Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Politikker – vedtaget på Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole’s politik i forbindelse med Sociale Klausuler

Skolen ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor alle er med til at udvikle og understøtte skolens daglige drift.

Det er således skolens målsætning at beskæftige medarbejdere, som ikke nødvendigvis har den fulde arbejdsevne, hvilket kan være en følge af

  • fysiske handicap
  • tidligere eller aktuelle sygdomsforhold
  • vise former for psykiske vanskeligheder
  • motoriske problemer
  • indkøringsbehov i forbindelse med varetagelse af et dagligt arbejde (jobtræning)

Skolens forpligtigelse
Der påhviler skolen en forpligtigelse til at åbne arbejdspladsen for den kreds af borgere, som ikke altid vil kunne udføre et arbejde på almindelige vilkår og efter de sædvanlige forventninger, som stilles i forbindelse med beskæftigelse af medarbejdere. Der er ikke et lovkrav om, at en vis procentdel af medarbejderkredsen skal være medarbejdere med begrænset arbejdsevne (sociale klausuler og/eller skånehensyn), men det er skolens hensigt at kunne være rummelig og også give beskæftigelse til personer, som ikke kan yde en almindelig arbejdsindsats.

Koordinering af arbejdsopgaver og hensynet til arbejdskolleger
Det er skolens hensigt at tilrettelægge arbejdsdagen på en sådan måde, at arbejdstiden gøres fleksibel i forhold til medarbejdere og evnen til at kunne fungere optimalt på de opgaver, som de pågældende medarbejdere beskæftiges med. Fleksibiliteten skal udøves i et sådant omfang, at såvel medarbejdere med nedsat arbejdsevne og deres kolleger kan planlægge arbejdsdagen på en koordineret og hensigtsmæssig måde. Hensynet til den enkelte medarbejder skal være gensidigt på den måde, at medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår, skal kunne arbejde effektivt, samtidig med at der gives vejledning og støtte til medarbejdere med visse begrænsninger i deres arbejdsudøvelse.

Lederne i de enkelte af skolens afdelinger skal være opmærksomme på, at der til stadighed er harmoni mellem arbejdspladsens rummelighed og den effektivitet, som er nødvendig for kunne få skolen til at fungere og være konkurrencedygtig på sine ydelser.

Samarbejde med kommuner og jobcentre
Oprettelse af job med særlige vilkår forudsætter et vist samarbejde med andre aktører på arbejdsmarkedet.

Som hovedregel skal oprettelse af et job til en medarbejder med nedsat arbejdsevne finde sted i et samarbejde med en kommune eller et jobcenter.

Som udgangspunkt indgår skolen i en samarbejdsaftale, hvor der er fastlagt visse rammer for antallet af medarbejdere, som beskæftiges med definerede (aftalte) forudsætninger om skånehensyn. Der kan være tale om nedsat arbejdstid, pasning af bestemte arbejdsopgaver, tildeling af hjælpeudstyr og “sidemands-oplæring” m.v.

Skolen kan i denne forbindelse anvende forskellige former for tilskudsmodeller, som kan understøtte skolens bestræbelser på at være en god arbejdsplads og gøre det muligt at indrette arbejdspladsen i forbindelse med hjælpemidler, mentorordninger og andre støttefunktioner.

Undervisningsministeriet har fastsat en målsætning om, et niveau på 3,5 % eller mere af medarbejderstyrken er ansat under sociale klausuler (skånehensyn). Skolens egen målsætning er fastsat til 5%. I de seneste år er der realiseret en procentsats på over 10%.
______________________________________________________________________

Dalum Landbrugsskole har vedtaget en politik på området Indkøb.

Skolen har indmeldt sig i indkøbssamarbejdet, IFIRS – Indkøbsfællesskabet – sammen med en række andre erhvervsskoler.

Initiativet til fælles indkøb kommer fra Danske Erhvervsskoler. Samarbejdsaftalen, som skolerne underskriver, når de bliver medlem af fællesskabet, er udformet af Undervisningsministeriet.

Indkøbsfællesskabets formål er at finde besparelser på så mange indkøbsområder som muligt.

Om denne side

Denne side er opdateret 28. januar 2016 af Anni Geisler.