Uddannelser

1. og 2. hovedforløb

På Landbrugsuddannelsens 1. Hovedforløb skal du udbygge de grundlæggende principper, som du hidtil har stiftet bekendtskab med under din uddannelse. Det, der før var et basalt kendskab, skal nu udvikles til færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere de daglige opgaver, som du skal udføre på din kommende læreplads.

 

På landbrugsuddannelsens 2. Hovedforløb samles alle trådene fra tidligere læreplads og skoleophold. Du skal vælge speciale inden for enten kvæg, svin eller planter og får koblet flere almene fag sammen, så du kan gøre brug af alle de færdigheder, som du har opnået under din uddannelse.

 

Efter 1. Hovedforløb har du mulighed for at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent. Når du har gennemført 2. Hovedforløb er du færdiguddannet landmand. Du har herefter mulighed for at videreuddanne dig til bl.a. Produktionsleder og Agrarøkonom.

Hør det fra andre

Derfor valgte jeg Dalum

 

Her kan du møde Nicki Jørgensen og høre, hvorfor han har valgt at tage landbrugsuddannelsen på Dalum Landbrugsskole, og hvad han brænder for i landbruget.

En landbrugsuddannelse byder på mange spændende oplevelser. Det gælder både, mens du er i lære på et landbrug og under skoleperioderne.

Uddannelsens indhold

Landbrugsuddannelsens 1. Hovedforløb varer fire måneder, og du vil blive undervist i følgende fag:

 

 • Dyrevelfærd
 • Dyreadfærd
 • Reproduktionsforløb
 • Sygdomstegn hos dyr
 • Etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
 • Landbrugets påvirkning af samfund og miljø
 • Anvendelse og vedligeholdelse af maskiner og bygninger
 • Regnskaber, produktionsøkonomi og budgetlægning
 • Kommunikation og samarbejde
 • Biologi

 

Derudover tilbyder vi følgende specialefag:

 

 • Valgfag indenfor kvæg, svin og planteproduktion
 • Valgfag indenfor landbrugsmaskiner
 • Valgfag indenfor økologisk produktion

 

 

Landbrugsuddannelsens 2. Hovedforløb varer fem måneder, og du bliver undervist i følgende fag:

 

Specialefag husdyr (svin eller kvæg)

 

 • Svin eller kvæg
 • Mark og miljø
 • Erhvervsøkonomi
 • Staldteknik
 • Samfundsfag
 • Engelsk E-niveau
 • Bæredygtighed II
 • Iværksætteri og innovation
 • Naturpleje
 • Studietur
 • Valgfag inkl. sprøjtecertifikat
 • Valgfag idræt
 • Valgfag investering og finansiering
 • Valgfag slagtesvin
 • Valgfag ledelse

 

 

Specialefag planter

 

 • Planter
 • Mark og miljø inkl. sprøjtecertifikat
 • Erhvervsøkonomi
 • Maskinteknik
 • Samfundsfag
 • Engelsk E-niveau
 • Bæredygtighed II
 • Iværksætteri og innovation
 • Naturpleje
 • Studietur
 • Valgfag idræt
 • Valgfag investering og finansiering
 • Valgfag ledelse

 

 

Ved afslutningen af 1. Hovedforløb skal du til en prøve. Hvis du har valgt at tage uddannelsen til Landbrugsassistent, skal du til prøve med ekstern censor. Hvis prøven bestås, og du i øvrigt har opnået de relevante kompetencemål, modtager du bevis som Landbrugsassistent. Hvis du har valgt at fortsætte og vil tage uddannelsen til Landmand husdyr eller planter, modtager du ved skoleforløbets afslutning et skolebevis, som sender dig videre ud i den afsluttende oplæring frem mod det sidste skoleophold i uddannelsen – 2. Hovedforløb til landmand.

 

Individuel tilrettelagt erhvervsuddannelse – Landbrugsassistent uden traktorkørekort

Den individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse som Landbrugsassistent uden traktorkørekort er for dig, der ikke har mulighed for at erhverve dig traktorkørekort.  Læs evt. mere om individuelt forløb – her.

