Du modtager et fast Erasmus-stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med. Stipendiets størrelse afhænger af, hvilket land du rejser til, og hvor mange dage opholdet er.
 • Legatet kan søges til 90 dages ophold i udlandet. Oplæringsopholdet må dog gerne vare længere.
 • Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet.
 • Det anbefales, at dit uddannelsessted laver en skriftlig aftale med værten.

 

Opholdene vil typisk vare mellem 3 uger og 9 måneder.

Læs mere om Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse på Styrelsens hjemmeside.

 

OIU

OIU står for Oplæring I Udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Du kan tage nogle eller alle perioder i lære i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark. Du får økonomisk tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere AER).

 

Der findes dette tilbud til landbrugselever, som anvender OIU-ordningen. Hvis du er landbrugselev, kan du kontakte:

 

 • Travel to Farm som er en nonprofit udvekslingsorganisation, der drives af danske landbrugsorganisationer. Organisationen formidler ophold i udlandet til danske landbrugselever og andre danske unge med praktisk erfaring indenfor landbrug. Læs mere om Travel to Farm på deres hjemmeside.

 

Opholdet kan foregå i et hvilket som helst land. Læs mere om OIU-ordningen på Styrelsens hjemmeside eller kontakt skolens OIU-koordinator for flere oplysninger.

 

DK-USA programmet

DK-USA programmet støtter udvekslinger af elever på uddannelses- og oplæringsophold i USA og samarbejde mellem danske erhvervsskoler og amerikanske “community colleges”.

For at få tilskud skal opholdet være en del af din danske uddannelse, og du skal være afsted i mindst fire uger. Skolen skal søge på dine vegne, så forhør dig hos den internationale koordinator.
Læs mere om DK-USA samarbejdet inden for erhvervsrettet uddannelse.

 

Er du interesseret i at høre nærmere om ophold i udlandet, kan du kontakte skolens internationale lærepladsteam:

 

Mie Himmelstrup Vesterager, mhv@dalumls.dk, +45 23 23 07 25

Krestine Høgh, kh@dalumls.dk, +45 29 16 64 61

Kasper Hansen, kah@dalumls.dk, +45 24 41 91 82

 

Legater og fonde, som du kan søge

I Legatbogen finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.

 

Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat. Der er ansøgningsfrist i januar og oktober.

 

Katoni har oprettet et legat, som støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet.

 

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat (Lergaard) uddeler legater for en samlet sum på kr. 200.000. Disse legater går til unge under uddannelse indenfor landbruget. I dag ejes Lergaard af Helle og Lars-Ejnar Jeppesen, og udover at være en moderne gård med bl.a. planteavl i form af frø og korn, så er den gamle gård også hjemsted for Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat.

 

Få hjælp til, hvad du skal tage højde for i forbindelse med ansøgning af fonde hos Fundraising.how.

 

Hvis man er elev på Dalum Landbrugsskole, kan man søge Ove Madsens Mindefond.

Fondens formål er at yde støtte til, at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Send ansøgningen til: Advokatsekretær Marianne Østbjerg, AdvokatFyn a/s, på e-mail: ma@advokatfyn.dk

 

Som elev på Dalum Landbrugsskole, kan man også søge Jens og Anna Jensens Fond.

Fondens formål er at uddele rejselegater til unge landmænd under uddannelse, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Send ansøgningen til: Jens og Anna Jensens Fond, c/o Carl Martin Christensen, på e-mail: kate.cmc@dukamail.dk

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og skoleperioderne.

 

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

 

Se den gældende prisliste.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

På Dalum Landbrugsskole kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse, hvis du for eksempel er ordblind, har en psykisk funktionsnedsættelse eller lever med en alvorlig og/eller kronisk sygdom.

 

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte så tidligt som muligt. Kontakt skolen, så snart du er optaget, og gør opmærksom på dit behov for støtte. Det giver os de bedste forudsætninger for at have hjælpen parat, når du starter i skole.

 

Kontaktoplysning til SPS-ansvarlig på Dalum Landbrugsskole, Vivi Hansen, er tlf.: 21 76 82 28 eller e-mail: vno@dalumls.dk.

 

Dokumentation for ordblindhed

Har du tidligere taget Ordblindetesten, er det din dokumentation. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har du mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet. Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten.

 

Når dit behov for hjælpemidler og/eller anden støtte er afklaret, ansøger den SPS-ansvarlige om at få bevilliget hjælpemidler og anden støtte. Når hjælpen er bevilget, kontakter den SPS-ansvarlige dig igen, og du får udleveret hjælpemidlerne.

 

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse kan det være svært at overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor kan du få støtte gennem SPS-ordningen.

