Jubilardag 2023 – i Korinth og Odense

Nyheder

Jubilarsammenkomst i 2023

Her er program for jubilardagene i 2023 – i både Korinth og Odense

Jubilardag i Korinth – Fredag, den 12. maj 2023 – for jubilarer i 2023
Sted: Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg
Kl.      9.30    Ankomst og kaffe
Kl.     10.00    Velkomst og rundvisning
Kl.     11.30    Fotografering
Kl.     12.00    Jubilarmiddag i Spisesalen (200 kr.)
Kl.     14.00    Orientering om skolens udvikling
Kl.     14.30    Kaffe i Gårdhaven

Tilmelding til: Mai-Brit Sørensen, tlf. 66 13 21 30, mail: mbs@dalumls.dk.
Frist for tilmelding er den 28. april 2023.

Billeder af jubilarer i 2023 kan ses – her.

Jubilardag i Odense – Torsdag, den 8. juni 2023 (landmænd)
– for jubilarer i 2023
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Kl.      9.00    Velkomst og kaffe i Kompetencecentret
Kl.      9.30    Orientering om Dalum Landbrugsskole i dag
Kl.     10.00    Rundvisning
Kl.     11.30    Fotografering i Skolegården
Kl.     12.00    Middag for jubilarer (200 kr.)
Kl.     15.00    Kaffe i Skolegården
Kl.     16.00    Generalforsamling i Dalum Lærlinge
Kl.     17.00    Fælles aftenspisning ved Cafeen

Tilmelding til: Anni Geisler, tlf. 66 13 21 30, mail: ag@dalumls.dk.
Frist for tilmelding er den 25. maj 2023.

Billeder af jubilarer i 2023 kan ses – her.

Jubilardag i Odense – Torsdag, den 8. juni 2023 (mejerister)
– for jubilarer i 2023
Sted: Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
Kl.      9.00    Ankomst ved hovedindgangen på Kold College
Kl.      9.30    Kaffe og orientering om skolen i dag med jubilarpræsentation
Kl.     11.30    Samme program som ovenfor på Dalum Landbrugsskole

Tilmelding til: Hanne F. Boel, tlf. 63 13 20 43, mail: hfb@koldcollege.dk.
Oplys navn og årgang. Information vedrørende tilmelding kan også ses på invitationen, som sendes ud i april måned 2023.
Frist for tilmelding er den 26. maj 2023.

Mejeristerne møder op på Kold College ved hovedindgangen kl. 9.00. Her bydes I velkommen og får en orientering. Når tiden nærmer sig fotografering, går mejeristerne samlet til Dalum Landbrugsskole, og dagen fortsætter sammen med landmændene.

Jubilardag på dalum landbrugsskole 2022