 

Undervisningen på 2. Hovedforløb foregår altid på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Odense.
Undervisningen på 1. Hovedforløb foregår sædvanligvis på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth.

Find læreplads

I mellem 1. og 2. Hovedforløb skal du i lære på et landbrug. Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

 

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at der er en aftale til alle, som vil landbruget.

 

Kontakt evt. vores lærepladskonsulenter Kasper Hansen (kah@dalumls.dk) eller Krestine Høgh (kh@dalumls.dk) for at høre mere.

 

Her kan du få et par gode råd med til lærepladssøgningen:

I lære i udlandet

Længere ophold på læreplads i udlandet

 

Din uddannelse på Dalum Landbrugsskole kan let tilføres et internationalt præg. Du har mulighed for at tage et kortere eller længere ophold på lærepladser i udlandet mellem 1. og 2. Hovedforløb.

 

Vi har erfaring med elever, der har været i lære i Norge, Irland, Rumænien, Holland, Frankrig, USA, Australien og New Zealand.

 

Du er selv ansvarlig for at arrangere din rejse, finde din vært og bolig samt at søge om visum og opholds- og/eller arbejdstilladelse. Du skal ligeledes selv sørge for syge- og rejseforsikring mv. før du rejser til udlandet. Men du kan altid få råd og vejledning af skolens internationale lærepladsteam. Se herunder.

 

Du bør begynde planlægningen af dit udlandsophold i god tid ca. 1-1½ år inden afrejsen for at sikre dig støtte til dine udgifter, aftale med vært og eventuel ansøgning af visum mv. Opholdet kan foregå hos en vært efter eget valg eller hos en af skolens partnere i de lande, der er kendt og godkendt af Dalum Landbrugsskole. Bemærk, at der kan ikke arrangeres lærepladsophold i lande eller regioner, hvor Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse hen. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Der er jævnligt orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme i lære i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

 

Her kan du få hjælp til udlandsophold:

 

Erasmus+

Gennem skolen kan der søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslinger og internationale aktiviteter på skolen, i organisationen eller i virksomheden.

 

Hvis du vælger et Erasmus-ophold, kan det foregå i EU-medlemslande, samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

 • Du modtager et fast Erasmus-stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med. Stipendiets størrelse afhænger af, hvilket land du rejser til, og hvor mange dage opholdet er.
 • Legatet kan søges til 90 dages ophold i udlandet. Opholdet må dog gerne vare længere.
 • Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet.
 • Det anbefales, at dit uddannelsessted laver en skriftlig aftale med værten.

 

Opholdene vil typisk vare mellem 3 uger og 9 måneder.

Læs mere om Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse på Styrelsens hjemmeside.

 

OIU

OIU står for Oplæring I Udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Du kan tage nogle eller alle perioder i lære i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark. Du får økonomisk tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere AER).

 

Der findes dette tilbud til landbrugselever, som anvender OIU-ordningen. Hvis du er landbrugselev, kan du kontakte:

 

 • Travel to Farm som er en nonprofit udvekslingsorganisation, der drives af danske landbrugsorganisationer. Organisationen formidler ophold i udlandet til danske landbrugselever og andre danske unge med praktisk erfaring indenfor landbrug. Læs mere om Travel to Farm på deres hjemmeside.

 

Opholdet kan foregå i et hvilket som helst land. Læs mere om OIU-ordningen på Styrelsens hjemmeside eller kontakt skolens OIU-koordinator for flere oplysninger.

 

DK-USA programmet

DK-USA programmet støtter udvekslinger af elever på uddannelses- og praktikophold i USA og samarbejde mellem danske erhvervsskoler og amerikanske “community colleges”.

For at få tilskud skal opholdet være en del af din danske uddannelse, og du skal være afsted i mindst fire uger. Skolen skal søge på dine vegne, så forhør dig hos den internationale koordinator.
Læs mere om DK-USA samarbejdet inden for erhvervsrettet uddannelse.