 

Du vil typisk få bevilliget støttetimer enten i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer. SPS er ikke behandling eller terapi. Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen, og formålet er at hjælpe dig med at kunne gennemføre uddannelsen.

 

Alvorlig og/eller kronisk sygdom

Har du en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver indlæringsmæssige vanskeligheder, eller behov for hjælp til at strukturere og prioritere din tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

 

Støtten kan hjælpe med at kompensere for følgevirkningerne af sygdommen, men ikke med behandling af selve sygdommen. Vi vil typisk tilrettelægge et individuelt støtteforløb, som skal sikre, at du kan opfylde uddannelsens mål.

 

SPS for elever med alvorlig eller kronisk sygdom kan omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

 

 • At udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur.
 • At bruge planlægningsværktøjer, som eleven kan anvende i en konkret skriveproces.
 • At dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 1 skal du være erklæret uddannelsesparat til erhvervsuddannelse, og du skal have et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

 

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal du starte på Grundforløb 2. Optagelseskravet er de samme som ved Grundforløb 1, nemlig et gennemsnit på mindst 02 (svarende til 6 på 13-skalaen) i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller tilsvarende.

 

Hvis du ikke kan opfylde adgangskravene, kan du komme til en optagelsesprøve og -samtale på Dalum Landbrugsskole og blive optaget, såfremt denne bestås.

 

Hvis du allerede har uddannelsesaftale med en læremester (læreplads), kan du springe Grundforløb 1 over og komme direkte på Grundforløb 2, og du skal ikke have opnået et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som elev eller lærling på EUD Landmand har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, og næsten alle vores elever/lærlinge bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

 

Hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, er det gratis at bo og spise på skolen. Hvis du er over 18 år, koster det 550 kr. om ugen, men du kan søge om SU, hvis du ikke får elevløn.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafé på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet. Som elev på skolen bliver du en del af et aktivt fællesskabet med andre unge, som også interesserer sig for dyr, maskiner, natur og friluftsliv.

 

UDIL-løbet er et godt eksempel på et af de mange sociale arrangementer på skolen:

Afdelingen i Korinth er hovedsageligt for skolens yngste elever og lærlinge. Afdelingen huser skolens dyr, værksteder og maskiner samt et stort professionelt hestecenter med stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen. Læs mere om Dalum Hestecenterher.

 

Hvis du interesserer dig for heste, har du mulighed for at få din egen hest opstaldet på skolen. Og det er muligt både at få  helpart i en hest og halvpart i en hest. I din fritid tilbyder vi undervisning i blandt andet fodring, sundhed og sygdomme, træning, adfærd og velfærd, love og regler om hestehold og andre forskellige emner. Vi kan også tilbyde undervisning i både dressur, spring og eksteriørvurdering af hesten.

 

I de uger, der er elever/lærlinge på skolen, tilbydes (såfremt der er til­slut­ning): 2 timers hestefaglig aktivitet (én fast hverdag kl. 18.30-21.30). Vi tilbyder 4-6 ekskursioner hen over året for heste-interessere­de. Det kunne f.eks. være: Hest og rytter m. clinic (tors-/fredag) (marts, incl. én overnatning); Store Hestedag (sept., dagstur i en weekend); Stutteribesøg  (planlægges efter ønske) samt DM og internationalt stævne (maj-juni).

Hvis du interesserer dig for maskiner, har vi et elevværksted, hvor du sammen med kammeraterne kan rode med egne biler og knallerter.

 

I aftentimerne og weekenden sørger aftenvagten for at arrangere hyggelige arrangementer for eleverne. Det kunne for eksempel være biografture, udflugter eller spilleaften.

Brobygning

Skal du vælge uddannelse? Og interesserer du dig for landbrug? Så vil vi rigtig gerne invitere dig i brobygning.

 

Som brobygningselev på landbrugsuddannelsen har du mulighed for at bo på skolens afdeling i Korinth. På den måde oplever du både, hvordan undervisningen foregår i dagtimerne og den hyggelige atmosfære på skolen om aftenen.

 

Du har mulighed for at snakke med lærerne og de elever/lærlinge, der går på afdelingen, så du kan få svar på de spørgsmål, du måtte have.

 

Du kan vælge både 5-dages, 3-dages og 2-dages ophold.

 

Lyder det spændende? Så kontakt din klasselærer eller UU-vejleder, så du kan blive tilmeldt.

 

I løbet af dit brobygningsforløb får du også mulighed for at passe vores får, køer og heste.

 

Vi har både almindelig klasseundervisning og praktisk undervisning i skolens landbrug.

 

Hvis du er interesseret i heste, kan du også være med til undervisningen i hest, som er et fritidstilbud til skolens elever.

