Uddannelser

1. hovedforløb

På Landbrugsuddannelsens 1. Hovedforløb skal du udbygge de grundlæggende principper, som du hidtil har stiftet bekendtskab med under din uddannelse.

Det, der før var et basalt kendskab, skal nu udvikles til færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

 

Undervisningen på 1. Hovedforløb foregår på skolens afdeling i Korinth og varer 16 uger.

 

Undervejs på 1. Hovedforløb tager vi på studietur. Typisk vil der være flere ture at vælge imellem, hvoraf en som regel går til USA.

Rundvisning

Se skolen

 

Du kan få en hurtig rundvisning på afdeling Korinth her.

Uddannelsens indhold

1. Hovedforløb varer fire måneder, og du vil blive undervist i følgende fag:

 

 • Dyrevelfærd
 • Dyreadfærd
 • Reproduktionsforløb
 • Sygdomstegn hos dyr
 • Etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
 • Landbrugets påvirkning af samfund og miljø
 • Anvendelse og vedligeholdelse af maskiner og bygninger
 • Regnskaber, produktionsøkonomi og budgetlægning
 • Kommunikation og samarbejde
 • Biologi

 

Derudover tilbyder vi følgende specialefag:

 

 • Valgfag indenfor kvæg, svin og planteproduktion
 • Valgfag indenfor landbrugsmaskiner
 • Valgfag indenfor økologisk produktion

 

Ved afslutningen af 1. Hovedforløb skal du til en prøve. Hvis du har valgt at tage uddannelsen til Landbrugsassistent, skal du til prøve med ekstern censor. Hvis prøven bestås, og du i øvrigt har opnået de relevante kompetencemål, modtager du bevis som Landbrugsassistent.

 

Individuel tilrettelagt erhvervsuddannelse – Landbrugsassistent uden traktorkørekort
Den individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse som Landbrugsassistent uden traktorkørekort er for dig, der ikke har mulighed for at erhverve dig traktorkørekort.  Læs evt. mere om individuelt forløb – her.

 

Hvis du har valgt at tage uddannelsen til Landmand husdyr eller planter, modtager du ved skoleforløbets afslutning et skolebevis, som sender dig videre ud i den afsluttende praktik frem mod det sidste skoleophold i uddannelsen – 2. Hovedforløb til landmand.

Find praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

 

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at der er en aftale til alle, som vil landbruget.

 

Kontakt evt. vores praktikpladskonsulenter Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

 

Her kan du få et par gode råd med til praktikpladssøgningen – og høre Mathias og Andreas fortælle, hvad man laver, når man er i praktik:

Praktik i udlandet

Længere praktikophold i udlandet

 

Din uddannelse på Dalum Landbrugsskole kan let tilføres et internationalt præg. Du har mulighed for at tage et kortere eller længere praktikophold i udlandet mellem 1. og 2. Hovedforløb.

 

Vi har erfaring med elever, der har taget deres praktik i Norge, Irland, Rumænien, Holland, Frankrig, USA, Australien og New Zealand.

 

Du er selv ansvarlig for at arrangere din rejse, finde din vært og bolig samt at søge om visum og opholds- og/eller arbejdstilladelse. Du skal ligeledes selv sørge for syge- og rejseforsikring mv. før du rejser til udlandet. Men du kan altid få råd og vejledning af skolens internationale praktikteam. Se herunder.

 

Du bør begynde planlægningen af dit udlandsophold i god tid ca. 1-1½ år inden afrejsen for at sikre dig støtte til dine udgifter, aftale med vært og eventuel ansøgning af visum mv. Praktikopholdet kan foregå hos en vært efter eget valg eller hos en af skolens partnere i de lande, der er kendt og godkendt af Dalum Landbrugsskole. Bemærk, at der kan ikke arrangeres praktikophold i lande eller regioner, hvor Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse hen. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Der er jævnligt orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på praktik i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

 

Her kan du få hjælp til udlandsophold:

 

Erasmus+

Gennem skolen kan der søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslinger og internationale aktiviteter på skolen, i organisationen eller i virksomheden.

