Uddannelser

Agrarøkonom

Uddannelsen til Agrarøkonom har fokus på at gøre dig i stand til at erhverve, drive og udvikle en jordbrugsvirksomhed med ansvar for økonomi, strategi og ledelse.

Med denne uddannelse har du også mulighed for at tage job inden for andre erhverv eller følgevirksomheder.

På Agrarøkonom-uddannelsen lærer du at: 

 

 • Fastlægge en overordnet langsigtet strategi for virksomheden
 • Varetage den overordnede økonomiske styring af virksomheden
 • Udarbejde en markedsføringsplan for en jordbrugsvirksomhed
 • Udvikle personlige lederegenskaber, etablere netværk og arbejde innovativt

 

Her kan du møde tre af vores tidligere studerende og høre, hvad de fik ud af uddannelsen:

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er et 40 ugers forløb og afsluttes med en eksamen i tre hovedfagsområder, som hver især skal bestås. Desuden skal der udarbejdes et afsluttende projekt.

Uddannelsens indhold

De tre hovedfagsområder på Agrarøkonom-uddannelsen er:

 

 • Virksomhedsudvikling i landbruget
 • Landbrugets økonomi & finansiering og strategisk virksomhedsledelse
 • Personlig lederudvikling

 

Undervisningen foregår via dialog-baseret undervisning, kombineret med ugeprojekter og eksamensprojekter, alt sammen erhvervsrettet med udgangspunkt i selvvalgte og andre eksisterende landbrugsvirksomheder.

 

I uddannelsesforløbet bliver dit netværk udvidet via eksterne og interne interessenter, opnået på temadage, besøg, kongresser og lignende.

 

Der tilbydes følgende akademi-merkonomfag på Agrarøkonom-studiet:

 

 • Økonomistyring
 • Innovation
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi
 • Erhvervsret
 • Afgangsprojekt

 

Her kan du møde et par af underviserne på Agrarøkonom-uddannelsen og høre mere om deres undervisning:

Uddannelse på deltid

Hvis du er uddannet produktionsleder, fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring, har du mulighed for at tage agrarøkonomuddannelsen på deltid ved siden af din karriere.

 

Læs mere her: www.landbrugetslederuddannelser.dk

Økonomi

Uddannelsen er gratis.

 

Du kan ikke få elevløn, men du læser til Agrarøkonom, men du har mulighed for at søge om SU.

 

Se den gældende prisliste.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

På Dalum Landbrugsskole kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse, hvis du for eksempel er ordblind, har en psykisk funktionsnedsættelse eller lever med en alvorlig og/eller kronisk sygdom.

 

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte så tidligt som muligt. Kontakt skolen, så snart du er optaget, og gør opmærksom på dit behov for støtte. Det giver os de bedste forudsætninger for at have hjælpen parat, når du starter i skole.

 

Kontaktoplysning til SPS-ansvarlig på Dalum Landbrugsskole, Vivi Hansen, er tlf.: 21 76 82 28 eller e-mail: vno@dalumls.dk.

 

Dokumentation for ordblindhed

Har du tidligere taget Ordblindetesten, er det din dokumentation. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har du mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet. Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten.

 

Når dit behov for hjælpemidler og/eller anden støtte er afklaret, ansøger den SPS-ansvarlige om at få bevilliget hjælpemidler og anden støtte. Når hjælpen er bevilget, kontakter den SPS-ansvarlige dig igen, og du får udleveret hjælpemidlerne.

 

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse kan det være svært at overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor kan du få støtte gennem SPS-ordningen.

 

Du vil typisk få bevilliget støttetimer enten i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer. SPS er ikke behandling eller terapi. Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen, og formålet er at hjælpe dig med at kunne gennemføre uddannelsen.

 

Alvorlig og/eller kronisk sygdom

Har du en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver indlæringsmæssige vanskeligheder, eller behov for hjælp til at strukturere og prioritere din tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

 

Støtten kan hjælpe med at kompensere for følgevirkningerne af sygdommen, men ikke med behandling af selve sygdommen. Vi vil typisk tilrettelægge et individuelt støtteforløb, som skal sikre, at du kan opfylde uddannelsens mål.

 

SPS for elever med alvorlig eller kronisk sygdom kan omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

 

 • At udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur.
 • At bruge planlægningsværktøjer, som eleven kan anvende i en konkret skriveproces.
 • At dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Adgangskrav

For at starte på Agrarøkonom-uddannelsen skal du være Faglært Landmand og have bestået Produktionsleder-uddannelsen.

 

Klik her – og læs mere om Produktionsleder-uddannelsen.

 

Landbrugsuddannelsen kan tages enten som EUD eller EUX. Klik her – og læs mere om mulighederne for at blive Faglært Landmand.

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som studerende på Agrarøkonom-uddannelsen har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Odense. De fleste studerende bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt. Du kan for eksempel tage del i aktiviteterne i idrætsudvalget eller melde dig under fanerne i vores cafeudvalg, som blandt andet arrangerer temafester og lignende.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafe på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

Afdelingen i Odense er hovedsageligt for skolens ældste elever. Her vil du møde mennesker ikke bare fra hele Danmark, men også fra mange andre lande i verden. På Dalum Landbrugsskole har vi mange internationale studerende, og vores placering centralt i Danmarks tredjestørste by har gjort det muligt at skabe et helt unikt studiemiljø på tværs af andre nationaliteter og studieretninger.

 

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet.

 

Store Legedag er et godt eksempel på et af de tilbagevendende sociale arrangementer på skolen:

Livet på kostskolen hviler på princippet om frihed under ansvar, og alle er ansvarlige for at tage hånd om hinanden og passe godt på skolen.

Fremtidsmuligheder

Når du har gennemført Agrarøkonom-uddannelsen, kan du videreuddanne dig til:

 

 • Jordbrugsteknolog
 • HD

 

Her kan du tage med på besøg hos Maria på Restaurant Manfreds og høre om alt det, hun fik ud af sin uge i praktik på den københavnske restaurant. Sammen med 9 andre kommende agrarøkonomer byttede hun i en uge arbejdsplads med 10 kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen i projekt Greb til Gaffel.

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Odense, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Tilmelding og uddannelsesstart

Agrarøkonom i 2023, 2024, 2025 og 2026:

Agrarøkonom er startet 30. januar 2023 – 19. januar 2024 (ferie: 3.-5. april, 28. april, 19. maj, 3. juli-20. aug., 19.-20. okt., 21. dec.-1. jan. 2024).
Agrarøkonom starter 29. januar 2024 – 24. januar 2025 (ferie: 25.-27. marts, 10. maj, 28. juni-16. aug., uge 42, 23. dec.-3. jan. 2025).
Agrarøkonom starter 27. januar 2025 – 26. januar 2026 (ferie: 27. juni-15. aug., 16.-17. okt., 22. dec.-2. jan. 2026).
Agrarøkonom starter 2. februar 2026 – 29. januar 2027 (ferie: 30. marts-1. april, 15. maj, 6. juli-30. aug., 21. dec.-3. jan. 2027).

 

Klik på nedenstående link for at gå til tilmeldingsformularen:

TILMELDING

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart:

 

Agrarøkonom på Dalum – se mere.

Se den gældende Prisliste.

Har du spørgsmål

Kontakt os

administrationsleder på dalum landbrugsskole

Gitte Borup
administrationsleder

gb@dalumls.dk
63 13 27 00

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.