Uddannelser

Herregaardsjæger

Vil du arbejde professionelt med jagt og natur?

Med uddannelsen til herregaardsjæger på Dalum Landbrugsskole tager du tre velkendte uddannelser på én gang: Herregaardsjæger, landmand med speciale planter og produktionsleder. Tre stærke uddannelser, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge og giver dig direkte adgang til uddannelsen til vildtforvalter og/eller agrarøkonom.

Hvad går det ud på?

Følg en herregaardsjæger

 

Tag med til Pandebjerg Gods og bliv klogere på arbejdsopgaverne for en herregaardsjæger.

Uddannelsens indhold

I den første periode af uddannelsen følger lærlingene landbrugsuddannelsen. Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af teoretisk og praktisk undervisning, hvoraf en del af den praktiske undervisning kan tages som virksomhedsforlagt undervisning i udlandet. For at kunne fortsætte på uddannelsen som herregaardsjæger, stilles der undervejs i landbrugsuddannelsen en række krav. I skoleperioderne skal lærlingene aktivt tilvælge en række obligatoriske valgfag, ligesom der i udvalgte oplæringsperioder skal opnås de fornødne kompetencer på godkendte lærepladser. Derudover skal lærlingene i løbet af uddannelsen tilegne sig jagttegn samt kørekort, minimum type B.

 

På det sidste fem måneders skoleforløb er der fokus på analyse og optimering af både ledelse, økonomi og produktion på en eksisterende virksomhed. En nyuddannet herregaardsjæger kan derfor kendetegnes ved at være fagligt stærk, med gode lederegenskaber og være godt økonomisk funderet. De studerende bliver udover herregaardsjægere også uddannede produktionsledere, hvilket på mange landbrugsvirksomheder er den primære samarbejdspartner med skytterne, hvis der er etableret jagtvæsen. Der etableres altså et stærkt netværk til de øvrige produktionsgrene på virksomheden, hvilket er en afgørende forudsætning, når der arbejdes på de samme arealer med forskellige interesser som udgangspunkt.

 

 

Find læreplads

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

 

Kontakt evt. vores studie- og lærepladsvejledere Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

 

Find liste over godkendte læresteder på Danske Herregaardsjægeres hjemmeside – klik her.

Læreplads i udlandet

Længere lærepladsophold i udlandet

 

Din uddannelse på Dalum Landbrugsskole kan let tilføres et internationalt præg. Du har mulighed for at tage et kortere eller længere ophold i udlandet.

 

Du er selv ansvarlig for at arrangere din rejse, finde din vært og bolig samt at søge om visum og opholds- og/eller arbejdstilladelse. Du skal ligeledes selv sørge for syge- og rejseforsikring mv. før du rejser til udlandet. Men du kan altid få råd og vejledning af skolens internationale lærepladsteam. Se herunder.

 

Du bør begynde planlægningen af dit udlandsophold i god tid, ca. 1-1½ år inden afrejsen for at sikre dig støtte til dine udgifter, aftale med vært og eventuel ansøgning af visum mv. Opholdet kan foregå hos en vært efter eget valg eller hos én af skolens partnere i de lande, der er kendt og godkendt af Dalum Landbrugsskole og Danske Herregaardsjægere. Bemærk, at der kan ikke arrangeres lærepladsophold i lande eller regioner, hvor Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse hen. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Der er jævnligt orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme i lære i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

 

Her kan du få hjælp til udlandsophold:

 

Erasmus+

Gennem skolen kan der søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslinger og internationale aktiviteter på skolen, i organisationen eller i virksomheden.

 

Hvis du vælger et Erasmus-ophold, kan det foregå i EU-medlemslande samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

  • Du modtager et fast Erasmus-stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med. Stipendiets størrelse afhænger af, hvilket land du rejser til, og hvor mange dage opholdet er.
  • Legatet kan søges til 90 dages ophold i udlandet. Lærepladsopholdet må dog gerne vare længere.
  • Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.
  • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet.
  • Det anbefales, at dit uddannelsessted laver en skriftlig aftale med værten.

 

Opholdene vil typisk vare mellem 3 uger og 9 måneder.

Læs mere om Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse på Styrelsens hjemmeside.