 

Når du er i brobygning hos os, skal du medbringe:

 

 • Praktisk tøj til brug i stald og værksted
 • Gummistøvler
 • Skriveblok og skriveredskaber
 • Toiletartikler og håndklæde
 • Sovepose/dyne, hovedpude og sengelinned

 

Hvis der er noget, du er i tvivl om, så snak med din UU-vejleder (UngdomsUddannelsesvejleder) eller din skole – og bliv tilmeldt et brobygningsforløb hos os.

 

Se evt. mere i vores Værd-at-vide-pjece.

 

Brobygning på vores afdeling i Odense – se kontaktperson – her.
Brobygning på vores afdeling i Korinth – kontaktperson, Katrine Jensen, mail: kje@dalumls.dk, tlf. 66 13 21 30.

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til Krestine Høgh, som er studievejleder her på Dalum Landbrugsskole, på mail: kh@dalumls.dk eller tlf. 63 13 27 23.

Fremtidsmuligheder

Der er gode jobmuligheder i landbruget. Brugene bliver stadig større, og det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der behov for ansatte i erhvervet.

 

De gode fremtidsmuligheder understreges af, at landbrugsuddannelsen i 2018 er blevet udpeget som fordelsuddannelse, hvilket er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.

 

Når du starter på en fordelsuddannelse, vil du have gode muligheder for at få en læreplads i en virksomhed, mens du uddanner dig, og du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

 

Du kan også vælge at videreuddanne dig og blive produktionsleder eller agrarøkonom, eller du kan søge optagelse på et erhvervsakademi og læse videre til for eksempel jordbrugsteknolog eller produktionsteknolog.

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev/lærling på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Praktiske oplysninger til elever på afd. Korinth

 

 

Når du starter som elev/lærling på Dalum Landbrugsskole, afdeling Odense, er der også her en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Praktiske oplysninger til elever på afd. Dalum i Odense

Tilmelding og uddannelsesstart

Grundforløb 1 og 2 i 2023:

Grundforløb 1 starter 7. august 2023 – 12. januar 2024 (ferie: 22. sept., uge 42,  6. nov., 8. dec., 21. dec.-1. jan. 2024).

Grundforløb 2 er startet d. 16. januar 2023 – 23. juni 2023 (ferie: uge 7, 3.-5. april, 19. maj).

Grundforløb 2 starter 7. august 2023 – 12. januar 2024 (ferie: 22. sept., uge 42, 6. nov., 8. dec., 21. dec.-1. jan. 2024).

 

Grundforløb 1 og 2 i 2024:
Grundforløb 1 starter 5. august 2024 – 10. januar 2025 (ferie: uge 42, 23. dec.-3. jan. 2025).
Grundforløb 2 starter 15. januar 2024 – 21. juni 2024 (ferie: uge 7, 25.-27. marts, 10. maj 2024).
Grundforløb 2 starter 12. august 2024 – 17. januar 2025 (ferie: uge 42, 23. dec.-3. jan. 2025).

 

Grundforløb 1 og 2 i 2025:
Grundforløb 1 starter 11. august 2025 – 16. januar 2026 (ferie: uge 42, 22. dec.-4. jan. 2026).
Grundforløb 2 starter 13. januar 2025 – 20. juni 2025 (ferie: uge 7, 14.-16. april 2025).
Grundforløb 2 starter 11. august 2025 – 16. januar 2026 (ferie: uge 42, 22. dec.-4. jan. 2026).

 

Grundforløb 1 og 2 i 2026:
Grundforløb 1 starter 10. august 2026 – 15. januar 2027 (ferie: uge 42, 21. dec.-3. jan. 2027).
Grundforløb 2 starter 19. januar 2026 – 26. juni 2026 (ferie: uge 7, 30. marts-1. april, 15. maj 2026).
Grundforløb 2 starter 10. august 2026 – 15. januar 2027 (ferie: uge 42, 21. dec.-3. jan. 2027).

 

Tilmelding sker via den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelse www.optagelse.dk.

 

Du er også velkommen til at sende en forhåndstilmelding via skolens hjemmeside her:

Tilmelding Grundforløb 1 Tilmelding Grundforløb 2

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

 

Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her

Uddannelsesaftaleblanketter – se her

 

Erklæringer om oplæring:

 

Landmand husdyr – se her

Landmand planter – se her

Landmand husdyr engelsk – se her

Landmand planter – engelsk – se her

Har du spørgsmål

Kontakt os

administrationsleder på dalum landbrugsskole

Gitte Borup
administrationsleder

gb@dalumls.dk
63 13 27 00

medarbejder på dalum landbrugsskole

 Krestine Høgh
 studievejleder

kh@dalumls.dk
63 13 27 23 / 29 16 64 61

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.