Dalum Landbrugsskole Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies.  Få flere oplysninger Luk

Informationsindsamling

Indsamling af informationer

Som beskrevet i ”Principper for kvalitetsarbejdet” anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder:

  • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere
  • Statistik over karakterer
  • Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
  • Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
  • Undervisningsmiljøvurdering
  • Udvikling af lærerkompetencer, herunder MUS

Tilfredshedsmålinger
Skolen gennemfører måling af elevernes tilfredshed med undervisningen og med de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slutevalueringen på hvert enkelt kursus. I den afsluttende, skriftlige evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbytte af undervisningen. Resultatet af undersøgelsen fremgår af oversigten af evalueringens resultat og offentliggøres på hjemmesiden.

Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredshedsundersøgelser, som tilbydes af et eksternt analyseinstitut (Ennova). Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

Statistik over karakterer
Alle karakterer bearbejdes statistisk og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Gennemførelsesprocenter/analyse af årsager til frafald
Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsager til frafald fremgår af skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse”. Gennemførelsestallene fremkommer via indberetningerne i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egen dataindsamling, idet de elever, der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om, hvad de fremover vil, og hvad årsagerne er til, at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens “Handlingsplan til øget gennemførelse” – se mere her.

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning
Undervisningsplanerne er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige i ”Elevplan” – se mere her.

Elevernes udbytte af undervisningen og hermed også, i hvor høj grad undervisningen lever op til uddannelsesmålene, evalueres som beskrevet i ”Evalueringskultur på Dalum Landbrugsskole”.

Undervisningsmiljøvurdering
Skolen deltager i de årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet. Resultatet diskuteres i skolens ledelse, der også tager stilling til, hvilke korrigerende handlinger undersøgelsen giver anledning til, og resultatet af undersøgelsen offentliggøres på skolens hjemmeside – se mere her.

Om denne side

Denne side er opdateret 7. marts 2016 af Anni Geisler.