 

Hvis du vælger et Erasmus-ophold, kan det foregå i EU-medlemslande, samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

 • Du modtager et fast Erasmus-stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med. Stipendiets størrelse afhænger af, hvilket land du rejser til, og hvor mange dage opholdet er.
 • Legatet kan søges til 90 dages ophold i udlandet. Praktikopholdet må dog gerne vare længere.
 • Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet.
 • Det anbefales, at dit uddannelsessted laver en skriftlig aftale med værten.

 

Opholdene vil typisk vare mellem 3 uger og 9 måneder.

Læs mere om Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse på Styrelsens hjemmeside.

 

PIU

PIU står for Praktik I Udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Du kan tage nogle eller alle praktikperioderne i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark. Du får økonomisk tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere AER).

 

Der findes dette tilbud til landbrugselever, som anvender PIU-ordningen. Hvis du er landbrugselev, kan du kontakte:

 

 • Travel to Farm som er en nonprofit udvekslingsorganisation, der drives af danske landbrugsorganisationer. Organisationen formidler praktikophold i udlandet til danske landbrugselever og andre danske unge med praktisk erfaring indenfor landbrug. Læs mere om Travel to Farm på deres hjemmeside.

 

Praktikken kan foregå i et hvilket som helst land. Læs mere om PIU-ordningen på Styrelsens hjemmeside eller kontakt skolens PIU-koordinator for flere oplysninger.

 

DK-USA programmet

DK-USA programmet støtter udvekslinger af elever på uddannelses- og praktikophold i USA og samarbejde mellem danske erhvervsskoler og amerikanske “community colleges”.

For at få tilskud skal opholdet være en del af din danske uddannelse, og du skal være afsted i mindst fire uger. Skolen skal søge på dine vegne, så forhør dig hos den internationale koordinator.
Læs mere om DK-USA samarbejdet inden for erhvervsrettet uddannelse.

 

Er du interesseret i at høre nærmere om ophold i udlandet, kan du kontakte skolens internationale praktikteam:

 

Mie Himmelstrup Vesterager, mhv@dalumls.dk, +45 23 23 07 25

Krestine Høgh, kh@dalumls.dk, +45 29 16 64 61

Kasper Hansen, kah@dalumls.dk, +45 27 37 84 09

 

Legater og fonde, som du kan søge

I Legatbogen finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.

 

Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat. Der er ansøgningsfrist i januar og oktober.

 

Katoni har oprettet et legat, som støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet.

 

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat (Lergaard) uddeler legater for en samlet sum på kr. 200.000. Disse legater går til unge under uddannelse indenfor landbruget. I dag ejes Lergaard af Helle og Lars-Ejnar Jeppesen, og udover at være en moderne gård med bl.a. planteavl i form af frø og korn, så er den gamle gård også hjemsted for Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat.

 

Hvis man er elev på Dalum Landbrugsskole, kan man søge Ove Madsens Mindefond.

Fondens formål er at yde støtte til, at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Send ansøgningen til: Advokatsekretær Marianne Østbjerg, AdvokatFyn a/s, på e-mail: ma@advokatfyn.dk

 

Som elev på Dalum Landbrugsskole, kan man også søge Jens og Anna Jensens Fond.

Fondens formål er at uddele rejselegater til unge landmænd under uddannelse, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Send ansøgningen til: Jens og Anna Jensens Fond, c/o Carl Martin Christensen, på e-mail: kate.cmc@dukamail.dk

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

 

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

 

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

 

Se den gældende prisliste.

Adgangskrav

For at kunne starte på 1. Hovedforløb skal du have både en uddannelsesaftale med en landmand/læremester og et grundforløbsbevis fra indgangen Jordbrug, Fødevarer og Oplevelser.

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som elev på 1. Hovedforløb har du mulighed for at bo på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, og næsten alle vores elever bor og spiser på skolen, hvilket giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafe på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

På Dalum Landbrugsskole knytter du venskaber og netværk for livet. Som elev på skolen bliver du en del af et aktivt fællesskabet med andre unge, som også interesserer sig for dyr, maskiner, natur og friluftsliv.

 

UDIL-løbet er et godt eksempel på et af de mange sociale arrangementer på skolen:

Afdelingen i Korinth er hovedsageligt for skolens yngste elever. Afdelingen huser skolens dyr, værksteder og maskiner samt et stort professionelt hestecenter med stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen.