 

OIU

OIU står for Oplæring I Udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Du kan tage nogle eller alle oplæringsperioderne i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark. Du får økonomisk tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere AER).

 

Der findes dette tilbud til elever, som anvender OIU-ordningen. Hvis du er lærling, kan du kontakte:

 

  • Travel to Farm, som er en nonprofit udvekslingsorganisation, der drives af danske landbrugsorganisationer. Organisationen formidler oplæringsophold i udlandet til danske landbrugselever og andre danske unge med praktisk erfaring indenfor landbrug. Læs mere om Travel to Farm på deres hjemmeside.

 

Oplæringen kan foregå i et hvilket som helst land. Læs mere om OIU-ordningen på Styrelsens hjemmeside eller kontakt skolens OIU-koordinator for flere oplysninger.

 

DK-USA programmet

DK-USA programmet støtter udvekslinger af elever på uddannelses- og oplæringsophold i USA og samarbejde mellem danske erhvervsskoler og amerikanske “community colleges”.

For at få tilskud skal opholdet være en del af din danske uddannelse, og du skal være afsted i mindst fire uger. Skolen skal søge på dine vegne, så forhør dig hos den internationale koordinator.
Læs mere om DK-USA samarbejdet inden for erhvervsrettet uddannelse.

 

Er du interesseret i at høre nærmere om ophold i udlandet, kan du kontakte skolens internationale vejlederteam:

 

Mie Himmelstrup Vesterager, mhv@dalumls.dk, +45 23 23 07 25

Krestine Høgh, kh@dalumls.dk, +45 29 16 64 61

Kasper Hansen, kah@dalumls.dk, +45 27 37 84 09

 

Legater og fonde, som du kan søge

I Legatbogen finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.

 

Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat. Der er ansøgningsfrist i januar og oktober.

 

Katoni har oprettet et legat, som støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet.

 

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat (Lergaard) uddeler legater for en samlet sum på kr. 200.000. Disse legater går til unge under uddannelse indenfor landbruget. I dag ejes Lergaard af Helle og Lars-Ejnar Jeppesen, og udover at være en moderne gård med bl.a. planteavl i form af frø og korn, så er den gamle gård også hjemsted for Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat.

 

Hvis man er lærling på Dalum Landbrugsskole, kan man søge Ove Madsens Mindefond.

Fondens formål er at yde støtte til, at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Send ansøgningen til: Advokatsekretær Marianne Østbjerg, AdvokatFyn a/s, på e-mail: ma@advokatfyn.dk

 

Som lærling på Dalum Landbrugsskole, kan man også søge Jens og Anna Jensens Fond.

Fondens formål er at uddele rejselegater til unge landmænd under uddannelse, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Send ansøgningen til: Jens og Anna Jensens Fond, c/o Carl Martin Christensen, på e-mail: kate.cmc@dukamail.dk

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du får lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og skoleperioderne. Dette gælder under uddannelsen til landmand med speciale i planter og under den praktiske oplæring til herregaardsjæger. Under uddannelsen til produktionsleder får du ikke løn, men her har du mulighed for at søge SU.

 

Lønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

 

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

 

Se den gældende prisliste.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

På Dalum Landbrugsskole kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse, hvis du for eksempel er ordblind, har en psykisk funktionsnedsættelse eller lever med en alvorlig og/eller kronisk sygdom.

 

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte så tidligt som muligt. Kontakt skolen, så snart du er optaget, og gør opmærksom på dit behov for støtte. Det giver os de bedste forudsætninger for at have hjælpen parat, når du starter i skole.

 

Kontaktoplysning til SPS-ansvarlig på Dalum Landbrugsskole, Vivi Hansen, er tlf.: 21 76 82 28 eller e-mail: vno@dalumls.dk.

 

Dokumentation for ordblindhed

Har du tidligere taget Ordblindetesten, er det din dokumentation. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har du mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet. Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten.

 

Når dit behov for hjælpemidler og/eller anden støtte er afklaret, ansøger den SPS-ansvarlige om at få bevilliget hjælpemidler og anden støtte. Når hjælpen er bevilget, kontakter den SPS-ansvarlige dig igen, og du får udleveret hjælpemidlerne.