 

Er du interesseret i at høre nærmere om ophold i udlandet, kan du kontakte skolens internationale lærepladsteam:

 

Mie Himmelstrup Vesterager, mhv@dalumls.dk, +45 23 23 07 25

Krestine Høgh, kh@dalumls.dk, +45 29 16 64 61

Kasper Hansen, kah@dalumls.dk, +45 27 37 84 09

 

Legater og fonde, som du kan søge

Legatbogen finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.

 

Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat. Der er ansøgningsfrist i januar og oktober.

 

Katoni har oprettet et legat, som støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet.

 

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat (Lergaard) uddeler legater for en samlet sum på kr. 200.000. Disse legater går til unge under uddannelse indenfor landbruget. I dag ejes Lergaard af Helle og Lars-Ejnar Jeppesen, og udover at være en moderne gård med bl.a. planteavl i form af frø og korn, så er den gamle gård også hjemsted for Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat.

 

Få hjælp til, hvad du skal tage højde for i forbindelse med ansøgning af fonde hos Fundraising.how.

 

Hvis man er elev på Dalum Landbrugsskole, kan man søge Ove Madsens Mindefond.

Fondens formål er at yde støtte til, at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Send ansøgningen til: Advokatsekretær Marianne Østbjerg, AdvokatFyn a/s, på e-mail: ma@advokatfyn.dk

 

Som elev på Dalum Landbrugsskole, kan man også søge Jens og Anna Jensens Fond.

Fondens formål er at uddele rejselegater til unge landmænd under uddannelse, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Send ansøgningen til: Jens og Anna Jensens Fond, c/o Carl Martin Christensen, på e-mail: kate.cmc@dukamail.dk

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i læreplads- og skoleperioderne.

 

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

 

Se den gældende prisliste.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

På Dalum Landbrugsskole kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse, hvis du for eksempel er ordblind, har en psykisk funktionsnedsættelse eller lever med en alvorlig og/eller kronisk sygdom.

 

Det er vigtigt, at du gør uddannelsesstedet opmærksom på dit behov for støtte så tidligt som muligt. Kontakt skolen, så snart du er optaget, og gør opmærksom på dit behov for støtte. Det giver os de bedste forudsætninger for at have hjælpen parat, når du starter i skole.

 

Kontaktoplysning til SPS-ansvarlig på Dalum Landbrugsskole, Vivi Hansen, er tlf.: 21 76 82 28 eller e-mail: vno@dalumls.dk.

 

Dokumentation for ordblindhed

Har du tidligere taget Ordblindetesten, er det din dokumentation. Har du ikke tidligere taget Ordblindetesten, men har du mistanke om, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide dig i forhold til at blive testet. Dit behov for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten.

 

Når dit behov for hjælpemidler og/eller anden støtte er afklaret, ansøger den SPS-ansvarlige om at få bevilliget hjælpemidler og anden støtte. Når hjælpen er bevilget, kontakter den SPS-ansvarlige dig igen, og du får udleveret hjælpemidlerne.

 

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse kan det være svært at overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor kan du få støtte gennem SPS-ordningen.

 

Du vil typisk få bevilliget støttetimer enten i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer. SPS er ikke behandling eller terapi. Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen, og formålet er at hjælpe dig med at kunne gennemføre uddannelsen.

 

Alvorlig og/eller kronisk sygdom

Har du en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver indlæringsmæssige vanskeligheder, eller behov for hjælp til at strukturere og prioritere din tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

 

Støtten kan hjælpe med at kompensere for følgevirkningerne af sygdommen, men ikke med behandling af selve sygdommen. Vi vil typisk tilrettelægge et individuelt støtteforløb, som skal sikre, at du kan opfylde uddannelsens mål.

 

SPS for elever med alvorlig eller kronisk sygdom kan omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

 

 • At udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur.
 • At bruge planlægningsværktøjer, som eleven kan anvende i en konkret skriveproces.
 • At dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Adgangskrav

For at kunne starte på 1. Hovedforløb skal du have både en uddannelsesaftale med en landmand/læremester og et grundforløbsbevis fra indgangen Jordbrug, Fødevarer og Oplevelser.

 

Du kan starte på landbrugsuddannelsens 2. Hovedforløb, når du har opfyldt kompetencer for 1. Hovedforløb, samt indgået en uddannelsesaftale.

Kostskole

På Dalum Landbrugsskole stopper skolelivet ikke, når den sidste lektion er overstået, for kostskolemiljøet gør hele døgnet til en speciel skoleoplevelse.

 

Som elev eller lærling på skolen bliver du en del af et aktivt fællesskab med andre unge, som også interesserer sig for dyr, maskiner, natur og friluftsliv. Næsten alle vores elever/lærlinge tager imod tilbuddet om kostskole, hvilket betyder at de bor og spiser på skolen. Det giver mange gode oplevelser og et rigtigt godt fællesskab. Mange elever/lærlinge knytter venskaber og netværk for livet.

 

Vi vægter en aktiv fritid. Dels i forhold til forberedelse af faglige opgaver, dels i forhold til sociale arrangementer, der kan være med til at gøre dit skoleophold sjovt og uforglemmeligt.

 

På Dalum Landbrugsskole hjælper vi hinanden, og du er altid velkommen til at kigge forbi lærerværelset eller kontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

Vi har også en lektiecafe på Dalum Landbrugsskole, og da kammeraterne altid er lige i nærheden, er der også altid hjælp at hente, hvis du har brug for hjælp til en opgave.

 

Afdelingen i Korinth er hovedsageligt for skolens yngste elever/lærlinge. Afdelingen huser skolens dyr, værksteder og maskiner samt et stort professionelt hestecenter med stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i det dejlige naturområde rundt om skolen.

 

Hvis du interesserer dig for heste, har du mulighed for at få din egen hest opstaldet på skolen. Og det er muligt både at få helpart i en hest og halvpart i en hest. I din fritid tilbyder vi undervisning i blandt andet fodring, sundhed og sygdomme, træning, adfærd og velfærd, love og regler om hestehold og andre forskellige emner. Vi kan også tilbyde undervisning i både dressur og spring til og med M-niveau og eksteriørvurdering af hesten. Se mere om Dalum Hestecenterher .

 

Hvis du interesserer dig for maskiner har vi et elevværksted, hvor du sammen med kammeraterne kan rode med egne biler og knallerter.

 

I aftentimerne og weekenden sørger aftenvagten for at arrangere hyggelige arrangementer for eleverne/lærlingene. Det kunne for eksempel være biografture, udflugter eller spilleaften.

 

 

Afdelingen i Odense er hovedsageligt for skolens ældste elever/lærlinge. Her vil du møde mennesker ikke bare fra hele Danmark, men også fra mange andre lande i verden. På Dalum Landbrugsskole har vi mange internationale studerende, og vores placering centralt i Danmarks tredjestørste by har gjort det muligt at skabe et helt unikt studiemiljø på tværs af andre nationaliteter og studieretninger.

 

Livet på kostskolen hviler på princippet om frihed under ansvar, og alle er ansvarlige for at tage hånd om hinanden og passe godt på skolen.

 

UDIL-løbet og Store Legedag er gode eksempler på tilbagevendende sociale arrangementer på skolen.

Hvis du interesserer dig for heste og vil have din hest med i skole, har du mulighed for at få den opstaldet i en selvpasserstald.

 

Livet på kostskolen hviler på princippet om frihed under ansvar, og alle er ansvarlige for at tage hånd om hinanden og passe godt på skolen.

Fremtidsmuligheder

Når du har gennemført landbrugsuddannelsens 2. Hovedforløb er du uddannet Landmand.

 

Du kan herefter videreuddanne dig til:

 

 • Produktionsleder/Agrarøkonom
 • Jordbrugsteknolog

Praktiske oplysninger

Når du starter som elev/lærling på Dalum Landbrugsskole, er der en række praktiske oplysninger, du skal være opmærksom på.

 

Det kunne være emner som spisetider, tøjvask, rengøring, ferier, indkvartering på værelser, kontaktoplysninger til aftenvagt osv. Læs f.eks. om fraværsregistrering – her.

 

Vi har samlet alle oplysningerne i disse to foldere for hhv. afdeling Odense og afdeling Korinth.

 

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

 

Hæfte med praktiske oplysninger til eleverne om afdeling Korinth

Tilmelding og uddannelsesstart

Tilmelding sker via skolens hjemmeside her:

TILMELDING 1.HF TILMELDING 2.HF

Uddannelsesstart

 

1. Hovedforløb i 2023, 2024, 2025 og 2026:

1. Hovedforløb starter 12. september 2023 – 12. januar 2024 (ferie: 21. dec.-1. jan. 2024).
1. Hovedforløb starter 5. februar 2024 – 7. juni 2024 (ferie: 25.-27. marts, 10. maj 2024).
1. Hovedforløb starter 16. september 2024 – 17. januar 2025 (ferie: 23. dec.-3. jan. 2025).
1. Hovedforløb starter 3. februar 2025 – 6. juni 2025 (ferie: 14.-16. april, 30. maj 2025).
1. Hovedforløb starter 15. september 2025 – 16. januar 2026 (ferie: 22. dec.-2. jan. 2026)
1. Hovedforløb starter 2. februar 2026 – 5. juni 2026 (ferie: 30. marts-1. april, 15. maj 2026)
1. Hovedforløb starter 28. september 2026 – 29. januar 2027 (ferie: 21. dec.-3. jan. 2027)

 

 

2. hovedforløb i 2024, 2025 og 2026:

2. hovedforløb starter 29. januar 2024 – 28. juni 2024 (ferie: 25.-27. marts, 10. maj 2024).
2. hovedforløb starter 3. februar 2025 – 27. juni 2025 (ferie: 30. maj 2025).
2. hovedforløb starter 2. februar 2026 – 3. juli 2026 (ferie: 30. marts-1. april, 15. maj 2026).

Tilmelding til studietur

Tilmelding til studietur

Du går enten på 1. hovedforløb EUD eller EUX og skal på studietur i uge 46 (2023). I den forbindelse skal du tilmelde dig online. Tilmeldingen er bindende, da vi booker hoteller og billetter efter det antal. Det er efter ”først til mølle princippet”, da der er begrænsede pladser på turene.

 

Du kan også melde fra til studietur og modtage undervisning på skolen eller komme i VFU i stedet for (ikke ved den arbejdsgiver, som betaler din løn).

 

Du skal vælge mellem én af nedenstående muligheder:

 

Tur 1: Tyskland/Holland, mandag – fredag  (bustur).

Tur 2: Italien, mandag – lørdag  (fly og bus) (husk kopi af pas).

Tur 3: Jeg vil ikke på studietur.

 

Både til Tur 1 og Tur 2 skal du have et gyldigt pas. Tilmelding til Tur 2 er kun gældende, når du samtidig afleverer en kopi af dit pas, som er gyldigt i hele rejseperioden.

 

Kopi af pas sendes til Jørgen Møllegaard på Studie+ for dem, der skal på Tur 2 – Italien.

 

Du kan tilmelde/afmelde dig til studietur fra den 15. september  2023, kl. 12.00, til mandag den 18. september 2023, kl. 12.00.

 

Tilmeldingen foregår online via nedenstående tilmeldingsblanket, der lægges på den 15. september 2023, kl. 12.00. Tidsfristen er nu slut, og tilmeldingsblanketten er fjernet.

Information frem til skolestart

Her er informationer frem til din skolestart.

 

Erklæringer om oplæring – se mere – her.

 

Diverse:

 

Prisliste – se her

Aftale mellem læremester og elev/lærling – se her

Lønoversigt for landbrugsuddannelsen – se her

Løntilskud for elever og lærlinge – se her

Uddannelsesaftaleblanketter – se her

Praktisk info – se her

Har du spørgsmål

Kontakt os

administrationsleder på dalum landbrugsskole

Gitte Borup
administrationsleder

gb@dalumls.dk
63 13 27 00

Du kan også skrive til os via formularen.
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os og komme på besøg.