 

Hvis du interesserer dig for heste, har du mulighed for at få din egen hest opstaldet på skolen. Og det er muligt både at få  helpart i en hest (2.500 kr. om måneden) og halvpart i en hest (1.500 kr. om måneden). I din fritid tilbyder vi undervisning i blandt andet fodring, sundhed og sygdomme, træning, adfærd og velfærd, love og regler om hestehold og andre forskellige emner. Vi kan også tilbyde undervisning i både dressur og spring til og med M-niveau og eksteriørvurdering af hesten. Se mere om Dalum Hestecenterher.

Hvis du interesserer dig for maskiner har vi et elevværksted, hvor du sammen med kammeraterne kan rode med egne biler og knallerter.

 

I aftentimerne og weekenden sørger aftenvagten for at arrangere hyggelige arrangementer for eleverne. Det kunne for eksempel være biografture, udflugter eller spilleaften.

Fremtidsmuligheder

Ved afslutningen af Landbrugsuddannelsens 1. Hovedforløb modtager du et skolebevis, som sender dig videre ud i den afsluttende praktik frem mod det sidste skoleophold i uddannelsen – 2. Hovedforløb. Når du har bestået 2. Hovedforløb, er du færdiguddannet landmand.

 

Du kan også vælge at afslutte din uddannelse efter 1. Hovedforløb. Så skal du til prøve med ekstern censor. Hvis prøven bestås, og du i øvrigt har opnået de relevante kompetencemål, modtager du bevis som Landbrugsassistent.

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i denne folder:

 

Folder om praktisk information når du går på Dalum Landbrugsskole

Tilmelding og uddannelsesstart

1. Hovedforløb i 2021:
1. Hovedforløb starter 4. oktober 2021 – 28. januar 2022 (ferie: 23. dec.-2. jan. 2022).

 

1. Hovedforløb i 2022:
1. Hovedforløb starter 7. februar 2022 – 10. juni 2022 (ferie: 11.-13. april, 27. maj 2022).
1. Hovedforløb starter 26. september 2022 – 27. januar 2023 (ferie: 21. dec.-3. jan. 2023).

 

1. Hovedforløb i 2023:
1. Hovedforløb starter 6. februar 2023 – 9. juni 2023 (ferie: 3.-5. april, 19. maj 2023).
1. Hovedforløb starter 25. september 2023 – 26. januar 2024 (ferie: 21. dec.-2. jan. 2024).

 

1. Hovedforløb i 2024:
1. Hovedforløb starter 5. februar 2024 – 7. juni 2024 (ferie: 25.-27. marts, 10. maj 2024).
1. Hovedforløb starter 30. september 2024 – 31. januar 2025 (ferie: 23. dec.-5. jan. 2025).

 

1. Hovedforløb i 2025:
1. Hovedforløb starter 3. februar 2025 – 6. juni 2025 (ferie: 14.-16. april, 30. maj 2025).
1. Hovedforløb starter 29. september 2025 – 30. januar 2026 (ferie: 22. dec.-4. jan. 2026).

 

1. Hovedforløb i 2026:
1. Hovedforløb starter 2. februar 2026 – 5. juni 2026 (ferie: 30. marts-1. april, 15. maj 2026).
1. Hovedforløb starter 28. september 2026 – 29. januar 2027 (ferie: 21. dec.-3. jan. 2027).

 

Tilmelding sker via skolens hjemmeside her:

TILMELDING

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

 

Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her

Løntilskud for elever og lærlinge – se her

Uddannelsesaftaleblanketter – se her

 

Praktikerklæringer:

 

Landmand husdyr – se her

Landmand planter – se her

Landmand husdyr engelsk – se her

Landmand planter – engelsk – se her

Har du spørgsmål

Kontakt os

medarbejder på dalum landbrugsskole

Krestine Høgh
studievejleder

kh@dalumls.dk
63 13 27 23 / 29 16 64 61

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.

  Jeg godkender hermed Dalum Landbrugsskole's privatlivspolitik

  Privatlivspolitik - læs mere