 

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse kan det være svært at overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor kan du få støtte gennem SPS-ordningen.

 

Du vil typisk få bevilliget støttetimer enten i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer. SPS er ikke behandling eller terapi. Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen, og formålet er at hjælpe dig med at kunne gennemføre uddannelsen.

 

Alvorlig og/eller kronisk sygdom

Har du en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver indlæringsmæssige vanskeligheder, eller behov for hjælp til at strukturere og prioritere din tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

 

Støtten kan hjælpe med at kompensere for følgevirkningerne af sygdommen, men ikke med behandling af selve sygdommen. Vi vil typisk tilrettelægge et individuelt støtteforløb, som skal sikre, at du kan opfylde uddannelsens mål.

 

SPS for lærlinge med alvorlig eller kronisk sygdom kan omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

 

  • At udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur.
  • At bruge planlægningsværktøjer, som eleven kan anvende i en konkret skriveproces.
  • At dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Adgangskrav

Du kan blive optaget på uddannelsen til herregaardsjæger, når har indgået uddannelsesaftale med en læremester (læreplads) og har gennemført minimum seks måneders periode i lære på et landbrug. Se mere under fanen “Uddannelsens indhold”.

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som lærling har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskole. Næsten alle vores lærlinge bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafe på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet. Som lærling på skolen bliver du en del af et aktivt fællesskab med andre unge, som også interesserer sig for dyr, maskiner, natur og friluftsliv.

 

UDIL-løbet er et godt eksempel på ét af de mange sociale arrangementer på skolen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk blive ansat til at varetage jagt-, vildt- og naturinteresser på en større ejendom i Danmark eller i udlandet. Jagt er en vigtig driftsgren på linje med skovbrug, landbrug og ejendomsudlejning. Det er en betydelig indtægtskilde at udleje jagten samt at afholde større jagter.

Udover arbejdet med jagten arbejder du også med naturforvaltning, herunder hjortevildt samt opdræt og udsætning af fjervildt. Du kan også arbejde med at anlægge og vedligeholde forskellige biotopforbedringer som for eksempel beplantninger, fodermarker, kunstige søer m.m.

Uddannelsen giver desuden direkte adgang til at læse videre til blandt andet vildtforvalter og agrarøkonom.

Praktiske oplysninger

Når du starter som lærling på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Folder om praktisk information når du går på Dalum Landbrugsskole

Tilmelding og uddannelsesstart

Grundforløb 2

16. januar 2023 – 23. juni 2023 (ferie: uge 7, 3.-5. april, 19. maj 2023)
15. januar 2024 – 21. juni 2024 (ferie: uge 7, 25.-27. marts, 10. maj 2024)
13. januar 2025 – 20. juni 2025 (ferie: uge 7, 14.-16. april, 30. maj 2025)
19. januar 2026 – 26. juni 2026 (ferie: uge 7, 30. marts-2. april, 15. maj 2026)

 

Har du taget studentereksamen på gymnasiet, handelsskolen, teknisk gymnasium, hf eller lignende (for eksempel en erhvervsuddannelse), har du mulighed for at vælge Studenterforløb og derved skyde genvej på uddannelsen.

 

Studenterforløb
9. januar 2023 – 30. juni 2023 (ferie: 3.-5. april, 19. maj 2023)
8. januar 2024 – 28. juni 2024 (ferie: 25.-27. marts, 10. maj 2024)
6. januar 2025 – 27. juni 2025 (ferie: 14.-26. april, 30. maj 2025)
12. januar 2026 – 3. juli 2026 (ferie: 30. marts-1. april, 15. maj 2026)

 

Tilmelding sker via skolens hjemmeside her:

Tilmelding Herregaardsjæger (GF2) TILMELDING Studenterforløb

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

 

Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her

Løntilskud for elever og lærlinge – se her

Uddannelsesaftaleblanketter – se her

 

Erklæringer om oplæring:

 

Landmand planter – se her

Landmand planter – engelsk – se her

Herregaardsjæger – se her

Har du spørgsmål

Kontakt os

medarbejder på dalum landbrugsskole

Krestine Høgh
studievejleder

kh@dalumls.dk
63 13 27 23 / 29 16 64 61

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.