Jubilardag 2022 – i Korinth og Odense

Nyheder

Jubilarsammenkomst i 2022

Her er program for jubilardagene i 2022 – i både Korinth og Odense

Jubilardag i Korinth – Fredag, den 20. maj 2022
– for jubilarer i 2022
Sted: Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg
Kl.      9.30  Ankomst og kaffe
Kl.     10.00  Velkomst og rundvisning
Kl.     11.30  Fotografering
Kl.     12.00  Jubilarmiddag i Spisesalen (200 kr.)
Kl.     14.00  Orientering om skolens udvikling
Kl.     14.30  Kaffe i Gårdhaven

Tilmelding til: Mai-Brit Sørensen, tlf. 66 13 21 30,
mail: mbs@dalumls.dk
Frist for tilmelding er den 6. maj 2022.

____________________________

Nedenfor ses et udpluk af billeder fra begge jubilardage, som vi holdt den 27. august i Korinth og den 2. september i Odense.

Her er billeder af jubilarerne fra 2020 i Odense:
10 års jubilarer
25 års jubilarer
40 års jubilarer
50 års jubilarer
60 års jubilarer

Her er billeder af jubilarerne fra 2021 i Odense:
10 års jubilarer
25 års jubilarer
25 års jubilarer agrarøkonomer
40 års jubilarer
50 års jubilarer
60 års jubilarer

Her er billeder af jubilarerne fra 2020 i Korinth:
40 års jubilarer
50 års jubilarer
60 års jubilarer

Her er billeder af jubilarerne fra 2021 i Korinth:
40 års jubilarer
60 års jubilarer
65 års jubilarer

På billederne ses rundvisning på afd. Korinth – med besøg i bl.a. Maskinhallen.

Jubilardag i Odense – Torsdag, den 9. juni 2022 (landmænd)
for jubilarer i 2022
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Kl.      9.00  Velkomst og kaffe i Kompetencecentret
Kl.      9.30  Orientering om Dalum Landbrugsskole i dag
Kl.     10.00  Rundvisning
Kl.     11.30  Fotografering i Skolegården
Kl.     12.00  Middag for jubilarer (200 kr.)
Kl.     15.00  Kaffe i Skolegården
Kl.     16.00  Generalforsamling i Dalum Lærlinge
Forslag til vedtægtsændringer
Kl.     17.00  Fælles aftenspisning ved Cafeen
Tilmelding til: Anni Geisler, tlf. 66 13 21 30,
mail: ag@dalumls.dk
Frist for tilmelding er den 26. maj 2022.

Jubilardag i Odense – Torsdag, den 9. juni 2022 (mejerister)
for jubilarer i 2022
Sted: Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
Kl.      9.00  Ankomst ved hovedindgangen på Kold College
Kl.      9.30  Kaffe og orientering om skolen i dag med jubilarpræsentation
Kl.     11.30  Samme program som ovenfor på Dalum Landbrugsskole.
Tilmelding til: Hanne F. Boel, tlf. 63 13 20 43, mail: hfb@koldcollege.dk.
Oplys navn og årgang. Information vedrørende tilmelding kan også ses på invitationen, som sendes ud i april måned 2022.
Frist for tilmelding er den 27. maj 2022.

Mejeristerne møder op på Kold College ved hovedindgangen kl. 9.00. Her bydes I velkommen og får en orientering. Når tiden nærmer fotografering, går mejeristerne samlet til Dalum Landbrugsskole, og dagen fortsætter sammen med landmændene.

 

Billeder af jubilarer på Dalum Landbrugsskole i 2022 og program kan ses – her.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kigge forbi – og se begge afdelinger – vi giver gerne en rundvisning. Her er det også muligt at se de gamle elevbilleder.

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Sekretær Anni Geisler, direkte tlf. 63 13 27 06, e-mail: ag@dalumls.dk

Se mere om elevforeningen, Dalum Lærlinge (www.dalumlaerlinge.dk) – her

____________________________

På billederne fra 2021 ses bl.a. velkomst i Festsalen i Odense, fotografering af både landmænd og mejerister samt festmiddag i Hallen med over 330 deltagere.
Under festmiddagen var der en video-hilsen fra 50 års jubilar Bindra fra Indien.