EUX Landmand

EUX Landmand er for dig der vil kombinere et alment gymnasialt forløb med en landbrugsuddannelse.

Dermed får du samme mulighed for at læse videre som dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse. Du kan også vælge at arbejde som faglært landmand eller videreuddanne dig til produktionsleder/agrarøkonom.

Du kommer allerede på grundforløbet i gang med fag om teknik, dyr og planter. Du kommer i stalden, værkstedet, maskinhallen og på marken, hvor du får praktiske erfaringer. På hovedforløbet specialiserer du dig senere inden for kvæg, svin eller planter.

Al undervisning indenfor både de landbrugsfaglige og gymnasiale fag foregår på Dalum Landbrugsskole, hvilket styrker det tværfaglige samarbejde mellem dine fag.

Kontakt

Gitte Borup

Gitte Borup

administrationsleder

Uddannelsen tager i alt 4 år og er fordelt på 2 skoleforløb og 2 praktikforløb med start i august og med afslutning i juni:

EUX Landmand indeholder fag og niveauer, der svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse, samtidig består din uddannelse af både praktik og den fulde skoleundervisning fra landbrugsuddannelsen.

Uddannelsen giver dig altså en gymnasial eksamen, uden at du mister noget fra landbrugsuddannelsen, og du er fagligt ligestillet med landbrugselever uden EUX.

Kombination af internationale muligheder under både skoleopholdet og i praktikperioden giver dig gode forudsætninger for at sammensætte et meget internationalt uddannelsesforløb.

Allerede på grundforløbet bliver du tilbudt et tre ugers ophold i Irland. På 1. hovedforløb tilbyder vi en studietur af én uges varighed, der de seneste år er gået til USA, og mange elever afvikler også den sidste praktik på seks måneder i udlandet.

For at gennemføre EUX-uddannelsen skal du gennemføre to praktikforløb. Vi hjælper dig med at skrive ansøgninger og har faste praktikpladskonsulenter tilknyttet skolen.

Hvis du har mod på det, kan du gennemføre den ene eller begge praktikforløb i udlandet, da vi har vi rigtig gode udenlandske kontakter.

Vores EUX-elever har blandt andet været i Norge, Irland, Holland, Australien og New Zealand.

Kontakt evt. vores praktikpladskonsulenter Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

Her kan du møde et par af de elever, som har været i tre ugers virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i Irland som en del af grundforløb 1.

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Se den gældende prisliste.

For at blive optaget på EUX Landmand skal du have en 9./10. klasses afgangseksamen samt minimum have opnået karakten 02 i dansk og matematik.

Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsen stiller høje boglige krav, og du skal derfor have lyst til at gå i skole.

Der bliver afholdt optagelsessamtale med alle kommende elever og dine forældre.

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

Som elev på EUX Landmand har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Odense eller i Korinth, og næsten alle vores elever bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

Hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, er det gratis at bo og spise på skolen. Hvis du er over 18 år, koster det 550 kr. om ugen, men du kan søge om SU, hvis du ikke får elevløn.

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt. Du kan for eksempel tage del i aktiviteterne i idrætsudvalget eller melde dig under fanerne i vores cafeudvalg, som blandt andet arrangerer temafester og lignende.

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Vi har også en lektiecafe på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

Afdelingen i Odense er hovedsageligt for skolens ældste elever. Her vil du møde mennesker ikke bare fra hele Danmark, men også fra mange andre lande i verden. På Dalum Landbrugsskole har vi mange internationale studerende, og vores placering centralt i Danmarks tredjestørste by har gjort det muligt at skabe et helt unikt studiemiljø på tværs af andre nationaliteter og studieretninger.

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet.

Her kan du møde Kristine og Vanessa, som selv er EUX-elever og vil vise dig rundt på skolen.

 

Hvis du interesserer dig for heste og vil have din hest med i skole, har du mulighed for at få den opstaldet i en selvpasserstald, der ligger lige bag ved skolen. Der er ridebane og dejlige naturområder rundt omkring skolen, selvom vi ligger midt i Odense. Og på vores afdeling Korinth har vi ridecenter, ridebane m.m. – og selvfølgelig også en dejlig natur, man kan ride i.

I de uger, der er elever på skolen, tilbydes (såfremt der er til­slut­ning): 2 timers hestefaglig aktivitet (én fast hverdag kl. 19-21). Vi tilbyder 4-6 ekskursioner hen over året for heste-interessere­de. Det kunne f.eks. være: Hest og rytter m. clinic (tors-/fredag) (marts, incl. én overnatning); Store Hestedag (sept., dagstur i en weekend); Stutteribesøg  (planlægges efter ønske) samt DM og internationalt stævne (maj-juni).

Livet på kostskolen hviler på princippet om frihed under ansvar, og alle er ansvarlige for at tage hånd om hinanden og passe godt på skolen.

Skal du vælge uddannelse? Og vil du gerne have en gymnasial uddannelse og samtidig dyrke din interesse for natur, dyr, planter og maskiner? Så vil vi rigtig gerne invitere dig i brobygning.

