Genanvendelse af skolens madaffald

Nyheder

Genanvendelse af madaffald

Vi har indgået aftale om genanvendelse af skolens madaffald

Tænk cirkulært.

Vi skal selvfølgelig reducere vores madspild, alt det vi kan!

Men de madrester, vi trods alt har her på Dalum Landbrugsskole, giver vi til Daka ReFood, som omdanner det indsamlede madaffald til biogas.

Restproduktet fra biogasproduktionen genbruges som gødning.

Alt sammen for i fællesskab at bidrage til et grønnere Danmark.

Kontakt gerne pedel Ginni T. Jacobsen, hvis du vil vide mere, på enten e-mail: gtj@dalumls.dk eller telefon 30 70 05 81.