Allerede få måneder efter studiestart tilbyder vi eleverne deres første ophold i udlandet. Her kan du møde Frederik, som er en af de 25 grundforløbselever, som netop er vendt fra VFU (VirksomhedsForlagt Undervisning) i Irland. Læs mere om mulighederne for udlandsophold og se flere videoklip – her.