Som brobygningselev på EUX Landmand har du mulighed for at bo på skolens afdeling i Odense. På den måde oplever du både, hvordan undervisningen foregår i dagtimerne og den hyggelige atmosfære på skolen om aftenen.

Du har mulighed for at snakke med lærerne og de elever, der går på afdelingen, så du kan få svar på de spørgsmål, du måtte have.

Du kan vælge både 5-dages, 3-dages og 2-dages ophold.

Lyder det spændende? Så kontakt din klasselærer eller UU-vejleder, så du kan blive tilmeldt.

Hvis du vil vide mere, er du også meget velkommen til at ringe eller skrive til Gitte Borup, som er studievejleder her på Dalum Landbrugsskole, på mail: gb@dalumls.dk eller tlf. 63 13 27 00.

Her kan du møde et par elever, som har prøvet at være i brobygning:

De gymnasiale fag, du får med en EUX Landmand, åbner mulighed for, at du kan blive optaget på diverse naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Det kunne for eksempel være dyrlæge, husdyrvidenskab, biologi, naturressourcer, farmaceut og ingeniør.

Med EUX Landmand har du en stor fordel, hvis du vil videre på de videnskabelige studier som agronom, dyrlæge eller biolog. Du har ikke kun en teoretisk studentereksamen, du har også praktisk erfaring at trække på, og det kan være en stor hjælp.

Du kan også vælge at videreuddanne dig og blive produktionsleder eller agrarøkonom, eller du kan søge optagelse på et erhvervsakademi og læse videre til for eksempel jordbrugsteknolog eller produktionsteknolog.
Du kan også bruge din landbrugsuddannelse og tage arbejde som faglært landmand eller selv etablere dig som landmand.

Der er gode jobmuligheder i landbruget. Brugene bliver stadig større, og det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der behov for ansatte i erhvervet.

De gode beskæftigelsesmuligheder understreges af, at landbrugsuddannelsen i 2018 er blevet udpeget som fordelsuddannelse, hvilket er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Odense, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, er der også her en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

EUX Grundforløb 1 er startet d. 5. august 2019.
(slutter 19. juni 2020 – ferie: uge 42, 23. dec.-3. jan. 2020, uge 7, 6.-8. april, 22. maj)

EUX Grundforløb i 2020, 2021 og 2022:
EUX Grundforløb starter d. 10. august 2020 – 25. juni 2021 (ferie: uge 42, 21. dec.-1. jan. 2021, uge 7, 29.-31. marts, 14. maj).
EUX Grundforløb starter 9. august 2021 – 24. juni 2022 (ferie: uge 42, 20. dec.-2. jan. 2022, uge 7, 11.-13. april, 27. maj).
EUX Grundforløb starter 15. august 2022 – 23. juni 2023 (ferie: uge 42, 22. dec.-2. jan. 2023, uge 7, 3.-5. april, 19. maj.

EUX 1. hovedforløb i 2019, 2020, 2021 og 2022:
EUX 1. hovedforløb er startet d. 26. august 2019 – 26. juni 2020 (ferie: 23. dec.-3. jan. 2020, uge 7, 22. maj).
EUX 1. hovedforløb starter d. 24. august 2020 – 2. juli 2021 (ferie: 21. dec.-1. jan. 2021, uge 7, 14. maj).
EUX 1. hovedforløb starter d. 30. august 2021 – 1. juli 2022 (ferie: 23. dec.-2. jan. 2022, uge 7, 27. maj).
EUX 1. hovedforløb starter 29. august 2022 – 30. juni 2023 (ferie: 22. dec.-2. jan. 2023, uge 7, 19. maj).

EUX 2. hovedforløb i 2020 og 2021:
EUX 2. hovedforløb starter d. 13. januar 2020 – 26. juni 2020 (ferie: 22. maj).
EUX 2. hovedforløb starter d. 18. januar 2021 – 2. juli 2021 (ferie: 14. maj).
EUX 2. hovedforløb starter 17. januar 2022 – 1. juli 2022 (ferie: 27. maj)

Tilmelding sker via den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelse www.optagelse.dk.

Du er også velkommen til at sende en forhåndstilmelding via skolens hjemmeside her:

Her er informationer frem til din skolestart.

Indkaldelsesbrev (GF1) – se her
Til læremestre refusionsperioder (GF1) – se her
Til læremestre refusionsperioder (GF2) – se her
Pakkeliste for elever intro-tur i Sverige – se her
Bestilling af Dalum-tøj – se her
Kalender (GF1) – se her
Opstartsbrev (1. HF) – se her
Kalender (1. HF) – se her
Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her
 Uddannelsesaftaleblanketter – se her
• 
Aftale mellem elev og læremester – se her
• 
Prisliste (GF og 1. HF) – se her
 Prisliste (2. HF) – se her
Velkomstpjece EUX Landmand grundforløb – se her
Ansøgning om befordringsgodtgørelse – se her
Praktisk info (2. HF) – se her

Praktikerklæringer:

• Landmand husdyr – se her
• 
Landmand planter – se her
• 
Landmand husdyr engelsk – se her
• 
Landmand planter – engelsk – se her

Gitte Borup

Gitte Borup

administrationsleder

Er der noget, du er i tvivl om?  Så skriv til os her: