Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Landbrugsuddannelsens overordnede mål er, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder indenfor følgende overordnede kompetenceområder:

 • Planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter.
 • Husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter.
 • Almene, sociale og personlige færdigheder i relation til det praktiske arbejde inden for maskinstations- og landbrugsområdet.

For at give eleverne en alsidig uddannelse skal praktiktiden normalt deles mellem 2 eller flere praktikvirksomheder.

Der er 3 skoleperioder i uddannelsen. De to første skoleforløb foregår på vores afdeling Korinth ved Fåborg. Det sidste og afsluttende forløb i uddannelsen til landmand foregår på vores afdeling Dalum i Odense.

Igennem Grundforløb og 1. praktikperiode skal eleven opfylde nogle specifikke kompetencemål for at kunne starte på 1. Hovedforløb.

Gennem skoleopholdet i 1. Hovedforløb med tilhørende praktik skal eleven opfylde andre specifikke kompetencemål.

På skoleforløbet i 2. Hovedforløb skal eleven for at opnå uddannelsesbevis som landmand opfylde andre bestemte kompetencemål.

På Dalum Landbrugsskole har vi følgende specialer på uddannelsen:

 • Landmand – med husdyr som speciale
 • Landmand – med planter som speciale

OVERGANGSORDNING

Følgende overgangsordning for elever, som er påbegyndt erhvervsuddannelsen før den 1. august 2015, er gældende:

Jf. Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen er der anført:

“§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.
Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).”

 • Elever, som skal optages på 1. Hovedforløb, jf. Bekendtgørelse om Landbrugsuddannelsen skal opfylde kravene, jf. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet § 3 stk. 2-7. Kravene til kompetencerne er stort set sammenfaldende med tidligere bekendtgørelse, dog bemærkes det, jf. stk. 5 (2), at: Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 2) Naturfag på F-niveau, bestået.Dette betyder i praksis, at elever, der har gennemført Grundforløb før den 1. august 2015, skal have bestået Naturfag F, inden optag på 1. Hovedforløb.Dalum Landbrugsskole afholder 1. Hovedforløb efter ”gammel ordning” i perioden februar 2016 – januar 2017, hvor Naturfag F indgår i undervisningen. Herefter (februar 2017) vil elever, som ønsker optagelse på 1. Hovedforløb, skulle have erhvervet Naturfag F inden start på 1. Hovedforløb.

  Dalum Landbrugsskole vil tilbyde undervisning i Naturfag F samt afholde eksamen, ca. to uger før 1. Hovedforløbs start i 2017. Herefter vil Naturfag F skulle erhverves på Grundforløb 2.

 • Dalum Landbrugsskole afholder 2. Hovedforløb efter ”gammel ordning” i perioden august 2015 – januar 2018. Dalum Landbrugsskole vil overgå til 2. Hovedforløb efter ny bekendtgørelse i februar 2018.
 • Overgangsordningen for de elever, der lige nu er i praktik før grundforløb og derfor har en uddannelsesaftale efter gammel uddannelse, vil overgå til nyt Grundforløb.
 • Landbrugets Lederuddannelse – uddannelse 17 – afvikles i afløb i efteråret 2015 og foråret 2016 med hhv. Virksomhedslederuddannelsen og Agrarøkonomuddannelsen. I februar 2016 starter Dalum Landbrugsskole det første hold Produktionsledere i uddannelse 16, version 2, speciale 5 – i efteråret 2016 starter det første hold Agrarøkonomer i uddannelse 16, version 2, speciale 6. Elever, der har bestået Landmand husdyr eller planter, både efter tidligere og ny bekendtgørelse, har adgang til Produktionslederuddannelsen.

Om denne side

Denne side er opdateret 22. maj 2017 af Anni Geisler.